Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formativ bedömning • Summativ: läraren summerar elevens prestationer på prov och inlämningar och ger ett omdöme/betyg. • Formativ: för att göra eleven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formativ bedömning • Summativ: läraren summerar elevens prestationer på prov och inlämningar och ger ett omdöme/betyg. • Formativ: för att göra eleven."— Presentationens avskrift:

1 Formativ bedömning • Summativ: läraren summerar elevens prestationer på prov och inlämningar och ger ett omdöme/betyg. • Formativ: för att göra eleven medveten om sitt lärande. Läraren ger tips på hur eleven ska arbeta vidare för att utvecklas och nå sina mål. Eleven är också själv aktiv i sin lärandeprocess.

2 Hur ska jag veta vad läraren kräver av mig? Vad krävs för MVG? Hur och vad skall jag göra för att nå mina mål? Matriser Kamratrespons Feedbacksymboler Betyget, ingen överraskning! Formativ bedömning

3 Med andra ord…

4 Man kan använda sig av:  Självbedömning  Lärarbedömning  Gruppbedömning  Kamratbedömning

5 Bedömningsmatris Kvalitativa nivåer Bedömnin gsaspekt Initialt Under utveckling BraUtmärkt Kvalitativa nivåer Delaktighet /samarbete I vilken grad du deltar i diskussionen Du närvarar men du deltar inte eller du kör ditt eget race och lyssnar inte på vad andra har att komma med. Du deltar genom att lyssna. Du kommer med vissa inlägg men vilka inte för diskussionen framåt. Du deltar aktivt genom att både lyssna och diskutera. Du kommer med inlägg som för diskussionen framåt. Du deltar aktivt genom att lyssna, diskutera och reflektera. Du får med de andra i diskussionen. Du hjälper till så att alla förstår.


Ladda ner ppt "Formativ bedömning • Summativ: läraren summerar elevens prestationer på prov och inlämningar och ger ett omdöme/betyg. • Formativ: för att göra eleven."

Liknande presentationer


Google-annonser