Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Mässan – Restaurant Estrad Utställare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Mässan – Restaurant Estrad Utställare."— Presentationens avskrift:

1

2 Svenska Mässan – Restaurant Estrad

3 Utställare

4

5 Verksamhetsinriktade grupper

6 Omsättning och kundtillströmning på 2000-talet Hur går det för Eniac?

7 10 20 30 40 50 Hur går det för Eniac?

8 Vad har hänt på Eniac under året?

9 Nya funktioner Inomkyrklig fakturering via KOB E-fakturering av inomkyrkliga transaktioner via kollekt och betalsystemet Framsidan Aveny Bokning Bokningskalendern integrerad med hemsidan Svenska Gravar Söktjänsten på nätet, 25 talet förvaltningar är anslutna Styr- och reglersystem integrerat med Aveny Bokning Energibesparingar med hjälp av bokning Nya funktioner Inomkyrklig fakturering via KOB E-fakturering av inomkyrkliga transaktioner via kollekt och betalsystemet Framsidan Aveny Bokning Bokningskalendern integrerad med hemsidan Svenska Gravar Söktjänsten på nätet, 25 talet förvaltningar är anslutna Styr- och reglersystem integrerat med Aveny Bokning Energibesparingar med hjälp av bokning

10 Vad har hänt på Eniac under året? Leveranser Tidredovisning Kravet på särredovisa begravnings- och serviceverksamhet Bokning Många datoriserar manuella processer men misslyckad första inköp förekommer Elektronisk fakturaattest Scanning av leverantörsfakturor (även tolkning) Karta Användare av Aveny Grav investerar i digitala kyrkogårdskartor Leveranser Tidredovisning Kravet på särredovisa begravnings- och serviceverksamhet Bokning Många datoriserar manuella processer men misslyckad första inköp förekommer Elektronisk fakturaattest Scanning av leverantörsfakturor (även tolkning) Karta Användare av Aveny Grav investerar i digitala kyrkogårdskartor

11 Vad har hänt på Eniac under året? Nya annonser!

12 Vad har hänt på Eniac under året? Kundaktiviteter Träffar med systemansvariga och chefer Fem träffar på fyra platser Närmare 100 personer Positivt gensvar – 4,45 i snitt på 5 gradig skala Vilorum – kyrkogårds- och begravningsmässan Vi var en av 60 utställare – samarrangemang med NFKK-kongressen Kundaktiviteter Träffar med systemansvariga och chefer Fem träffar på fyra platser Närmare 100 personer Positivt gensvar – 4,45 i snitt på 5 gradig skala Vilorum – kyrkogårds- och begravningsmässan Vi var en av 60 utställare – samarrangemang med NFKK-kongressen

13 Vad har hänt på Eniac under året?

14 Två stora projekt Aveny 11 Ny programkod, nytt användargränssnitt, teknisk anpassning till moderna driftmiljöer Ekonomisystemet i drift hos Eniac sedan juni månad Integration med KOB Inomkyrkliga fakturor skickas elektroniskt till och från Kollekt och betalsystemet Två stora projekt Aveny 11 Ny programkod, nytt användargränssnitt, teknisk anpassning till moderna driftmiljöer Ekonomisystemet i drift hos Eniac sedan juni månad Integration med KOB Inomkyrkliga fakturor skickas elektroniskt till och från Kollekt och betalsystemet

15 Vad har hänt på Eniac under året? Varför Aveny 11?

16 Vad har hänt på Eniac under året? Varför Aveny 11? för att vi vill … … värdesäkra den grundläggande tekniska plattformen … få ett enklare och mer funktionellt användargränssnitt … skapa en gemensam plattform – Aveny/WebAveny/Framsidan … kunna utveckla program och nya funktioner snabbare Varför Aveny 11? för att vi vill … … värdesäkra den grundläggande tekniska plattformen … få ett enklare och mer funktionellt användargränssnitt … skapa en gemensam plattform – Aveny/WebAveny/Framsidan … kunna utveckla program och nya funktioner snabbare

17 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 1 • Ekonomi, Leverantörsreskontra, Systemadministration • Användargränssnittet avstämt med referensgruppen • Installation hos första kund efter årsskiftet Parallell utveckling: • Integration mellan Aveny Tidredovisning och Hogia Kyrklön Programutveckling – Aveny11 Etapp 1 • Ekonomi, Leverantörsreskontra, Systemadministration • Användargränssnittet avstämt med referensgruppen • Installation hos första kund efter årsskiftet Parallell utveckling: • Integration mellan Aveny Tidredovisning och Hogia Kyrklön

18 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 2 • Grav, Kundreskontra, Fakturering, Musik • Installation till första kund sommaren 2010 Parallell utveckling: • Gravskötselbeställning via webben Programutveckling – Aveny11 Etapp 2 • Grav, Kundreskontra, Fakturering, Musik • Installation till första kund sommaren 2010 Parallell utveckling: • Gravskötselbeställning via webben

19 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 3 • Bokning, Tidredovisning, Diarium, Kremationsjournal • Installation till första kund våren 2011 Parallell utveckling: • Budgetrutin Programutveckling – Aveny11 Etapp 3 • Bokning, Tidredovisning, Diarium, Kremationsjournal • Installation till första kund våren 2011 Parallell utveckling: • Budgetrutin

20 Vad är på gång? Programutveckling – Aveny11 Etapp 4 • Anläggningsredovisning, WebAveny, Framsidan • Installation till första kund hösten 2011 Programutveckling – Aveny11 Etapp 4 • Anläggningsredovisning, WebAveny, Framsidan • Installation till första kund hösten 2011

21 Vad är på gång? Utbildning och konferenser Årsavslutskonferenser – Ekonomi, Grav, Löner/PA Igångkörning av integrationen med KOB kräver riktade insatser Diarium – Särskilt fokus på arkiveringsregelverket Hogia PA - Säkra din lönehantering + inspirationsdag personal Karta/CadCorp – konferens Utbildning och konferenser Årsavslutskonferenser – Ekonomi, Grav, Löner/PA Igångkörning av integrationen med KOB kräver riktade insatser Diarium – Särskilt fokus på arkiveringsregelverket Hogia PA - Säkra din lönehantering + inspirationsdag personal Karta/CadCorp – konferens

22 Framsidan Begravnings- beställning K-navet Kalender- synkning E-faktura - KOB Hur ser den långsiktiga strategin ut? Styrsystem SMS-tjänst Nationella kalendern Gravskötsel- beställning

23 Hur ser den långsiktiga strategin ut? Beslutsunderlag Enklare att sammanställa information ur programmet Mobil plattform Tillgodose de personalkategorier som har rörliga arbeten Fler funktioner med webbgränssnitt Flera rutiner och delar av processer behöver webbaseras Fler integrationsprojekt med nationella nivån Aktivt deltagande i utvecklingsprojekt med de gemensamma systemen Beslutsunderlag Enklare att sammanställa information ur programmet Mobil plattform Tillgodose de personalkategorier som har rörliga arbeten Fler funktioner med webbgränssnitt Flera rutiner och delar av processer behöver webbaseras Fler integrationsprojekt med nationella nivån Aktivt deltagande i utvecklingsprojekt med de gemensamma systemen


Ladda ner ppt "Svenska Mässan – Restaurant Estrad Utställare."

Liknande presentationer


Google-annonser