Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

§17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken  Vad kan gymnasiebiblioteken göra med stöd av §17 Upphovsrättslagen? Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "§17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken  Vad kan gymnasiebiblioteken göra med stöd av §17 Upphovsrättslagen? Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost."— Presentationens avskrift:

1 §17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken  Vad kan gymnasiebiblioteken göra med stöd av §17 Upphovsrättslagen? Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost Ljungby 20 juni 2006

2 §17 Upphovsrättslagen  Trädde i kraft 1 juli 2005  Finns till för att personer med funktionshinder ska kunna ta del av litterära verk i ett format anpassat för det personliga behovet

3 Vem får låna talböcker?  synskadade och blinda  dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter  rörelsehindrade  utvecklingsstörda  afatiker  långtidssjuka  konvalescenter

4 Paragrafens två delar  Vad var och en får göra  Vad bibliotek med tillstånd får göra

5 Var och en  Punktskrift  E-text  Storstil  Teckenspråk  INTE ljudupptagning  Måste vara i fysisk form

6 Vem är var och en?  Du själv  Föreningar, organisationer, studieförbund, bibliotek, skolor, arbetsplatser …

7 Med regeringens tillstånd  Det som var och en får göra  Distribuera över nätet  Framställa talböcker via inläsning eller talsyntes  Kopiera/ladda ner redan framställda talböcker

8 Framställning för privat bruk  Den enskilde talboksberättigade kan kopiera en lånad talbok för privat bruk  En lärare kan inte kopiera talböcker till sina elever

9 Olaga spridning  Talböcker får endast läsas av talboksberättigade  Varningstexter  Biblioteket ansvarar för att spridningen inte sker utanför målgruppen  Låntagaren ska vara informerad om villkoren

10 Olika producenter av talböcker  Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB  Specialpedagogiska institutet, SIT  Inläsningstjänst AB  Bibliotekstjänst AB  Länsbiblioteken

11 Köpa talböcker  Köptjänst i TPB:s katalog  Endast det som TPB läst in  212 kr/talbok för vuxen  106 kr/talbok för barn

12 Tack för uppmärksamheten! www.tpb.se www.sit.se www.inlasningstjanst.se


Ladda ner ppt "§17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken  Vad kan gymnasiebiblioteken göra med stöd av §17 Upphovsrättslagen? Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost."

Liknande presentationer


Google-annonser