Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demonstration Klicka på första bilden och sedan bildspel så går bildspelet automatiskt. Avsluta med esc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demonstration Klicka på första bilden och sedan bildspel så går bildspelet automatiskt. Avsluta med esc."— Presentationens avskrift:

1 Demonstration Klicka på första bilden och sedan bildspel så går bildspelet automatiskt. Avsluta med esc.

2 Simulans affärsidé Simulans ska vara ett stöd för kunden att skapa förståelse för verksamhetens villkor hos personal och ledning. Detta genom att skapa en modell av verksamheten där de aktivt studerar verksamhetens förutsättningar, samt genom övningar och iaktagelser förbättrar verksamhetens resultat

3 Välkommen till EKONOMI I HEMTJÄNSTEN! Var inte rädda för orden planering, budgetering, inköp, investeringar och uppföljning av verksamhet! I denna utbildning i EKONOMI ger vi deltagarna nyckeln till dessa ord och hur dessa ord påverkar vardagen för personalen i HEMTJÄNSTEN Kunskaper i ekonomi är viktiga i dessa tider av snabba förändringar, nya krav och ökad press på både ledning och medarbetare. Stimulerande Kompetens

4 Välkommen till Ekonomi i Hemtjänsten ! Kompetensutveckling i EKONOMI leder till att hon eller han lär sig se sambanden mellan kvalitet, god arbetsmiljö och hemtjänstens ekonomi, samt räkna på hur olika inslag i vardagen förändrar verksamhetens förutsättningar. Hemtjänstens verksamhet och ekonomi hör ihop I Ekonomi i Hemtjänsten behandlas med utgångspunkt från händelser i den dagliga verksamheten olika ekonomiska uppgifter. Detta i ett spel där deltagarna på ett enkelt och trevligt sätt lär sig mer om verksamhetens ekonomi samtidigt som han eller hon räknar på och får insikt i att verksamhet och ekonomi är varandras spegelbilder, dvs det är två storheter som måste höra ihop. Stimulerande Kompetens

5 Målsättningar med ett seminarium i Ekonomi I Hemtjänsten att på trevligt och avslappnande sätt under några timmar ge deltagarna insikt i sambanden mellan verksamhet och ekonomi att ge deltagarna underlag till diskussion och inspiration att arbeta på ett smartare sätt i den dagliga verksamheten att presentera ekonomiska fakta på ett lätt tillgängligt och stimulerande sätt Stimulerande Kompetens

6 Ny pedagogik ger nya möjligheter Denna version av Ekonomi i Hemtjänsten har en ny pedagogik där kunskapsspelet Simulans ger möjligheter till att simulera sambanden mellan Kommunens verksamhet och ekonomi. En presentation av Simulans finns på www.simulans.se Det här innehåller Kompetensspelet Simulans  Spelplan  Marker för resurser, händelser i verksamheten, pengar verksamhet och kontoplan  Förutsättningar:prislistor och scenarier Stimulerande Kompetens

7 I Simulans arbetar man i grupper med max 4 deltagare i varje grupp. Varje grupp får en låda med nedanstående innehåll Stimulerande Kompetens

8 Marker för Ekonomi Intäkter Marker för resurser Persona l Samband visas mellan resurser och ekonomi Övriga kostnader Lokaler Administration Övre delen Verksamhet Intäkter och kostnader Ekonomisk ställning Lådan innehåller även spelplanen som vi ska arbeta med och vars innehåll ser ut så här Spelet följer en Händelsekedja

9 Exemplet måndag Händelskedjan Planera Lisa, Stina och de andra i gruppen går igenom dagens arbete Måndag Intäkter Persona l Övriga kostnader Lokaler Administration 800 kr belastar kontot för personal 800 kr utbetalas från kassan Exempel från den stora presentationen

10 Vårt exempel Under Måndagen gjordes 8 besök Till en kostnad av 5 400 kr Vi sammanfattar måndagen

11 - 5 400 kr? Varifrån får kommunen intäkter så att den kan betala i form av löner mm ? Stimulerande Kompetens

12 Avslutning Kommunens intäkter kommer från Kommunalskatten och skatteutjämning som regelbundet betalas till kassan. Kommunen får även intäkter från avgifter bidrag och övriga intäkter Du och din grupp får nu 30 000 kr insatt i kassan Ni ska med hjälp av spelet och 30 000 kr följa Lisa och Stina i Solby Östra hemtjänstdistrikt under fem dagar!

13 Några scenarier att arbete med : Allmänt utbrott av vinterkräksjuka Hildur i Västerbyn blir förlamad i benen Nisse i Ytterbyn, diabetiker, får ingen lunch Leasingbil går sönder/problem med kommunikationer Lisa dricker sig redlös berusad på en möhippa, kommer bakfull på jobbet dagen efter. Man ska göra kalkyler med utgångspunkt från prislista, gruppens kompetens och yrkesroll för att få beloppet som finns i kassan att räcka till en veckas verksamhet Stimulerande Kompetens

14 Stimulerande Kompetens Genomförande Genomförande av Ekonomi i Hemtjänsten tar i anspråk fyra effektiva arbetstimmar. Om ni tycker det låter intressant kontakta: Rune Edström, 0620 – 173 33 sedit@telia.com Eller din förvaltnings ansvarige för personalutbildning


Ladda ner ppt "Demonstration Klicka på första bilden och sedan bildspel så går bildspelet automatiskt. Avsluta med esc."

Liknande presentationer


Google-annonser