Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statliga stimulansmedel f ö r Ö sterg ö tlands l ä n genom ö verenskommelser mellan SKL och regeringen å r 2014 omr å de ” Funktionsnedsättning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statliga stimulansmedel f ö r Ö sterg ö tlands l ä n genom ö verenskommelser mellan SKL och regeringen å r 2014 omr å de ” Funktionsnedsättning”"— Presentationens avskrift:

1

2 Statliga stimulansmedel f ö r Ö sterg ö tlands l ä n genom ö verenskommelser mellan SKL och regeringen å r 2014 omr å de ” Funktionsnedsättning”

3 Syfte • Att st ö dja verksamheter i l ä net att utveckla en evidensbaserad praktik inom omr å det ” Funktionshinder / Personer med funktionsneds ä ttning ”

4 Uppdraget Att stödja verksamheter i metodutveckling när det gäller: 1)Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning, 2)Förstärkt brukarmedverkan 3)Systematisk uppföljning

5 Syfte • Att ge barn, unga och vuxna personer med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning möjlighet att bli delaktiga i uppföljning av stöd och insatser enligt LSS. • Att ge metodstöd samt utbildning och handledning till chefer och baspersonal inom LSS-verksamheter i länets kommuner, samt till landstingets personal inom barn- och ungdomshabiliteringen.

6 4 Utvecklingsledare 25%/vardera • Pia Käcker, forskningshandledare vid PUFF- enheten, fil dr i handikappvetenskap, • Irene Schneider arbetsterapeut verksam inom LSS i Söderköpings kommun, • Marie Petersen Fredriksson arbetsterapeut verksam inom LSS i Mjölby kommun, • Susanna Müller logoped verksam inom LSS i Linköpings kommun.

7 Område 1 "Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning” Aktivitetsplan • - Inspirationsdag tillsammans med SKL- satsningen B o U ht-14 • Kartläggning för att ta fram ”goda exempel”

8 Område 2 och 3 Förstärkt brukarmedverkan och systematisk uppföljning Aktivitetsplan • Två inspirationsdagar chefer 9/5 samt ht-14 • En utbildningsdag/länsdel för baspersonal ht-14 • Handledningsinsatser • Metodutveckling

9 Inspirationsdag den 9 maj för chefer • Delaktighet, inflytande och empowerment • Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med brukarmedverkan och ett systematiskt kvalitetsarbete.

10 Utbildning chefer 1 heldag ht-14 • Utbildning om en evidensbaserad metod för att stärka brukarens delaktighet och inflytande – Delaktighetsmodellen • Ann-Christine Gullacksen

11 Utbildning till baspersonal ht-14 • Utbildning om delaktighet, inflytande och empowerment • Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete. • Utbildningsinsatser inom området alternativ kompletterande kommunikation, AKK.

12 Planering inför 2015 • Utbildning av vägledare i Delaktighetsmodellen ges länsdelsvis till baspersonal.

13 Handledning • För chefer/verksamheter i att arbeta för en ökad brukarmedverkan genom att använda olika metoder för ett systematiskt kvalitetsarbete. • För de verksamheter som idag använder eller har använt sig av utvärderingsverktyget Pict-O-Stat så att fler brukare kan svara på enkäter. • För verksamheter att ta till vara resultatet från brukarenkäter så att ett systematiskt kvalitetsarbete kan genomföras.

14 Metodutveckling vid brukarundersökning med enkät • Utveckla metoder för att fler personer än de som idag kan svara på enkäter ska kunna svara tex. i användandet av AKK, GAKK • Metoder för att ta tillvara brukarnas åsikter, resultatet av genomförda enkät- undersökningar, tex. ”Delaktighetsmodellen”.

15 Alternativ kompletterande kommunikation, AKK; GAKK • Alternativ – ersätter vanligt tal. • Kompletterande – stödjer vanligt tal. • Kommunikation – i syfte att kommunikationen ska fungera väl, även om inte den vanliga muntliga kommunikationen gör det.

16 AKK-system • TSS – Tecken Som Stöd • GAKK – Grafisk AKK – Saker – Bilder – Symboler

17 Hur går arbetet med återkommande brukarenkäter till i praktiken? Vad vill vi utvärdera? Metod Pict-O-Stat Arbetsgrupp/ansvariga Information och samtycke Genomförande Resultat Uppföljning

18

19

20 Har du ett schema…?

21

22

23

24 Lyssnar personalen på dig?

25 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Statliga stimulansmedel f ö r Ö sterg ö tlands l ä n genom ö verenskommelser mellan SKL och regeringen å r 2014 omr å de ” Funktionsnedsättning”"

Liknande presentationer


Google-annonser