Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen

2 Läromedelsavdelningen
Läromedelsavdelningen har till uppgift att främja utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ska själva producera och anpassa läromedel inom de områden som den kommersiella marknaden inte täcker. Det främjande arbetet sker genom konsultativt och ekonomiskt stöd till förlag och andra kommersiella aktörer. Vi har även uppdraget att informera om lämpliga läromedel för specialpedagogiska sammanhang.

3 Läromedelsfrämjande Läromedelsfrämjande innebär att underlätta för förlag och andra aktörer att producera läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hur? Presentation av behov Konsultativt stöd Produktionsstöd Läromedelsinformation

4 Läromedelsproduktion
SPSM producerar specialpedagogiska läromedel i den mån behoven inte tillgodoses av förlag eller andra aktörer och då främst för elever med: hörselnedsättning, dövhet synnedsättning, blindhet, elever med behov av AKK elever i tränings- och särskolan

5 Umeå Örebro Stockholm Förskola Grundsärskola Grundskola
Gymnasium Gymnasiesärskola Specialskolan Grundvux Örebro SFI Träningskolan Stockholm Komvux

6 Tillgången till läromedel för våra målgrupper
Olika för de olika elevgrupperna ”Hitta läromedel” I förlagslistan hittar du förlag som producerar läromedel lämpliga i specialpedagogiska sammanhang. Förlagslistan

7 Köpa- SPSM, Förlag

8 Låna - Bibliotek, MTM Skolbibliotek

9 Läromedel från SPSM Läromedelskatalogen Butiken: www.spsm.se
Läromedelsutställningar Nyhetsbrev Anpassade läromedel, för elever med synnedsättning/blindhet

10 Läromedelskatalogen 1 gång per år
För de målgrupper som ingår i SPSM:s uppdrag Urval av förlagsutgivna läromedel med produktionsstöd. Butiken:

11 Läromedelsutställningar
Huvudutställningarna finns vid vara regionkontor i Stockholm, Örebro, Göteborg, Malmö samt vid resurscentret i Sigtuna och vid Kristinaskolan i Härnösand. Därutöver finns mindre utställningar vid vara kontor runt om i landet. Närmare information från varje utställning och uppgifter om öppettider och eventuell förhandsbokning hittar du på var webbplats I våra läromedelsutställningar finns ett urval av specialpedagogiska läromedel. Här finns också tillgång till kunniga rådgivare som kan guida dig och ge bra råd för just dina behov. För aktuella produktionsstöd

12 Ny produktion - SPSM Behovskartläggningar Förstudier kring behov
Inkomna behov från enskilda lärare, skolor och rådgivare Pedagogiskt anpassade förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning/blindhet

13 Barn, unga och vuxna med hörselnedsättning, dövhet
Utveckling och produktion av läromedel för elever som använder teckenspråk eller behöver stöd i läromedel på grund av hörselnedsättning.

14 Utvecklar och framställer läromedel för målgruppen utifrån behov.
Utvecklar vi mest från grunden just nu Endast SPSM gör anpassningar av skönlitteratur eller läromedel för målgruppen. Det finns enstaka aktör på marknaden via produktionsstöd. Ingen har uppdraget att producera skönlitteratur eftersom det har hamnat mellan stolarna på kulturdepartementet och utbildningsdepartementet MTM har material från oss som vi har gjort tekniskt tillgängligt för utlåning

15 Barn, unga och vuxna i tränings- och särskolan, Barn, unga och vuxna med behov av AKK
Produktion och anpassningar av läromedel för elever med utvecklingsstörning, rörelsehinder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt teknik- och språkutveckling inom företrädesvis områdena bliss, pictogram, TAKK.

16 SPSM utvecklar och framställer läromedel för målgruppen utifrån behov
Utvecklar vi mest från grunden Är delaktig i läromedel som sökt produktionsstöd Läromedel med ritade tecken, oftast genom produktionsstöd, bla Bokverkstan (grundsär gy sär), Tecken som stöd och ritade tecken, Hattens förlag, Nypon förlag Vissa av läromedel, fristående (enbart med text) kan finnas på bibliotek

17 Bliss Bliss är ett grafiskt symbolspråk. Grunden består av ett antal nyckelsymboler – grafiska former som var och en representerar ett begrepp. Språket har en egen grammatik som utrycks grafiskt. SPSM ansvarar för webbtjänsten Bliss online

18 Pictogram Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som behöver kommunicera med bilder. Du kan göra dig förstådd och förstå Du kan ställa frågor och få svar Du har ett stöd för tanken och minnet Du kan formulera känslor och önskningar Pictogramverksamheten bedrivs inom SPSM På hittar du allt som finns kring Pictogram.

19 Widgit Widgit-symboler används för att stödja kommunikation kognition
läsande skrivande

20 Ritade Tecken De ritade tecknen (producerade av SPSM) följer det svenska teckenspråket och är utvecklade för att stödja pedagoger i verksamheter där man använder TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Genom Ritade Tecken får du tillgång till hela utbudet av ritade tecken Du kan ta hem alla ritade tecken via internet – snabbt, enkelt och virussäkert.

21 Barn, unga och vuxna med synnedsättning, blindhet
Att skriva och läsa är den dominerande färdigheten för att ta till sig kunskap och kunna kommunicera. En elev som har blindhet lär sig skriva, läsa och räkna på punktskrift. Det viktigaste med punktskriften är att den ger människor med blindhet ett skriftspråk. ➊ ➍ ➋ ➎ ➌ ➏ ➆ ➇ ➊ ➍ ➋ ➎ ➌ ➏ Punktskriftscell med 8 punkter, datorpunktsskrift. Punktskriftscell med sex punkter, litterär punktskrift.

22 Tillgängliggjorda och pedagogiskt anpassade förlagsutgivna läromedel
”Anpassade läromedel” Tekniskt tillgängliggjorda utan/med pedagogiska anpassningar bildbeskrivningar och svällpappersbilder. 17 § Upphovsrättslagen MTM lånar ut våra e-böcker i textviewformat men ej tillhörande taktila svällpappersbilder

23 Format Digitalt E-bok i HTML-format E-bok i Textview-format
E-bok i Daisy-format text och ljud Tryckt Punktskrift Svällpappersbilder som tillhör läromedlet Man ansöker om att få ett läromedel producerat 6 mån

24 Stjärnsvenska exempel på anpassning av bild

25 www.spsm.se Besök gärna våra Utställningar
Beställ informationsmaterial gratis i Butiken Alla vår läromedel finns i Butiken Följ oss på Facebook Anmäl dig för att få Nyhetsbrev från Läromedelsavdelning Finns för våra utgivningsområden


Ladda ner ppt "Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser