Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen. Läromedelsavdelningen •Läromedelsavdelningen har till uppgift att främja utveckling och anpassning av läromedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen. Läromedelsavdelningen •Läromedelsavdelningen har till uppgift att främja utveckling och anpassning av läromedel."— Presentationens avskrift:

1 Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen

2 Läromedelsavdelningen •Läromedelsavdelningen har till uppgift att främja utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. •Vi ska själva producera och anpassa läromedel inom de områden som den kommersiella marknaden inte täcker. •Det främjande arbetet sker genom konsultativt och ekonomiskt stöd till förlag och andra kommersiella aktörer. •Vi har även uppdraget att informera om lämpliga läromedel för specialpedagogiska sammanhang.

3 Läromedelsfrämjande Läromedelsfrämjande innebär att underlätta för förlag och andra aktörer att producera läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hur? •Presentation av behov •Konsultativt stöd •Produktionsstöd •Läromedelsinformation

4 Läromedelsproduktion SPSM producerar specialpedagogiska läromedel i den mån behoven inte tillgodoses av förlag eller andra aktörer och då främst för elever med: •hörselnedsättning, dövhet •synnedsättning, blindhet, •elever med behov av AKK •elever i tränings- och särskolan

5 Grundvux Gymnasium Grundskola Komvux Förskola SFI Specialskolan Umeå Örebro Stockholm Gymnasiesärskola Grundsärskola Träningskolan

6 Tillgången till läromedel för våra målgrupper •Olika för de olika elevgrupperna •”Hitta läromedel” 2014- 2015 •I förlagslistan hittar du förlag som producerar läromedel lämpliga i specialpedagogiska sammanhang. •FörlagslistanFörlagslistan

7 Köpa- SPSM, Förlag

8 Låna - Bibliotek, MTM Skolbibliotek

9 Läromedel från SPSM •Läromedelskatalogen •Butiken: www.spsm.sewww.spsm.se •Läromedelsutställningar •Nyhetsbrev •Anpassade läromedel, för elever med synnedsättning/blindhet

10 Läromedelskatalogen •1 gång per år •För de målgrupper som ingår i SPSM:s uppdrag •Urval av förlagsutgivna läromedel med produktionsstöd. •Butiken: www.spsm.sewww.spsm.se

11 Läromedelsutställningar •Huvudutställningarna finns vid vara regionkontor i Stockholm, Örebro, Göteborg, Malmö samt vid resurscentret i Sigtuna och vid Kristinaskolan i Härnösand. •Därutöver finns mindre utställningar vid vara kontor runt om i landet. •Närmare information från varje utställning och uppgifter om öppettider och eventuell förhandsbokning hittar du på var webbplats www.spsm.se. www.spsm.se •I våra läromedelsutställningar finns ett urval av specialpedagogiska läromedel. Här finns också tillgång till kunniga rådgivare som kan guida dig och ge bra råd för just dina behov. •För aktuella produktionsstöd www.spsm.sewww.spsm.se

12 Ny produktion - SPSM •Behovskartläggningar •Förstudier kring behov •Inkomna behov från enskilda lärare, skolor och rådgivare •Pedagogiskt anpassade förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning/blindhet

13 Barn, unga och vuxna med hörselnedsättning, dövhet Utveckling och produktion av läromedel för elever som använder teckenspråk eller behöver stöd i läromedel på grund av hörselnedsättning.

14 •Utvecklar och framställer läromedel för målgruppen utifrån behov. •Utvecklar vi mest från grunden just nu •Endast SPSM gör anpassningar av skönlitteratur eller läromedel för målgruppen. •Det finns enstaka aktör på marknaden via produktionsstöd. •Ingen har uppdraget att producera skönlitteratur eftersom det har hamnat mellan stolarna på kulturdepartementet och utbildningsdepartementet •MTM har material från oss som vi har gjort tekniskt tillgängligt för utlåning

15 Barn, unga och vuxna i tränings- och särskolan, Barn, unga och vuxna med behov av AKK Produktion och anpassningar av läromedel för elever med utvecklingsstörning, rörelsehinder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt teknik- och språkutveckling inom företrädesvis områdena bliss, pictogram, TAKK.

16 •SPSM utvecklar och framställer läromedel för målgruppen utifrån behov •Utvecklar vi mest från grunden •Är delaktig i läromedel som sökt produktionsstöd •Läromedel med ritade tecken, oftast genom produktionsstöd, bla Bokverkstan (grundsär gy sär), •Tecken som stöd och ritade tecken, Hattens förlag, Nypon förlag •Vissa av läromedel, fristående (enbart med text) kan finnas på bibliotek

17 Bliss •Bliss är ett grafiskt symbolspråk. Grunden består av ett antal nyckelsymboler – grafiska former som var och en representerar ett begrepp. •Språket har en egen grammatik som utrycks grafiskt. •SPSM ansvarar för webbtjänsten Bliss online www.blissonline.se

18 Pictogram •Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som behöver kommunicera med bilder. •Du kan göra dig förstådd och förstå •Du kan ställa frågor och få svar •Du har ett stöd för tanken och minnet •Du kan formulera känslor och önskningar Pictogramverksamheten bedrivs inom SPSM På www.pictogram.se hittar du allt som finns kring Pictogram.www.pictogram.se

19 Widgit Widgit-symboler används för att stödja • kommunikation • kognition • läsande skrivande • www.hargdata.se www.hargdata.se

20 Ritade Tecken •De ritade tecknen (producerade av SPSM) följer det svenska teckenspråket och är utvecklade för att stödja pedagoger i verksamheter där man använder TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. •Genom Ritade Tecken får du tillgång till hela utbudet av ritade tecken •Du kan ta hem alla ritade tecken via internet – snabbt, enkelt och virussäkert.

21 Att skriva och läsa är den dominerande färdigheten för att ta till sig kunskap och kunna kommunicera. En elev som har blindhet lär sig skriva, läsa och räkna på punktskrift. Det viktigaste med punktskriften är att den ger människor med blindhet ett skriftspråk. Punktskriftscell med sex punkter, litterär punktskrift. ➊ ➍ ➋ ➎ ➌ ➏ Punktskriftscell med 8 punkter, datorpunktsskrift. ➊ ➍➋ ➎➌ ➏➆ ➇➊ ➍➋ ➎➌ ➏➆ ➇ Barn, unga och vuxna med synnedsättning, blindhet

22 Tillgängliggjorda och pedagogiskt anpassade förlagsutgivna läromedel ”Anpassade läromedel” Tekniskt tillgängliggjorda utan/med pedagogiska anpassningar bildbeskrivningar och svällpappersbilder. 17 § Upphovsrättslagen MTM lånar ut våra e-böcker i textviewformat men ej tillhörande taktila svällpappersbilder

23 Format Digitalt •E-bok i HTML-format • E-bok i Textview-format • E-bok i Daisy-format text och ljud Tryckt • Punktskrift • Svällpappersbilder som tillhör läromedlet Man ansöker om att få ett läromedel producerat 6 mån

24 Stjärnsvenska exempel på anpassning av bild

25 •Besök gärna våra Utställningar •Beställ informationsmaterial gratis i Butiken •Alla vår läromedel finns i Butiken •Följ oss på Facebook •Anmäl dig för att få Nyhetsbrev från Läromedelsavdelning Finns för våra utgivningsområden www.spsm.se


Ladda ner ppt "Tillgängliga läromedel Läromedelsavdelningen. Läromedelsavdelningen •Läromedelsavdelningen har till uppgift att främja utveckling och anpassning av läromedel."

Liknande presentationer


Google-annonser