Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lässtöd Anita Kelvgård, specialpedagog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lässtöd Anita Kelvgård, specialpedagog"— Presentationens avskrift:

1 Lässtöd Anita Kelvgård, specialpedagog
Hanna Liljeblad, skolbibliotekarie

2 Upplägg Inledning Olika sorters lässtöd Egen nedladdning Länktips

3 Inledning Varför gör vi detta? Vilka kan ha nytta av det?
Sprida information om lässtöd Reda ut begreppen kring olika termer Informera om ny möjlighet: egen nedladdning Vilka kan ha nytta av det? Elever som behöver träna läsning Elever med ”läshandikapp” Elever med motstånd mot läsning Ni som jobbar med elever för att kunna stötta på rätt sätt

4 Ordförrådet Ca 80 % av de ord vi lär oss under skoltiden kommer från text ord i sitt ordförråd för att klara gymnasiet = 10 ord om dagen Mindre läsning ger mindre ordförråd = svårare att förstå nya texter Sked 2011

5 Aktiv läsning Att resonera om texten
Att tolka texten utifrån egna erfarenheter Att förstå när man inte förstår Detta är något eleven kan vara bra på trots avkodningsproblem. Det förutsätter att eleven får lära sig goda lässtrategier och att läsa med förstärkning av annat sinne. SKED 2011

6 Forskning gjord på äldre elever
Jämförelse mellan att: Läsa en text på bildskärm Lyssna på en text Läsa en text på skärmen och lyssna samtidigt SKED 2011

7 Resultaten visade Elever med dyslexi fick bäst resultat i försök 3
När de fick information via två sinnen förbättrades: - ordigenkänning - läsförståelse - återberättande SKED 2011

8 Olika sorters lässtöd (informationen hämtad från TPB:s hemsida
eller i kontakt med personalen på TPB)

9 Ljudböcker Vad? Inlästa böcker – CD-böcker/MP3-böcker
Kommersiella – ges ut av förlag Måste inte vara helt trogna mot originalet Ofta skådespelare som läser in – tolkar texten För vem? För alla Hur? Låna på biblioteket eller köpa själv Testa i klassen istället för högläsning (även på engelska)

10 Talböcker Vad? Inlästa böcker – DAISY-böcker Icke-kommersiella
Måste återge originalet exakt. Oftast mer neutrala inläsningar. DAISY – Digital Accessible Information System, komprimerat digitalt talboksformat, ryms på en CD-skiva. Ljudfiler i MP3-format. DAISY talböcker – endast inläsningen DAISY text och ljud – inläsning + den tryckta boken (även bilder) DAISY specialinläsningar – ljudillustrationer, lättlästa

11 Talböcker (forts.) För vem?
För ”personer som p.g.a. en funktionsnedsättning har svårt att läsa tryckt text”. Funktionsnedsättningen kan vara: synskada rörelsehinder (t.ex. muskelskada, neurologisk sjukdom) utvecklingsstörning läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) tillfälligt läshandikapp kognitiva funktionsnedsättningar (t.ex. traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar)

12 Talböcker (forts.) Hur? DAISY har särskilda funktioner:
man kan lyssna med olika läshastigheter man kan bläddra, söka och sätta bokmärken DAISY text och ljud markerar i texten under uppläsningen Kan avlyssnas på alla datorer och MP3-spelare, men för de särskilda DAISY-funktionerna krävs något av följande: DAISY-spelare AMIS läsprogram för pc – gratis nedladdningsbart från TBP:s hemsida, handledning finns. Emerson Reader läsprogram för Mac – gratis, instruktionsfilm finns. DAISYreader eller inDAISY appar för läsning i smartphones.

13 Talböcker (forts.) Låna på biblioteket eller ladda ner själv från TPB.
Tidigare beställdes DAISY-böcker från TPB, nu laddar jag ner och sparar på CD-skiva eller USB-minne som lånas ut till eleven. TPB – Tal- och punktskriftsbiblioteket, central myndighet med ansvar för produktion och utlåning, har ca titlar i sin katalog. Ca 25 % av totala utgivningen läses in – ca 3000 titlar/år. Även faktaböcker. Lämna inläsningsförslag via biblioteket. 500 nya titlar på engelska, fler på väg från Royal National Institute of Blind People (=TPB).

