Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedex Muntligt test A2 Swedex Muntligt test A2 40 poäng 40 poäng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedex Muntligt test A2 Swedex Muntligt test A2 40 poäng 40 poäng."— Presentationens avskrift:

1 Swedex Muntligt test A2 Swedex Muntligt test A2 40 poäng 40 poäng

2 Första uppgiften 2-3 minuter En tentand

3 ProvdelMål  1. Presentation Tentanden beskriver sig själv etc som svar på frågor från testledaren.  Muntlig interaktion Skapa social kontakt, presentera sig.

4 Manus  Hej och välkommen. Jag heter… och det här är ….… ska bara lyssna på oss.  (Och) vad heter du? Hur stavar du det?  Berätta lite om dig själv. Testledaren kan gå in och ställa frågor, t ex:  Var bor du?  Var kommer du ifrån? Vilken stad? Var ligger den?  Arbetar du? / Går du i skolan?  Vad gör du på din fritid? / Har du någon hobby?  Berätta lite om din familj. / Har du syskon? / Har du barn?  Talar du något annat språk?  Har du varit i något annat land?

5 Den andra uppgiften 4-5 minuter

6  2 a. Samtal mellan tentand och testledare utifrån bild. Tentanden beskriver vad han/hon ser på bilden. Testledaren ställer frågor till tentanden.  Muntlig produktion Kan berätta om sitt vardagsliv Provdel Mål Provdel Mål

7 Manus – A2 Bild nr 1  Här får du en bild. Titta på den och prata lite om den. Varsågod, då kan du börja.

8 Manus – A2 Bild nr 1 Testledaren frågar tentanden utifrån bilden och stödorden  Din bostad  Typiska hus i ditt land  Trädgård  Lägenhet/villa  Bo i stan  Bo på landet  T ex: Ser husen i Grekland ut så här? Inte? Hur ser ett typiskt grekiskt hus ut? Hur bor du i Grekland?

9 Bild nr 2 Provdel Mål Bild nr 2 Provdel Mål  2 b. Samtal mellan testledaren och tentanden utifrån ny bild. Tentanden ställer frågor till testledaren med hjälp av stödord.  Muntlig interaktion Kan ställa och besvara frågor om vanor och vardagssysslor, om fritiden och andra aktiviteter.

10 Manus – A2 – bild nr2  Nu får du en ny bild. Titta på den och fråga mig, på samma sätt som jag frågade dig om den förra bilden. Här får du ett papper med ord, som hjälp. Förstår du vad du ska göra? Bra, då kan du börja.  Semester  Sommar  Fritid  Resa  Landet  Intressen

11 Bedömningskriterier Muntligt prov  Kriterium 1: Kommunikativa färdigheter och interaktion.  Kriterium 2: Formell korrekthet och uttrycksförmåga (grammatik och ordförråd).  Kriterium 3: Uttal, intonation, flyt.

12 Obs!  Samtliga provuppgifter bedöms som en helhet.

13 De fyra bedömningsgraderna  A innebär: Kommunikation kommer till stånd, inga – eller högst små brister efter vad som krävs för nivån. Bristerna stör inte kommunikationen  B innebär: Kommunikation kommer till stånd, brister (efter vad som krävs för nivån) förekommer men de stör inte kommunikationen.  C innebär: Om kommunikation kommer till stånd eller inte är svårt att bedöma på grund av stora brister. Man måste fråga för att förstå.  D innebär: Kommunikation kommer inte till stånd.

14 Poäng KriterierA Inga/ små bristerB BristerC Kommu- nikation?D Ingen kommu- nikation 1. Kommunikativa färdigheter och interaktion 1815100 2. Formell korrekthet och uttrycksförmåga 121070 3. Uttal, intonation, flyt 10850

15 Bedömningsblankett Muntligt A2 och B1 KriteriumABCD 1. Kommunikativa färdigheter och interaktion 1815100 2. Formell korrekthet och uttrycksförmåga1210 70 3. Uttal, intonation, flyt10 8 50 Nivå: ____ Namn: __________________________________ KriteriumABCD 1. Kommunikativa färdigheter och interaktion 2. Formell korrekthet och uttrycksförmåga 3. Uttal, intonation, flyt

16 Obs!  Om ett kriterium bedöms med D = 0 poäng, blir hela det muntliga provet underkänt.  Gränsen för godkänt på den muntliga delen ligger på 60%. Godkänt = minst 24 poäng  Om det muntliga provet är underkänt blir hela provet underkänt

17 Poängexempel 30 p = godkänt KriterierAInga/ små brister BbristerCKommu-nikation?D Ingen kommu- nikation 1. Kommunikativa färdigheter och interaktion 1815100 2. Formell korrekthet och uttrycksförmåga 121070 3. Uttal, intonation, flyt 10850

18 Poängexempel 22p = ej godkänt KriterierAInga/ små brister BbristerCKommu-nikation?D Ingen kommu- nikation 1. Kommunikativa färdigheter och interaktion 1815100 2. Formell korrekthet och uttrycksförmåga 121070 3. Uttal, intonation, flyt 10850


Ladda ner ppt "Swedex Muntligt test A2 Swedex Muntligt test A2 40 poäng 40 poäng."

Liknande presentationer


Google-annonser