Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel Nätverksträff Äppelhyllor Stockholm nov 2009 Föreläsare: Margareta Carlsson leg logoped.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel Nätverksträff Äppelhyllor Stockholm nov 2009 Föreläsare: Margareta Carlsson leg logoped."— Presentationens avskrift:

1 Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel Nätverksträff Äppelhyllor Stockholm nov 2009 Föreläsare: Margareta Carlsson leg logoped KOM-X Landstinget Gävleborg Margareta.carlsson@lg.se

2 Dagens innehåll  Kortare presentation av vad AKK innebär  Film – intervju med blissande biblioteksbesökare  Utifrån filmen-  Hur bemöta personer som nyttjar AKK

3 Samtal med person som saknar tal vad innebär det?  Vi kan samtala både på ett djupare plan, men också lite ytligare ” snack” för att skapa kontakt.  Att inte kunna tala utestänger en person från mycken social kontakt.  Svårt att kommentera i rätt ögonblick ex ” just det, vad kul, precis etc.  Svårt ställa frågor

4 Samtal fortsättning  Dessa delar mycket viktiga för att vi ska kittas samman.  Vi kan tala ca 100-200 ord / minut.  Våra brukare kanske 2-3 ord/ minut  Obalans i samtalet.  Blir ofta hänvisade till JA resp NEJ svar  Svårt att själv initiera samtal

5 AKK kan vara ett sätt att underlätta kommunikationen mellan talande och icke-talande

6 Vad innebär AKK ?  AKK är Alternativ och/ eller Kompletterande Kommunikation mellan människor som ersätter tal/ språk.  ( AKK i teori och praktik. Heister- Trygg)

7 AKK fortsättning  AKK innefattar:  Brukaren-personen som nyttjar kommunikationshjälpmedel  Redskapen- kommunikationssätt och hjälpmedel  Omgivningen

8 BRO-modell BRUKARE REDSKAP OMGIVNING BROBRO B R O Kommunikationssätt Hjälpmedel Kommunikations- karta Kommunikations- pärm Ögonpeksram Samtalsapparat Kommunikations- dator Hjälpmedels- oberoende Hjälpmedels beroende Skiss Akk teori och praktik Heister-Trygg

9 Alternativa Kommunikationssätt  Manuella/ Kroppsliga- hjälpmedelsoberoende  Naturliga reaktioner  Signaler  Gester  Tecken som AKK- TAKK  Teckenspråk- eget språk ej ett alternativt kommunikationssätt. 

10 Alternativa kommunikationssätt forts.  Grafiska/ Visuella- hjälpmedelsberoende  Föremål  Fotografier  Bilder ex. PCS, Nilbild, Pictogram  Bliss  Ord och fraser  Bokstäver

11 Bilder

12  Bliss är ett symbolsystem som uppfanns av Charles Bliss.  C.Bliss var kemist och mycket intresserad av symboler och formler bl.a det kinesiska tecknen.  Bliss hade en vision om ett slags intenationellt skrifligt esperanto. Bliss- vad är det ?

13 Bliss

14

15 Hjälpmedel för kommunikation

16 Styrsätt  Joystick  Scanning  Pannpinne  Peklampa  Ögonpekning  Huvudmus  Ögonstyrning

17 Många ”AKK-brukare”saknar erfarenhet av böcker  Om man har ett rörelsehinder ej hämtat böcker, bläddrat, pekat på bilder.  Om man ej kan tala,ej initierat kommunikation,ej fått respons,utbyggnad av språket i samspel kring en bok  Bristande ordkunskap  Bristande erfarenheter  Viktigt locka till att upptäcka litteratur

18

19

20

21

22

23

24 Libraries for all  Communication accessibility in London public libriaries. Tracy Sheperd and Stacy Mc Dougall 2005

25 Rita och skriv alternativ  Vill du läsa en bok om:  Jakt/ fiske  Äventyr  Kärlek  Annat  Skriv ned det för hand i anslutning till din fråga

26 AKK är självklart mycket användbart även för invandrare som ännu ej behärskar svenska språket

27 Vad tyckte du om boken?  Ge alternativ:  Bra  Så där  Vet inte  Dåligt  eller….  Rita upp en skala  1……………………………..5  Dåligt Toppen bra

28 Miljö aspekter  Höjd på hyllorna  Ev bildkoda information  Ev ha en blisskarta på väggen

29

30

31 Hur kan vi bemöta personer som nyttjar AKK  Prata med brukaren ej assistenten  Fråga om brukaren har en kommunikationskarta eller pratapparat om den inte finns framme.  Erbjud era informationskartor för att underlätta samtalet  Peka förklara och invänta svar.

32 Hur bemöta forts.  Använd gärna papper och penna vid samtalet  Rita eller skriv upp olika alternativ så kan personen lättare välja  Visa intresse för deras kommunikation  Bättre osäker än ointresserad !

33


Ladda ner ppt "Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel Nätverksträff Äppelhyllor Stockholm nov 2009 Föreläsare: Margareta Carlsson leg logoped."

Liknande presentationer


Google-annonser