Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vardagsutveckling - vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vardagsutveckling - vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 Vardagsutveckling - vad är det?
Projekt

2 Brukarens/ verksamhetens behov
Utgår från Brukarens/ verksamhetens behov Projekt

3 Strukturerat arbetssätt utifrån identifierat utvecklings område i vardagen
Projekt

4 Strukturerat arbetssätt att ta tillvara och använda kompetens
Projekt

5 Vad som behöver utvecklas beslutas i arbetsgruppen och utgår från brukarens behov
Projekt

6 Planering och administration
till exempel dokumentation Projekt

7 Hur gå tillväga? Identifiera området och utgå från frågorna:
Vad är redan gjort? Varför ska det göras – vad är målet? Hur ska det göras? Projekt

8 Vad behöver vi göra för att det ska bli så?
till exempel öka kunskapen i social dokumentation? utse dokumentationsombud? mer? Projekt

9 När ska det vara klart/följas upp?
Vem i arbetsgruppen är ansvarig för vardagsutveckling kring exempelvis dokumentation? OBS chefen är alltid ansvarig för verksamhets och kompetensutvecklingsfrågor/utveckling Projekt

10 Inom vilka områden finns behov av vardagsutveckling på din arbetsplats?
Projekt


Ladda ner ppt "Vardagsutveckling - vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser