Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus Marie Sandström, Enhetschef & Lill-Mari Karlsson, Sjuksköterska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus Marie Sandström, Enhetschef & Lill-Mari Karlsson, Sjuksköterska."— Presentationens avskrift:

1 Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus Marie Sandström, Enhetschef & Lill-Mari Karlsson, Sjuksköterska

2 Resmilans Servicehus •115 lägenheter, 120 boende •1 dagvård •1 mötesplats •1 restaurang

3 Resmilans Servicehus •Totalt 60 medarbetare på enheten •Vårdpersonalen är fördelade på 3 team •Varje team ansvarar för 40 boende

4 Före • Våta sängar • Hudproblem • Ständigt jakt på draglakan, av både natt- och dagpersonal • Produktvägt tidigare och försökt individanpassa produkterna, men inte följt upp resultatet • Konsulent presenterade en ny produkt • Introducerades i ett av teamen • Upplevde mindre hudbesvär och färre läckage

5 MÅL Ökad kvalitet för kunden Bättre arbetsmiljö för medarbetarna Positivt för ekonomin

6 Genomförande 1)Teamträffar där Enhetschef och konsulent informerade om upplägget, ansvar/roller och målet 2)Utbildning i praktisk fixeringsteknik

7 Genomförande 3)Utgå från varje kunds enskilda behov och stöd vid urinläckage 4)Produktvägning och höftmått genomfördes under två dygn 5)Uppföljning teamvis där sjuksköterska, kontinensombud, nattpersonal och konsulent gick igenom resultatet av vägningen, val av skydd, bytestider och toaletträning 6)Omvårdnadskort och inkontinensförrådsrutiner

8 Uppföljning •Utvärderingar teamvis efter 2 och 4 månader från start •Avvikelser rapporteras skriftligt •Dialog mellan natt och dag

9 Vad vi uppnått • Ändrade rutiner för dag- och nattpersonal - nattpersonalen skall inte byta några skydd • Tydliga roller och ansvarsområden - sjuksköterskorna ansvarar för ordinationen - kontinensombuden (två per team) beställer, fyller på i lägenheterna samt ansvarar för omvårdnadskorten • Förbättrad kommunikation mellan all personal • Varje teamträff avslutas med praktisk fixeringsteknik

10 Vad vi uppnått •Markant mindre läckage i sängarna •Bättre hudstatus •Färre antal byten •Mindre tvätt Det här är ett mirakel! Hon är torr nu med – det är andra morgonen på raken Skyddet skall sitta som ett smäck = inget läck!

11 Nästa steg •Hålla det levande – nya kunder flyttar in, ny personal •Ekonomisk uppföljning, sjukskrivningstal, tidsbesparingar, tvättkostnader, minskad förbrukning av tygdrag och blöjor

12 Lärdomar -tips • Engagemang från Enhetschef – delta i utbildning • Tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan EC/ SSK / Ombud / Personal • Samtliga sjuksköterskor ha förskrivarutbildning • Hämta stöd och inspiration från konsulenten • Kommunikation, prata aktivt om inkontinens, både vad som fungerar bra och vad som kan förbättras • Följ upp regelbundet, arbetet fortgår ständigt •

13 Sammanfattning •Kvalitet för kunderna •Genomförandet •Arbetsmiljö / Miljö


Ladda ner ppt "Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus Marie Sandström, Enhetschef & Lill-Mari Karlsson, Sjuksköterska."

Liknande presentationer


Google-annonser