Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa verktyg i lärandet • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för eleverna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa verktyg i lärandet • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för eleverna."— Presentationens avskrift:

1 Alternativa verktyg i lärandet • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för eleverna Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GRUtbildning, SkoldatateksNavet www.grkom.se/skoldatateksnavet

2 Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på papper:  Handskanning med penna t.ex Svensk Talpenna, Quicktionary, C-pen läspenna  Skanna till dator + talsyntes Skannerprogram ex ViTex, Scan2text Omnipage ingår i talsyntesen ClaroReadPlus Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.segua@grkom.se 2

3 Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på dator :  Talsyntes ex. ViTal, WordReadPlus, ClaroReadPlus, CD-ord  Läslinjal ex. Screenruler Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se3

4 Läsa och lyssna Verktyg för att lyssna på böcker:  E-böcker  Daisyspelare ex. Victor Reader Stream  Program på dator ex. EasyReader  Ljudböcker – enbart ljud som lyssnas på CD-spelare, MP3, iPod, mobiltelefon Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se 4

5 Skriva Verktyg för att stava/ grammatik  Stavnings- och Grammatikkontroll (ex. i Word)  Ordbehandlingsprogram (ex. Word)  Rättstavningsstöd (ex. Stava Rex, Spell Right)  Ordprediktion (ex. Saida)  Talsyntes Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se5

6 Skriva Verktyg för att formulera sig bättre  Taligenkänning ( svenska: Voice Xpress)  Synonymlistor  Ordprediktion ex. Saida  Talsyntes (Ordprediktion ingår i vissa talsynteser) Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se6

7 Kommunikation genom bilder  Inprint  Symwriter  Bildfabriken  Clicker 5  Boardmaker  Symbol for Windows Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se7

8 Översätta Verktyg för att översätta t.ex. när man läser engelsk text  ClaroLingo  WordFinder  Översättningspenna ex.Quicktionary och Svensk talpenna  Ordböcker (ex. Gustavas ordböcker, SAOL) Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se8

9 Översätta Verktyg för att skriva t.ex. engelsk text  Stavnings- och Grammatikkontroll i Word  Ordbehandling och talsyntes  Elektroniska ordböcker ex. Gustavas ordböcker  Stavningsstöd och översättning (Spell Right)  ClaroLingo  WordFinder Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se9

10 Informationshantering/studier Verktyg för att organisera  Mindmap program ex. Freemind Mindfull Spark-Space MindView 3 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se10

11 Informationshantering/studier Verktyg för minnesstöd  Röstinspelning i mobiltelefon, Mp3 spelare, daisyspelare  Diktafon  Mindmap program Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se11

12 Informationshantering/studier Studieverktyg  ClaroCapture (ingår även i talsyntesen ClaroReadPlus)  Mindmap program  AlphaSmart  Ordböcker (ex. SAOL)  Koncentrationsverktyg (ex. Hear IT, Audiofon)  Multimedia lab  Skapa stödord med C-pen 20 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se

13 Verktyg för social träning  Sociala berättelser Ex. programmet Trippelkommunikation Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se13

14 Interaktiva tavlor Ex.  Smartboard http://www.youtube.com/netsmartab http://www.youtube.com/netsmartab  Mimio  Cleverboard http://www.avmkr.se/frame_it-i_skolan.htm http://www.avmkr.se/frame_it-i_skolan.htm  Activboard http://www.datafont.se/activboard/referenser.htm http://www.datafont.se/activboard/referenser.htm Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se14

15 Tangentbordsträning  TypingMaster Pro (Används gärna ihop med Talande tangentbordet och ViTal)  Tio Fingrar  Nya Tangenta Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se15

16 Styrmedel Ex.  Kontakter ex. JellyBean  Tangentbord ex. Big keys  Olika möss ex. Kidtrac Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se16

17 I utställningen finns PC och Mac datorer med programvara Företag som sponsrar med datorer och/eller programvara ex. Frölunda Data Svensk Talteknologi Hargdata Elevdata Softogram iCap MacForum (ex. visas talsyntesen WordReadPlus för Mac) MacSupport Alternativa verktyg ex. olika daisyspelare Interaktiva tavlor Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se17

18 GRUtbildnings SkoldatateksNav för Västra Sverige Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog gunilla.almgren-back@grkom.se Lars Björn lars.bjorn@grkom,se www.grkom.se/skoldatateksnavet


Ladda ner ppt "Alternativa verktyg i lärandet • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för eleverna."

Liknande presentationer


Google-annonser