14 Bok & DAISY Vad? Tryckt bok + inläst bok (DAISY-skiva).
Lästräning – lyssna och följa med i boken samtidigt. För vem? Samma kriterier som för talbokslåntagare. Hur? Låna på skolbiblioteket. Har ca. 70 titlar, fler kan lånas in från folkbiblioteket. Ett alternativ som alla har rätt till är att låna vanlig bok + ljudbok.

15 Strömmande talböcker Med appen DAISYreader kan man lyssna på talböcker i mobilen/på surfplattan. Talboken behöver inte laddas ner och ta en massa plats. Kräver internetuppkoppling under lyssning. Appen kommer ihåg var man senast lyssnade på boken. Testprojekt ännu så länge.

16 Inlästa läromedel En del finns gratis tillgängligt på TPB.
De flesta inlästa läromedel kostar – Inläsningstjänst AB producerar och säljer. Ska finnas på skolan i alla ämnen vid behov. Lånas i biblioteket. Specialpedagogiska skolmyndigheten har ansvar för tillgängliga läromedel i grundskolan. På deras hemsida finns mycket och bra information.

17 E-böcker Vad? Digitaliserade böcker som läses på dator, läsplatta, mobil etc. För vem? För alla Hur? Texten kan förstoras, vilket kan hjälpa vissa elever. Laddas ner gratis från Elib via folkbibliotekets hemsida med lånekort + pinkod. Max två nya lån per vecka, annars samma låneregler som för tryckta böcker.

18 Tryckta böcker Bok & DAISY och e-böcker
Taktila böcker – förstärka språket Storstilsböcker – t.ex. vuxenklassiker Lättlästa böcker – åldersadekvat innehållsmässigt, men lättare att läsa. Det innebär att boken kan: Vara kortare till omfånget Vara tryckt med större textstorlek Ha luftigare sidlayout och innehålla fler bilder Vara skriven på ett lättare språk med enkla ord och korta meningar Boken kan dessutom vara en omarbetad version av originalet. Alla får låna dessa böcker som är märkta LL.

19 Egen nedladdning Vad? Alla talböcker i TPB:s katalog kan laddas ner av enskilda individer med särskilt tillstånd sedan april 2011 (Lomma). Gäller även barn och ungdomar med förälders tillstånd. Syftet är att underlätta för de personer som behöver använda talböcker att komma åt det de vill läsa när de vill läsa det – TPB-katalogen är alltid åtkomlig. För vem? Samma kriterier som för talbokslåntagare.

20 Egen nedladdning (forts.)
Hur? Aktuell elev med förälder (eller med redan underskrivet avtal) träffar bibliotekarien. Bibliotekarien visar hur man laddar ner och informerar om reglerna: Det nedladdade är ett lån och filen ska raderas eller CD-skivan förstöras efter sex månader. Talboken får inte överlåtas till andra. Vi skriver avtal och eleven blir ”egen nedladdare”. Inloggningsuppgifter kommer via e-post. Nedladdningsinstruktion som worddokument: Nedladdningsinstruktion som film:

21 Motivation- Hur inspirerar jag mina elever?
Var tydlig med att det är samma status att läsa med öronen som med ögonen Poängtera fördelarna med att använda flera sinnen samtidigt = höjer inlärningseffekten Introducera gärna i helklass SKED 2011

22 Positiva effekter Läslust och motivation ökar
Eleven läser mer åldersadekvat litteratur Ordförrådet ökar vilket i sin tur ger positiva effekter på läsförståelsen Blir tid och energi över för att reflektera och kritiskt granska Inlärning på samma villkor Förbättrad självkänsla SKED 2011

23 Länktips Tal- och punktskriftsbiblioteket – mycket och bra information om allt som har med talböcker, lästräning och egen nedladdning att göra Barnens TPB – information på ett lättförståeligt sätt TPB-katalogen Specialpedagogiska skolmyndigheten Skoldatatek

24 Appar Barnens bibliotek SAOL inDAISY – läser talböcker DAISYreader – läser talböcker (även strömmade)


Ladda ner ppt "Lässtöd Anita Kelvgård, specialpedagog"

Liknande presentationer


Google-annonser