Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med en personlig handlingsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med en personlig handlingsplan"— Presentationens avskrift:

1 Syftet med en personlig handlingsplan
Formativ undervisning Personlig handlingsplan Syftet med en personlig handlingsplan Gör idéerna konkreta Ger dig något att hålla dig till mellan mötena Skapar tillförlitlighet i utvecklingen Hjälper dig att fokusera på några områden Påminnelse om att släppa andra saker

2 Kvaliteter i en bra handlingsplan
Formativ undervisning Personlig handlingsplan Kvaliteter i en bra handlingsplan Visar tydligt hur du skall anpassa din lärarpraxis i förhållande till formativ undervisning Anknyter till en eller flera av strategierna i formativ undervisning Ger dig möjlighet att se elevers tänkande och möjlighet att agera utifrån detta Är möjlig att uppnå inom en rimlig tidsram Identifierar något som du inte längre kommer att göra eller göra mindre av för att nå ditt formativa mål Försöker inte ändra allt på en gång

3 Vad skall man ta upp i sin handlingsplan?
Formativ undervisning Personlig handlingsplan Vad skall man ta upp i sin handlingsplan? Ange en aspekt som du tycker är lätt att införa i din undervisning. Vilken förändring tänker du dig att detta skall ge? Lärare K: Väntetid/Betänketid. Det kommer att leda till att mina elever måste tänka och hitta fram till sina egna uppfattningar. Lärare L: Använda rött, gult och grönt – stoppljus. ABCDE-kort som svar på öppna frågor och vändkorsfrågor. Jag förväntar mig att det skall visa mig mer om elevernas förståelse.

4 Vad skall man ta upp i sin handlingsplan?
Formativ undervisning Personlig handlingsplan Vad skall man ta upp i sin handlingsplan? Ange en aspekt som du skulle vilja införa men som du kan behöva mer stöd för att genomföra. Varför vill du införa detta? Vilket stöd kan du behöva? Lärare M: Att bara bedöma med kommentarer. Jag skulle verkligen vilja satsa på detta för jag tror att eleverna skulle utvecklas mycket. Jag skulle behöva hjälp av en kollega för att komma fram till hur man skriver verkligt formativa kommentarer i mitt ämne. Lärare N: Jag skulle vilja använda bedömningsmatriser. Jag skulle behöva hjälp med att utarbeta dem, från kollegor och kanske med elevernas synpunkter.

5 Vad skall man ta upp i sin handlingsplan?
Formativ undervisning Personlig handlingsplan Vad skall man ta upp i sin handlingsplan? Ange vad mer du skulle vilja införa under året. Vilken hjälp kan du tänkas behöva? Lärare O: Jag skulle vilja börja med kamratbedömning. Det har jag aldrig prövat. Jag vill försöka men jag tror att jag kommer att behöva någons stöd. Lärare P: Jag vill planera formativa insatser tillsammans med en kollega. Nu hittar jag ingen som har tid samtidigt som jag. För att få igång detta behöver jag kunna samarbeta med en kollega.

6 Vad skall man ta upp i sin handlingsplan?
Formativ undervisning Personlig handlingsplan Vad skall man ta upp i sin handlingsplan? Ange vad du skall göra mindre av, göra annorlunda eller helt sluta att göra i din undervisning. Lärare Q: Jag vill att mina elever skall ta ett mycket större ansvar för kvaliteten i sina arbeten. Jag skall bedöma mindre och de mycket mer. För att åstadkomma detta skall jag dela klassen i små grupper som gör kamratbedömningar av exempel på arbeten av olika kvalitet. Jag kommer att behöva minska på antalet inlämningar men det kommer förhoppningsvis att vara värt det! Lärare R: Jag ska rätta arbeten på ett annat sätt. Jag ska försöka rätta så att eleverna måste hitta sina misstag och rätta till dem. Antagligen kommer detta att ta mindre tid än då jag rättar allt åt dem.

7 Formativ undervisning
Personlig handlingsplan Handlingsplan - summering Ange en aspekt som du tycker är lätt att införa i din undervisning. Vilken förändring tänker du dig att detta skall ge? Ange en aspekt som du skulle vilja införa men som du kan behöva mer stöd för att genomföra. Varför vill du införa detta? Vilket stöd kan du behöva? Ange vad mer du skulle vilja införa under året. Vilken hjälp kan du tänkas behöva? Ange vad du skall göra mindre av, göra annorlunda eller helt sluta att göra i din undervisning.


Ladda ner ppt "Syftet med en personlig handlingsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser