Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nulägesanalys genom frågor. Verksamheten i stort • Vilken utvecklingsfas befinner vi oss i? • Vet var och en vilken deras huvuduppgift är? • Vilka är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nulägesanalys genom frågor. Verksamheten i stort • Vilken utvecklingsfas befinner vi oss i? • Vet var och en vilken deras huvuduppgift är? • Vilka är."— Presentationens avskrift:

1 Nulägesanalys genom frågor

2 Verksamheten i stort • Vilken utvecklingsfas befinner vi oss i? • Vet var och en vilken deras huvuduppgift är? • Vilka är de tre-fyra viktigaste målen för nästa år? Är målen tydliga och användbara för alla? • Har alla, oavsett placering och uppgift, kunskap om helheten? • Har vi en vision som är attraktiv och känd av alla? • Har vi organisation, arbetsformer, strukturer och system som är ändamålsenliga i förhållande till våra mål? • Hur effektiva är vi? Vet vi eller…? • Vilka är våra problem, var gör det ont? • Vad är vi glada och stolta över? • Hur framgångsrika är vi? Vet vi eller…? • Har vi några ”heliga kor” (sådant vi inte pratar om)? • Vilket rykte har vi? Vad säger andra om oss (elever, föräldrar, kollegor, andra intressenter)? • Vad säger vi om oss själva? • Vad karaktäriserar beslutsfattandet hos oss? • Hur följer vi upp beslut?

3 Omvärlden • Vad sker i omvärlden som kan komma att påverka oss? • Hur bevakar vi omvärlden? Spanare? • Hur tar vi hand om influenser utifrån? • Hur fungerar informationen hos oss? • Vad kännetecknar kommunikationen mellan oss som arbetar här? Hur tydliga är vi? Hur öppna? • Hur fungerar våra personalkonferenser? Hur kreativa och effektiva är de?

4 Lärande • Hur skapar vi och tar tillvara tillfällen för lärande hos oss? • Vardagslärandet? Nyfikenhet? Acceptans? Öppenhet? • Vilka tillfällen till lärande låter vi gå förbi oss? • Hur öppna är vi att pröva nytt och experimentera? • Hur samverkar vi med varandra? • Hur samverkar vi med andra enheter? Andra verksamheter?

5 Delegering/Stöd/Feedback/Konflikth antering • I vilken grad förekommer delegering av befogenheter ut i organisationen? • Hur följs ansvar och befogenheter åt? • Hur stöttar och hjälper medarbetarna varandra? • Hur stöttar cheferna medarbetarna? • Vad belönas? • Hur ger vi och får feedback? • Hur hanterar vi konflikter? • Vad kännetecknar ledarskapet?

6 Förändrings- och utvecklingsarbeten • I vilken utsträckning förekommer nytänkande när det gäller arbetsformer, enhetens inre liv, verksamhet etc? • Hur hanterar vi idéer och utmanande tankar? • Hur arbetar vi med förändring och utveckling i verksamhet och i arbetsformer? • Hur delaktiga är medarbetarna i utvecklings- och förändringsarbete? • Vilket är det viktigaste utvecklingsbehovet just nu? • Använd en metafor eller bild; Vi är som…. För att beskriva din arbetsplats

7 Jag och mitt ledarskap Tänk på din vardag och hur du har det som chef och ledare för personal och verksamhet. • Vad innebär ett gott ledarskap för dig? • Vilka uppgifter ser du som allra viktigast i ditt uppdrag just nu? • Hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap med några ord? • Vad är du särskilt bra på? Ge exempel! • Vad skulle du kunna bli bättre på/utveckla/ förändra i ditt ledarskap? • Vad ger dig energi i ditt ledarskap? Vad dränerar dig på energi? • Vilken är din största utmaning, just nu? • Vad är det svåraste i ledarskapet? • Vad skulle du behöva stöd och hjälp i?

8 Andras bild av mitt ledarskap • Hur skulle du vilja beskriva ett gott ledarskap? Vad kännetecknar det? • Hur skulle du, med några ord, vilja beskriva mitt ledarskap? • Vilka, anser du, är mina starka sidor som ledare? Var konkret, gärna exempel! • Vad ser du att jag skulle kunna utveckla/förändra i mitt ledarskap? Något som du önskar jag gjorde mer av/mindre av? Något som jag börjar med/slutar med? Var konkret, gärna exempel! • Hur skulle du vilja beskriva vår vision? Finns den? Tycker du att alla som arbetar här har tydliga, användbara mål att arbeta mot? Drar alla mot samma håll? • Hur skulle du vilja beskriva den här arbetsplatsen? Är det en arbetsplats där människor får möjlighet att växa, lära och utvecklas? Om inte vad tycker du saknas? • Vad önskar du att jag skulle ägna min mesta energi åt det närmaste året? Varför?


Ladda ner ppt "Nulägesanalys genom frågor. Verksamheten i stort • Vilken utvecklingsfas befinner vi oss i? • Vet var och en vilken deras huvuduppgift är? • Vilka är."

Liknande presentationer


Google-annonser