Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå."— Presentationens avskrift:

1

2 Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Respekt för individen - delaktighet – tillgänglighet Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga. En likvärdig utbildning för alla - tillsammans gör vi det möjligt Det gör vi genom att : - ge råd och stöd till ansvariga för skolor, - erbjuda undervisning i specialskolor, - utveckla och producera läromedel, samt - fördela statsbidrag.

3 Vi är en Samarbetspartner Vi kompletterar kommunernas eller fristående förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser. Vi har kunskap om individers lärande pedagogers arbete daglig verksamhet och organisation.

4 Så här arbetar vi Kommunen/resursteamet/skolan kontaktar oss och beskriver behovet av stöd. Efter kartläggning kommer vi överens om mål, metoder och tidplan som dokumenteras. Efter genomförd insats sker gemensam uppföljning och utvärdering.

5 Våra regionala specialskolor För elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Kristinaskolan, Härnösand Manillaskolan, Stockholm Birgittaskolan, Örebro Vänersskolan, Vänersborg Östervångsskolan, Lund

6

7 Pedagogiska strategier Råd kring arbete med barn och elever med hörselnedsättning

8 Hörselnedsättning - ett osynligt funktionshinder Hörselnedsättning = en osynlig funktionsnedsättning Ta reda på, samtala med barnet Pedagogens vägledande roll……

9 Ljud och ljusmiljö

10 Placering

11 Tydligt talUpprepning

12 Tydliga instruktioner

13 Avläsning

14 Struktur

15 Struktur/schema

16 Visualisering-bildstöd

17 Bildstöd LEKA ÄTA Tydliggöra med bilder vad som ska hända och i vilken ordning SAMLING

18 Förförståelse och stödord

19 Förförstålse

20 Hemklassrum

21 Grupp rum/andra lokaler

22 Anpassad gruppstorlek

23 Använda tekniken

24 Teckenstöd bra tecken stöd

25 Gemenskap med andra……

26 Pauser och vila

27 www.spsm.se

28 Spsm Norrbotten Grundutbildning Steg 1 ”Inkluderade barn/elever med dövhet/hörselnedsättning” (i samarbete med landstinget) Fördjupning Steg 2 Pedagogiska konsekvenser i praktisk handling Steg 3 Läsinlärning för elever med hörselnedsättning


Ladda ner ppt "Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå."

Liknande presentationer


Google-annonser