Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Aveny Hogia PA Den 19 November.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Aveny Hogia PA Den 19 November."— Presentationens avskrift:

1 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Aveny Hogia PA Den 19 November

2 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB

3 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Effektiv insamling av indata –Enhetlig inrapportering –För organisationen tydliga tidsramar för rapportering och attest –Tydliga regler för hantering av ledigheter och frånvaro –Tydliga förväntningar på medarbetare, attestant, löneexpert och slutattestant –Hög grad av systemstöd

4 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB System stöd för insamling av indata Aveny Tidredovisning Hogia PBM Time & Project Hogia Travel Massberedning Excelimport/Filimport Hogia PBM Brevlåda

5 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Aveny Tidredovisning –All tid rapporteras –Stämpelklocka –Flextidshantering –Automatisk fördelning av lönekostnader i Aveny Ekonomi (begravnings/serviceverksamhet) –Personalkostnader till kalkylpris i Aveny Ekonomi (internredovisning)

6 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Hogia PBM Time & Project –Avvikelser rapporteras –Utförd tid per projekt kan redovisas (begravnings/serviceverksamhet) –Webb-portal för medarbetare –Rapporter (t ex anställdas lönespecifikation) –Tät integration med Hogia Kyrklön (anställdaregister och scheman) –Ombudsregistrering

7 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Hur ser det ut hos er? •Använder ni en rutinbeskrivning idag? •Stämmer ni av era löneunderlag utifrån individ eller utifrån totaler och varningar? •Hur stor andel av era löneunderlag utgörs av importerade transaktioner, och hur stor del utgörs av löneberedda? •Hur stor andel av er lönekörning används åt registrering kontra avstämning?

8 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Bearbetning och Kontroller –Checklistor och rutinbeskrivningar –Arbeta strukturerat efter en tydlig process –Identifiera kontroller utifrån verksamheten –Stämma av löneunderlag utifrån totaler och varningar –Sätt upp kvalitetsmål och mät kvalité

9 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Effektiv utdata –Vilka krav och behov har era ”kunder”? –Vilka är era kunder? –Identifiera tidsintervall och omfattning –Effektiv utdata hantering via Rapportprofiler/Lönerapporter –PBM Portal

10 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Exempel på ”kunder” •Medarbetare •Chef •HR •Ekonomi •Beslutande organ •Myndigheter •Organisationer

11 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Nyheter Hogia KyrkLön •Analys historik •Rss •Tidsstyrda lönearter •Datumsatta transaktioner •Registervård ”nollställa P-fält” •Övertid / Dispens •Fyra nya urvalsfält

12 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Särskild löneskatt •2003-2006 återbetalning av särskild löneskatt •Gäller för uppdragstagare och förtroendevalda •Födda 1937 eller tidigare •31/12 är sista ansökningsdag för återbetalning gällande 2003

13 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Kompetens

14 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Börja med att ställa er ett antal frågor: - Vad skall kartläggas och varför? - Vem ska utnyttja funktionerna? - Vem skall ansvara för inmatningen? - Vem ansvarar för underhållet?

15 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB 4 indelningar av kompetensarbetet UtbildningarErfarenheter AktivitetKompetens

16 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Rekrytering

17 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Rekrytering •Kandidathantering –Persondata –Sökta tjänster –CV –Personligt brev •Register över vakanta och tillsatta tjänster •Effektiv kommunikation med kandidater •Webb tillägg så att kandidater kan söka direkt på webben

18 Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Nyheter Hogia Personal •Kalender •LAS •Rekrytering •Användare / Behörighets rapporter •Personalbokslut •Excelrapporter •Länkade dokument


Ladda ner ppt "Konferenser & Seminarier Hogia PA-system AB Aveny Hogia PA Den 19 November."

Liknande presentationer


Google-annonser