Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av MTM:s service till högskolestudenter Pia Hasselrot 25 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av MTM:s service till högskolestudenter Pia Hasselrot 25 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av MTM:s service till högskolestudenter Pia Hasselrot 25 april 2013

2 Idag • Konto för Egen nedladdning • Uppgraderas till Studentkonto

3 Snart • Konto för Egen nedladdning

4 Förr Samordnar e TPB SamordnareLokal service Registrerar studenter hos TPB TPB Lånar ut böcker Producerar kurslitteratur Ger support till samordnare

5 Idag Samordnar e BibliotekSamordnare MTM SamordnareLokal service Registrerar studenter hos MTM BibliotekLånar ut böcker Beställer produktion av nya böcker Registrerar för Egen nedladdning MTM Producerar kurslitteratur Ansvarar för webbkatalog Ger support till bibliotek och samordnare

6 Snart Samordnar e Bibliotek MTM SamordnareLokal service BibliotekLånar ut böcker Beställer produktion av nya böcker Registrerar för Egen nedladdning MTM Producerar kurslitteratur Ansvarar för webbkatalog Ger support till bibliotek Samordnare

7 Idag • studenten är antagen på en kurs eller program som ger högskolepoäng • studenten har en läsnedsättning, enlig samordnarens bedömning • lärosätet beviljar den kompensatoriska hjälp som studenten behöver för att klara sina studier

8 Snart • Att högskolebiblioteket enbart ger personer med läsnedsättning tillgång till MTM:s medier • Att biblioteket följer MTM:s regler när de beställer nyproduktion

9 Nyproduktion • Studenten ska ha ett giltigt nedladdningskonto på högskolan • Studenten ska vara antagen till kursen där boken ingår som obligatorisk kurslitteratur • Boken ska vara obligatorisk kurslitteratur på en kurs som ger högskolepoäng • Boken ska vara av senaste upplaga • Det ska vara en hel bok med ISBN eller ISSN

10 Rätt böcker till rätt personer!

11 Vem får nedladdningskonto? Personer med läsnedsättning

12 Några exempel på läsnedsättningar • synskada • rörelsehinder • utvecklingsstörning • läs- och skrivsvårigheter • tillfällig läsnedsättning • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel afasi, autism, adhd eller psykiska funktions- nedsättningar)

13 Introduktionssamtal MTM kräver inget särskilt intyg på läsnedsättning, men låntagaren ska kunna göra det troligt att han eller hon är talboksberättigad

14 Beivra missbruk • Biblioteket – Checklista – Samordnaren • MTM – Överenskommelse om regelverket – Uppföljning • Studenten – Skriver på ett avtal

15 Resultat • Enklare regler • Enklare för studenten • Tydligare anvar för biblioteket • MTM har rätt fokus

16 Sammanfattning • Registrering på bibliotek • Konto för Egen nedladdning • Rätt bok till rätt person Under året

17 Pia Hasselrot, informationsansvarig MTM:s högskoleservice pia.hasselrot@mtm.se TACK!


Ladda ner ppt "Utveckling av MTM:s service till högskolestudenter Pia Hasselrot 25 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser