Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Docent i pedagogiskt arbete, FD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Docent i pedagogiskt arbete, FD"— Presentationens avskrift:

1 Docent i pedagogiskt arbete, FD kajsa.borg@telia.com

2 Bedömning av skapande processer i slöjd
@ Kajsa Borg

3 Vad vet vi om hur lärare i slöjd arbetar med bedömning?
1. De bedömer främst hantverkskunskaper i både process och produkt (Kajsa Borg) 2. De är inte särskilt tydliga sin feed back (Anna Ekström) 3. De talar inte särskilt ofta med sina elever om bedömningsfrågor (NU 2003) @ Kajsa Borg

4 Att främst bedöma hantverkskunskaper innebär
att andra kunskaper inte bedöms eller anses vara mindre viktiga form och färg kommenteras inte eller berörs endast i förbigående värdering och reflektion ingår vanligtvis inte i bedömningen @ Kajsa Borg

5 2. Ingen tydlig feed back Ospecifikt beröm och inlindad kritik vid redovisningar i den textilärarutbild-ningen: 100 uttalanden varav -generellt beröm 70% -kritik på detaljnivå 30% • Bedömningen blir otydlig - vad menar egentligen läraren? O, Så häftigt! Jättefint! Kanske litet mycket på den. Proportionerna blir kanske bättre på avstånd? @ Kajsa Borg

6 3. NU-03 Lärare och elever är inte alltid överens om vad som påverkar slöjdbetyget, lärarna säger sig bedöma processen, medan många elever tror att det färdig slöjdföremålet är det viktigaste Enl. 59% av eleverna talar läraren om betyg 1 gång/termin 29% av eleverna säger att de aldrig talar om betyg tillsammans med läraren. Hur mkt nytt eleven lärt sig L 94%, E 70% Om eleven visat initiativförmåga och kreativitet L100, E 78 - störst skillnad Det färdiga slöjdföremålet L 26 mycket, E 57 mycket @ Kajsa Borg

7 Vad skall bedömas i slöjdundervisningen? Eleven ska kunna
Formge och framställa föremål Förstå instruktioner och ta egna initiativ Använda redskap, verktyg och maskiner Motivera egna val Utveckla idéer/bidra med idéer Pröva och ompröva materialanvändning och teknikval 7. Formulera och välja handlings-alternativ 8. Använda (och förstå) slöjdspecifika begrepp Ge omdömen om arbets-processer samt identifiera och kommentera samband mellan form, funktion och kvalitet. Tolka och resonera om slöjdföremåls uttryck, traditioner samt trender och påverkan från olika kulturer. Kajsa Borg @ Kajsa Borg

8 Uppgifterna måste formuleras så att de går att bedöma! Problem:
Hur bedöma ”egen idé”? Hur bedöma när alla elever gör olika saker? Hur sätta gemensamt betyg i slöjd, när olika lärare bedömer olika? Hur veta att/om olika uppgifter är likvärdiga? Läs uppgiften!! @ Kajsa Borg

9 Autentiska uppgifter Uppgiften liknar ”verkligheten” och är komplex
Uppgiften lämnar många möjligheter till egna tolkningar Uppgiften ska överensstämma med ämnets målsättning @ Kajsa Borg

10 Autentiska bedömningar
Bedömningen är öppen, dvs ej begränsad till vissa föreskrivna kunskaper, vilket är fallet i de flesta test Bedömning sker direkt av observerbara handlingar eller prestationer Elevernas kunskaper skall så långt möjligt användas när de löser uppgiften, men även behov av nya kunskaper ska vägas in i bedömningen En tidningsartikel bedöms annorlunda än en vanlig uppsats. Direktbedömning, klarar eller klarar inte att utföra xx Alla ämnen ger intellektuella och handlingsgrundande Verktyg @ Kajsa Borg

11 Tillförlitlighet Tillförlitligheten i standardiserade test är god när det gäller att jämföra antalet poäng/fråga, men låg när det gäller att förutsäga hur provet testar elevens prestationer i ”verkligheten”. Tillförlitligheten i autentisk bedömning är låg när det gäller detaljjämförelse, men god när det gäller verklighetsanknytningen. Betygsättning bör grundas på FLERA öppna bedömningar. Olika bedömninsinstrument har olika styrkor och svagheter @ Kajsa Borg

12 Förhandlingskultur Elevernas delaktighet och möjlighet att påverka gör bedömningen svårare Att vara tydlig med syftet med uppgiften är viktigt Sätt ramar inom vilka eleverna kan röra sig så ”fritt” som möjligt Gör eleverna delaktiga i bedömningsarbetet @ Kajsa Borg

13 Hög tillförlitlighet När olika lärare gör liknande bedömningar
När samma kunskaper prövas vid flera tillfällen När läraren är medveten om problemen och försöker motverka subjektivitet @ Kajsa Borg

14 Goda bedömare Gör bedömningar av god kvalitet - vilka ger nyanserad info om elevens kunskaper Kan tydliggöra kopplingen mellan genomförda uppgifter och betyg Ser till att den formativa bedömningen riktas mot samma mål som den summativa Använder sig av olika slags bedömningar Samarbetar med andra lärare i bedömningsfrågor @ Kajsa Borg

15 Olika typer av bedömningar
Självbedömning Kamratbedömning Lärarbedömning @ Kajsa Borg

16 Tillsammans lyfter vi slöjden
Som professionella bedömare lyfter vi fram våra elevers kunskaper! @ Kajsa Borg


Ladda ner ppt "Docent i pedagogiskt arbete, FD"

Liknande presentationer


Google-annonser