Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läsa fast man inte kan? Det går med läshjälpmedel. Sonja Haga-Erickson FM, talterapeut Tikoteket, Vasa Centralsjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läsa fast man inte kan? Det går med läshjälpmedel. Sonja Haga-Erickson FM, talterapeut Tikoteket, Vasa Centralsjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Läsa fast man inte kan? Det går med läshjälpmedel. Sonja Haga-Erickson FM, talterapeut Tikoteket, Vasa Centralsjukhus

2 Vem har behov av läshjälpmedel? •De barn och ungdomar som inte självständigt klarar av att läsa åldersadekvata texter och litteratur för; –skolgång, studier –inhämtande av allmän information - rekreation

3 Vem har behov av läshjälpmedel? Ungdomar och vuxna som på grund av läs svårigheter har problem med: - att klara av arbetsuppgifter -att läsa informationsblad, Internetsidor eller sköta dagliga ärenden s.s. betala räkningar -att läsa fakta- och skönlitteratur som fritidssysselsättning.

4 Orsaker till att man kan behöva läshjälpmedel. •Läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi, ”ordblindhet”, Dysfasi •Synhandikapp •Stroke med afasi som följd •Svaga kunskaper i svenska och/eller finska

5 Olika hjälpmedel •Talsyntes för eget bruk •Talande hemsidor www.vasacentralsjukhus.fi www.vasacentralsjukhus.fi •Svensk läspenna för eget bruk •”Vanliga” talböcker, Celias tjänster, Daisy talböcker och spelare www.celialib.fi www.celialib.fi •Gratis läsprogram för Daisy-materialet www.tpb.se www.tpb.se

6 Läshjälpmedel Svensk Talpenna Talsyntes på USB-minne Dator försedd med talsyntes

7 Frågor att diskuteras •Är er hemsida lättillgänglig för personer med funktionshinder? •Hittar man LättLästa-materialet och talböcker självständigt på ert bibliotek om man har läs svårigheter? •Kunde ert bibliotek tillhandahålla läshjälpmedel? •Har er personal kunskap i dessa frågor? Vad behöver personalen kunna?

8 •Hand i hand med lässvårigheter går ofta skrivsvårigheter. Även då finns kompensatoriska program att tillgå. •Tikoteket vid Vasa Centralsjukhus gör bedömningar angående behovet av databaserade hjälpmedel. www.vasacentralsjukhus.fi www.vasacentralsjukhus.fi


Ladda ner ppt "Läsa fast man inte kan? Det går med läshjälpmedel. Sonja Haga-Erickson FM, talterapeut Tikoteket, Vasa Centralsjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser