Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialpedagogiska skolmyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Skövde 14 mars 2012 Fahimeh Beheshti

2 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

3 Alla har rätt att lära på egna villkor
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd undervisning i specialskolor tillgängliga läromedel statsbidrag.

4 Specialpedagogiskt stöd
Vi ger råd och stöd till förskolor, skolor och kommunal vuxenutbildning. I rådgivning ingår pedagogiska strategier och förhållningssätt kompetensutveckling tillgängliga läromedel information till skolhuvudmän och föräldrar.

5 för likvärdiga villkor
Läromedel för likvärdiga villkor Vi bidrar på olika sätt till fungerande läromedel genom specialpedagogisk rådgivning om läromedel. utställningar med specialpedagogiska läromedel. produktion av läromedel. bidrag och stöd till förlag för ett ökat utbud. anpassningar av befintliga läromedel.

6 SPSM:s egen läromedelsproduktion
SPSM producerar specialpedagogiska läromedel i den mån behoven inte tillgodoses av förlag eller andra aktörer och då främst för: Elever med hörselnedsättning Elever med synnedsättning Elever i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt för elever i särskolan

7 Produktionsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten har till uppgift att främja tillgången till läromedel för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning och därigenom underlätta för skolhuvudmannen att skapa en likvärdig skola. För att stimulera läromedelsproduktion på den kommersiella läromedelsmarknaden finns produktionsstöd.

8 Vad är produktionsstöd?
Produktionsstöd är ett ekonomiskt och konsultativt stöd som ges av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Produktionsstöd kan lämnas till kostnader för: Förstudier Utveckling av läromedelsframställning Anpassning och utveckling av enskilda läromedel Mångfaldigande Marknadsföring

9 Anpassade läromedel Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och gymnasieskola.

10 Alternativa verktyg - IT som läromedel
IT är en del av läromedel IT tillgängliggör läromedel Informationsgivare, kommunikations- och produktionskanal Funktionsersättande Funktionskompletterande

11 AKK Produktion och anpassningar av läromedel för elever med utvecklingsstörning, rörelsehinder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt teknik- och språkutveckling inom företrädesvis områdena Bliss, Pictogram och Tecken som AKK (TAKK).

12 pictogram Pictogram är ett väl beprövat och fungerande visuellt språk utvecklat för personer med utvecklingsstörning. Systemet innehåller idag ca pictobilder. Varje pictobild står för ett ord eller ett begrepp som till exempel "pojke" eller "ledsen". Personer med utvecklingsstörning men även andra som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva får med Pictogram ett språk i bilder. Därmed får de också tillgång till det skrivna språkets användning som tankestöd, minnesstöd och kommunikationsmedel.

13 Picto online Picto online är ett fullgott alternativ till cd-skivan Bildbas Pictogram 4.0. Man får tillgång till hela utbudet av pictobilder, samtidigt som man inte behöver bekymra sig om uppdateringar. Picto online har alltid de senaste pictobilderna. Fördelar med Picto online: – Man behöver inte anlita it-ansvarig för någon installation, kan logga in och arbeta med pictobilder på alla datorer – på jobbet, resan, hemma etc. – Man får omedelbar tillgång till alla nya pictobilder som kan laddas ner. Pictobilderna finns i flera olika bildformat.

14 Bliss Bliss är ett grafiskt symbolspråk.
Genom sin flexibilitet och sina grammatiska möjligheter bidrar bliss till användarens språkutveckling. Användarna kan själva sätta ihop nya begrepp med hjälp av grundsymbolerna om något skulle fattas i det standardiserade blissordförrådet. Blissystemets grunder Orden byggs upp av symboler istället för av bokstävernas ljud.

15 Anpassade läromedel Anpassning av förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning och dyslexi samt viss utveckling av läromedel för elever med synnedsättning. Läromedlen är anpassade enligt §17 i upphovsrättslagen. SPSM anpassar läromedel till: Tryckt punktskrift E-bok i Textviewformat E-bok DAISY Text och Ljud - med syntetiskt inspelat tal ( fd. DAISY Fulltext) E-bok DAISY Ljud ( fd. Talbok) Svällpappersbilder (som bilaga till en del anpassade läromedel)

16 Teckenspråk I Örebro utvecklas och produceras läromedel för elever som använder teckenspråk eller behöver stöd i läromedel på grund av hörselnedsättning.

17 Bildbas Tecken + Ebba Editor
Bildbas Tecken är de samlade ritade tecken som skapats vid Specialpedagogiska skolmyndighetens utveckling av läromedel och består av närmare 2000 ritade tecken som följer det svenska teckenspråket och är främst avsedd för TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. De ritade tecknen kan användas i det bifogade redigeringsverktyget Ebba Editor men fungerar också bra till Widgit Symbolskrift, Communicate: In Print och Bildfabriken. Ebba Editor är ett lätthanterligt redigeringsverktyg för att skapa berättelser och andra pedagogiska arbetsmaterial med ritade tecken, text och egna foton. Med lärarstöd kan Ebba Editor även fungera som ett hjälpmedel för eleven att uttrycka sig i egna berättelser.

18 Ritade tecken Tillgång till närmare 2000 ritade tecken. Nya tecken ritas kontinuerligt efter önskemål från abonnenter och läromedelsproducenter. Tecknen i Ritade Tecken följer det svenska teckenspråket och är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

19 Räknehäfte Räknehäfte är program där eleven kan skriva in och lösa enkla aritmetiska uppgifter. Programmet gör det möjligt för elever som inte kan använda papper och penna men en dator att lösa enkla aritmetiska uppgifter på skärmen. Siffror och andra tecken placeras i celler i ett rutnät.


Ladda ner ppt "Specialpedagogiska skolmyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser