Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är det bra med talböcker? Falun 2012-05-22 Jenny Nilsson, TPB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är det bra med talböcker? Falun 2012-05-22 Jenny Nilsson, TPB."— Presentationens avskrift:

1 Varför är det bra med talböcker? Falun 2012-05-22 Jenny Nilsson, TPB

2 Vad är en talbok? •Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren. •Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med funktionsnedsättningar som gör att man har svårt att läsa tryckt text.

3 Talböcker för alla barn med läsnedsättningar •Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi •Synnedsättning •Rörelsehinder •Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar •Kognitiva funktionsnedsättningar •Tillfälligt läshinder

4 Högläsning/talböcker förmedlar skriftspråk •Överartikulation •Utökat ordförråd •Meningsbyggnad •Berättelsens grammatik •Läsandets lust och glädje!

5 DAISY •TPB gör alla talböcker i DAISY- format. •DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem •En öppen, internationellt etablerad standard. •DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. •Det är Mp3-filer i talböckerna.

6 Hur kan man lyssna? •Talboksspelare •Mp3-CD-spelare •Mp3-spelare •Mobilen •Läsprogram Amis (TPBReader) EasyReader, Lexiläser

7 Vad är DAISY text och ljud? •en talbok som innehåller den tryckta bokens text och bild •TPB gör alla barn- och ungdomsböcker som DAISY text och ljud •med läsprogram kan man samtidigt se den tryckta boken på skärmen •text och inläsning är synkroniserade •alla TPB:s barnböcker är inlästa med mänsklig röst

8 Amis

9

10 Vad finns det för böcker? •92 218 DAISY-talböcker (2012-04-16) •11 908 för barn (2012-04-16) •Inte bara TPB producerar talböcker: •Bibliotekstjänst, Btj – fr a ungdomsböcker •Inläsningstjänst AB, Ilab – fr a läromedel •Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM – ansvar för läromedel •MEN huvuddelen av alla talböcker för barn hamnar i TPB:s katalog!

11 Olika typer av talböcker •Talbok för lästräning – även på engelska •Specialinläsning •Facklitteratur för seende •Flera olika språk •TPB-katalogenTPB-katalogen •Ny katalog på gång

12 Läromedel •Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är ansvarig för anpassade läromedel till grundskola gymnasium och kommunal vuxenutbildning •De läromedel som finns i TPB-katalogen är producerade av SPSM. Kan vara talböcker eller E- text •Inläsningstjänst AB läser in läromedel för grundskola och gymnasium. Ofta ljudböcker.

13 Talbokstillstånd •Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd •Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen •Information och exempel på ansökan finns på TPB:s webbplatsTPB:s webbplats

14 Skolbibliotek och talbokstillstånd TPB:s policy: •talbokstillståndet kan sökas för ett skolbibliotek om biblioteket inte kan utnyttja folkbibliotekets talbokstillstånd •för en skolbibliotekscentral som blir ombudsbibliotek för de skolbibliotek den har knutna till sig. Skolbibliotekscentralen lånar i sin tur ut talböckerna till skolbiblioteken.

15 Förutsättningar •Följande förutsättningar ska vara uppfyllda: •att tillståndet gäller skolbiblioteket eller skolbibliotekscentralen, inte skolan i sig eller enskilda lärare •att det finns en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket •att skolbiblioteket har kunskap om vad som gäller upphovsrättsligt vid hanteringen av talböcker

16 Vad får biblioteket göra? •med talbokstillstånd kan biblioteket ladda ned talböckerna som CD, minneskort eller till bibliotekets egna mp3-spelare •biblioteken får informera om att den enskilde får göra en kopia för eget bruk •om man gör egna kopior från hårddisk ska detta rapporteras •registrera för Egen nedladdning

17 Testprojekt på Lidingö •Speciallärare Anita Hildén •Enkät till lärare •Enkät till elev •Testat Amis och EasyReader

18 Vilka var barnen? •17 flickor 32 pojkar •7-15 år •Varierande läsnedsättning •(ej synnedsättning) •Ovana att använda talböcker utan text också •Datorvana

19 Resultatet •100% av lärarna ville fortsätta använda DAISY text och ljud i sin undervisning •98% av eleverna ville fortsätta använda DAISY text och ljud •Markeringen i texten hjälpte •Bilden ökade läsförståelsen •Rapport på TPB:s webbplats

20 Broschyr för lärare •av Anita Hildén •bygger på erfarenheterna från Lidingö och läsforskning

21 Tips för biblioteksarbetet •Favoritböcker – även som talbok •Bokprat – alltid med talbok •Böcker till klass – lägg till en talbok •Utställningar – visa även talböckerna •Visa i biblioteket att ni kan ladda ned talböcker och erbjuder Egen nedladdning! •Specialinriktade bokprat

22 Olika sätt att läsa •TPB i samarbete med BTJ förlag, 2008

23 Följ utvecklingsarbetet på TPB Bibliotek för alla. Kostnadsfri prenumeration via webbplatsen Nyhetsbrev

24 •Jenny Nilsson, barnbibliotekarie •jenny.nilsson@tpb.se Följ gärna TPB på: Facebook Twitter TACK!


Ladda ner ppt "Varför är det bra med talböcker? Falun 2012-05-22 Jenny Nilsson, TPB."

Liknande presentationer


Google-annonser