Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUP Budgetering, Uppföljning, Prognostisering. Projektet Bill Andersson Analys av verksamhetens informationsbehov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUP Budgetering, Uppföljning, Prognostisering. Projektet Bill Andersson Analys av verksamhetens informationsbehov."— Presentationens avskrift:

1 BUP Budgetering, Uppföljning, Prognostisering

2 Projektet Bill Andersson Analys av verksamhetens informationsbehov

3 Analys Dialog Avgränsning

4 Funktioner Budgetering av kostnader och intäkter Uppföljning av intäkter Prognostisering

5 Verksamhetens önskan Transparens Tillgänglighet Säkerhet

6 Tillgänglighet Öka tillgängligheten för all personal Realtids sökning tillgänglig för all personal

7 Registrering Ansvarsstyrd registrering av information Rätt person registrerar rätt uppgifter

8 Ändringar Förändringar görs av systemansvarig Ett extra skikt av kontroll

9 Kvalité En högre kvalité i budgetprocessen Låsning Enkelhet Översikt

10 Prognoser Prognos för samtliga produkter Varje månad Tillgängliga Låsta

11 Resursallokering Avdelningschef Kontroll Ansvar

12 Filhantering Systemet är ansvarigt Lagring Tillgänglighet Produktion

13 Arbetssituationsanalys Personal Genomtänkt resursallokering Bättre utnyttjad kompetens Ökad informationstillgänglighet Underlättat dagligt arbete Lätthanterligt system = Mer utbytbar personal

14 Arbetssituationsanalys Ekonomichef Är systemägare Godkänna/Underkänna ev. ändringar i systemet Bred kompetens = mindre utbytbar Ansvarig för registrering av Schablonkostnad Avkastningskrav

15 Arbetssituationsanalys Avd. & Pers-chef Underlätta avdelningschefens arbete Effektivare informationshantering Smartare resursallokering Mer automatiska funktioner

16 Arbetssituationsanalys Systemansvarig Väl insatt i systemet = mindre utbytbar Högt ansvar Systemfunktionalitet Genomföra ändringar


Ladda ner ppt "BUP Budgetering, Uppföljning, Prognostisering. Projektet Bill Andersson Analys av verksamhetens informationsbehov."

Liknande presentationer


Google-annonser