Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aveny Hogia PA Den 19 November

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aveny Hogia PA Den 19 November"— Presentationens avskrift:

1 Aveny Hogia PA Den 19 November
Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

2 Konferenser & Seminarier
Hogia PA-system AB

3 Effektiv insamling av indata
Enhetlig inrapportering För organisationen tydliga tidsramar för rapportering och attest Tydliga regler för hantering av ledigheter och frånvaro Tydliga förväntningar på medarbetare, attestant, löneexpert och slutattestant Hög grad av systemstöd Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

4 System stöd för insamling av indata
Aveny Tidredovisning Hogia PBM Time & Project Hogia Travel Massberedning Excelimport/Filimport Hogia PBM Brevlåda Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

5 Aveny Tidredovisning All tid rapporteras Stämpelklocka
Flextidshantering Automatisk fördelning av lönekostnader i Aveny Ekonomi (begravnings/serviceverksamhet) Personalkostnader till kalkylpris i Aveny Ekonomi (internredovisning) Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

6 Hogia PBM Time & Project
Avvikelser rapporteras Utförd tid per projekt kan redovisas (begravnings/serviceverksamhet) Webb-portal för medarbetare Rapporter (t ex anställdas lönespecifikation) Tät integration med Hogia Kyrklön (anställdaregister och scheman) Ombudsregistrering Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

7 Hur ser det ut hos er? Använder ni en rutinbeskrivning idag?
Stämmer ni av era löneunderlag utifrån individ eller utifrån totaler och varningar? Hur stor andel av era löneunderlag utgörs av importerade transaktioner, och hur stor del utgörs av löneberedda? Hur stor andel av er lönekörning används åt registrering kontra avstämning? Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

8 Bearbetning och Kontroller
Checklistor och rutinbeskrivningar Arbeta strukturerat efter en tydlig process Identifiera kontroller utifrån verksamheten Stämma av löneunderlag utifrån totaler och varningar Sätt upp kvalitetsmål och mät kvalité Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

9 Effektiv utdata Vilka krav och behov har era ”kunder”?
Vilka är era kunder? Identifiera tidsintervall och omfattning Effektiv utdata hantering via Rapportprofiler/Lönerapporter PBM Portal Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

10 Exempel på ”kunder” Medarbetare Chef HR Ekonomi Beslutande organ
Myndigheter Organisationer Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

11 Nyheter Hogia KyrkLön Analys historik Rss Tidsstyrda lönearter
Datumsatta transaktioner Registervård ”nollställa P-fält” Övertid / Dispens Fyra nya urvalsfält Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

12 Särskild löneskatt 2003-2006 återbetalning av särskild löneskatt
Gäller för uppdragstagare och förtroendevalda Födda 1937 eller tidigare 31/12 är sista ansökningsdag för återbetalning gällande 2003 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

13 Kompetens Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

14 Börja med att ställa er ett antal frågor:
Vad skall kartläggas och varför? Vem ska utnyttja funktionerna? Vem skall ansvara för inmatningen? Vem ansvarar för underhållet? Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

15 4 indelningar av kompetensarbetet
Utbildningar Erfarenheter Kompetens Aktivitet Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

16 Rekrytering Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

17 Rekrytering Kandidathantering
Persondata Sökta tjänster CV Personligt brev Register över vakanta och tillsatta tjänster Effektiv kommunikation med kandidater Webb tillägg så att kandidater kan söka direkt på webben Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

18 Nyheter Hogia Personal
Kalender LAS Rekrytering Användare / Behörighets rapporter Personalbokslut Excelrapporter Länkade dokument Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB


Ladda ner ppt "Aveny Hogia PA Den 19 November"

Liknande presentationer


Google-annonser