Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarmöte 2009 Välkomna! 2017-04-03 Per-Göran Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarmöte 2009 Välkomna! 2017-04-03 Per-Göran Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Användarmöte 2009 Välkomna! Per-Göran Carlsson

2 Svenska Mässan – Restaurant Estrad
Användarmöte 2009 Svenska Mässan – Restaurant Estrad Per-Göran Carlsson

3 Användarmöte 2009 Utställare Per-Göran Carlsson

4 Dagens program Användarmöte 2009 Inledning 10:00 – 10:45
Användarföreningens årsmöte 10:45 – 11:05 Aveny 11 – så blev det 11:15 – 12:00 Lunch :00 – 13:00 Verksamhetsinriktade grupper :00 – 13:50 Verksamhetsinriktade grupper :00 – 14:50 Kaffe :50 – 15:20 Verksamhetsinriktade grupper :20 – 16:10 Per-Göran Carlsson

5 Verksamhetsinriktade grupper
Användarmöte 2009 Verksamhetsinriktade grupper Grupprum Pass 1 13:00 – 13:50 Pass 2 14:00 – 14:50 Pass 3 15:20 – 16:20 Runan Ekonomi Ekonomi (uppr) Personal Palmstedtsalen Bokning Löner Bokning (uppr) Scaniasalen Grav GIS, Karta Grav (uppr) Ascom/Catella Systemadm Diarium Systemadm (uppr) Per-Göran Carlsson

6 Omsättning och kundtillströmning på 2000-talet
Användarmöte 2009 Hur går det för Eniac? Omsättning och kundtillströmning på 2000-talet Per-Göran Carlsson

7 Användarmöte 2009 Hur går det för Eniac? 10 20 30 40 50
Per-Göran Carlsson

8 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Per-Göran Carlsson

9 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Nya funktioner Inomkyrklig fakturering via KOB E-fakturering av inomkyrkliga transaktioner via kollekt och betalsystemet Framsidan Aveny Bokning Bokningskalendern integrerad med hemsidan Svenska Gravar Söktjänsten på nätet, 25 talet förvaltningar är anslutna Styr- och reglersystem integrerat med Aveny Bokning Energibesparingar med hjälp av bokning Per-Göran Carlsson

10 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Leveranser Tidredovisning Kravet på särredovisa begravnings- och serviceverksamhet Bokning Många datoriserar manuella processer men misslyckad första inköp förekommer Elektronisk fakturaattest Scanning av leverantörsfakturor (även tolkning) Karta Användare av Aveny Grav investerar i digitala kyrkogårdskartor Per-Göran Carlsson

11 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Nya annonser! Per-Göran Carlsson

12 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Kundaktiviteter Träffar med systemansvariga och chefer Fem träffar på fyra platser Närmare 100 personer Positivt gensvar – 4,45 i snitt på 5 gradig skala Vilorum – kyrkogårds- och begravningsmässan Vi var en av 60 utställare – samarrangemang med NFKK-kongressen Per-Göran Carlsson

13 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Per-Göran Carlsson

14 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Två stora projekt Aveny 11 Ny programkod, nytt användargränssnitt, teknisk anpassning till moderna driftmiljöer Ekonomisystemet i drift hos Eniac sedan juni månad Integration med KOB Inomkyrkliga fakturor skickas elektroniskt till och från Kollekt och betalsystemet Per-Göran Carlsson

15 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Varför Aveny 11? Per-Göran Carlsson

16 Vad har hänt på Eniac under året?
Användarmöte 2009 Vad har hänt på Eniac under året? Varför Aveny 11? för att vi vill … … värdesäkra den grundläggande tekniska plattformen … få ett enklare och mer funktionellt användargränssnitt … skapa en gemensam plattform – Aveny/WebAveny/Framsidan … kunna utveckla program och nya funktioner snabbare Per-Göran Carlsson

17 Användarmöte 2009 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 1
Ekonomi, Leverantörsreskontra, Systemadministration Användargränssnittet avstämt med referensgruppen Installation hos första kund efter årsskiftet Parallell utveckling: Integration mellan Aveny Tidredovisning och Hogia Kyrklön Per-Göran Carlsson

18 Användarmöte 2009 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 2
Grav , Kundreskontra, Fakturering, Musik Installation till första kund sommaren 2010 Parallell utveckling: Gravskötselbeställning via webben Per-Göran Carlsson

19 Användarmöte 2009 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 3
Bokning, Tidredovisning, Diarium, Kremationsjournal Installation till första kund våren 2011 Parallell utveckling: Budgetrutin Per-Göran Carlsson

20 Användarmöte 2009 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 4
Anläggningsredovisning, WebAveny, Framsidan Installation till första kund hösten 2011 Per-Göran Carlsson

21 Användarmöte 2009 Vad är på gång? Utbildning och konferenser
Årsavslutskonferenser – Ekonomi, Grav, Löner/PA Igångkörning av integrationen med KOB kräver riktade insatser Diarium – Särskilt fokus på arkiveringsregelverket Hogia PA - Säkra din lönehantering + inspirationsdag personal Karta/CadCorp – konferens Per-Göran Carlsson

22 Användarmöte 2009 Hur ser den långsiktiga strategin ut? Framsidan
Begravnings-beställning K-navet Framsidan Styrsystem SMS- tjänst E-faktura - KOB Nationella kalendern Gravskötsel-beställning Kalender-synkning Per-Göran Carlsson

23 Hur ser den långsiktiga strategin ut?
Användarmöte 2009 Hur ser den långsiktiga strategin ut? Beslutsunderlag Enklare att sammanställa information ur programmet Mobil plattform Tillgodose de personalkategorier som har rörliga arbeten Fler funktioner med webbgränssnitt Flera rutiner och delar av processer behöver webbaseras Fler integrationsprojekt med nationella nivån Aktivt deltagande i utvecklingsprojekt med de gemensamma systemen Per-Göran Carlsson


Ladda ner ppt "Användarmöte 2009 Välkomna! 2017-04-03 Per-Göran Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser