Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

@ Kajsa Borg Kajsa Borg Docent i pedagogiskt arbete, FD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "@ Kajsa Borg Kajsa Borg Docent i pedagogiskt arbete, FD"— Presentationens avskrift:

1 @ Kajsa Borg Kajsa Borg Docent i pedagogiskt arbete, FD kajsa.borg@telia.com

2 @ Kajsa Borg Bedömning av skapande processer i slöjd

3 @ Kajsa Borg Vad vet vi om hur lärare i slöjd arbetar med bedömning? 1. De bedömer främst hantverkskunskaper i både process och produkt (Kajsa Borg) 2. De är inte särskilt tydliga sin feed back (Anna Ekström) 3. De talar inte särskilt ofta med sina elever om bedömningsfrågor (NU 2003)

4 @ Kajsa Borg 1.Att främst bedöma hantverkskunskaper innebär •att andra kunskaper inte bedöms eller anses vara mindre viktiga •form och färg kommenteras inte eller berörs endast i förbigående •värdering och reflektion ingår vanligtvis inte i bedömningen

5 @ Kajsa Borg 2. Ingen tydlig feed back •Ospecifikt beröm och inlindad kritik vid redovisningar i den textilärarutbild- ningen: 100 uttalanden varav -generellt beröm 70% -kritik på detaljnivå 30% • Bedömningen blir otydlig - vad menar egentligen läraren?

6 @ Kajsa Borg 3. NU-03 •Lärare och elever är inte alltid överens om vad som påverkar slöjdbetyget, lärarna säger sig bedöma processen, medan många elever tror att det färdig slöjdföremålet är det viktigaste •Enl. 59% av eleverna talar läraren om betyg 1 gång/termin •29% av eleverna säger att de aldrig talar om betyg tillsammans med läraren.

7 @ Kajsa Borg Vad skall bedömas i slöjdundervisningen? Eleven ska kunna Kajsa Borg 1.Formge och framställa föremål 2.Förstå instruktioner och ta egna initiativ 3.Använda redskap, verktyg och maskiner 4.Motivera egna val 5.Utveckla idéer/bidra med idéer 6.Pröva och ompröva materialanvändning och teknikval 7.Formulera och välja handlings- alternativ 8.Använda (och förstå) slöjdspecifika begrepp 9.Ge omdömen om arbets- processer samt identifiera och kommentera samband mellan form, funktion och kvalitet. 10.Tolka och resonera om slöjdföremåls uttryck, traditioner samt trender och påverkan från olika kulturer.

8 @ Kajsa Borg Uppgifterna måste formuleras så att de går att bedöma! Problem: •Hur bedöma ”egen idé”? •Hur bedöma när alla elever gör olika saker? •Hur sätta gemensamt betyg i slöjd, när olika lärare bedömer olika? •Hur veta att/om olika uppgifter är likvärdiga?

9 @ Kajsa Borg Autentiska uppgifter •Uppgiften liknar ”verkligheten” och är komplex •Uppgiften lämnar många möjligheter till egna tolkningar •Uppgiften ska överensstämma med ämnets målsättning

10 @ Kajsa Borg Autentiska bedömningar •Bedömningen är öppen, dvs ej begränsad till vissa föreskrivna kunskaper, vilket är fallet i de flesta test •Bedömning sker direkt av observerbara handlingar eller prestationer •Elevernas kunskaper skall så långt möjligt användas när de löser uppgiften, men även behov av nya kunskaper ska vägas in i bedömningen

11 @ Kajsa Borg Tillförlitlighet •Tillförlitligheten i standardiserade test är god när det gäller att jämföra antalet poäng/fråga, men låg när det gäller att förutsäga hur provet testar elevens prestationer i ”verkligheten”. •Tillförlitligheten i autentisk bedömning är låg när det gäller detaljjämförelse, men god när det gäller verklighetsanknytningen. Betygsättning bör grundas på FLERA öppna bedömningar.

12 @ Kajsa Borg Förhandlingskultur •Elevernas delaktighet och möjlighet att påverka gör bedömningen svårare •Att vara tydlig med syftet med uppgiften är viktigt •Sätt ramar inom vilka eleverna kan röra sig så ”fritt” som möjligt •Gör eleverna delaktiga i bedömningsarbetet

13 @ Kajsa Borg Hög tillförlitlighet •När olika lärare gör liknande bedömningar •När samma kunskaper prövas vid flera tillfällen •När läraren är medveten om problemen och försöker motverka subjektivitet

14 @ Kajsa Borg Goda bedömare •Gör bedömningar av god kvalitet - vilka ger nyanserad info om elevens kunskaper •Kan tydliggöra kopplingen mellan genomförda uppgifter och betyg •Ser till att den formativa bedömningen riktas mot samma mål som den summativa •Använder sig av olika slags bedömningar •Samarbetar med andra lärare i bedömningsfrågor

15 @ Kajsa Borg Olika typer av bedömningar •Självbedömning •Kamratbedömning •Lärarbedömning

16 @ Kajsa Borg Tillsammans lyfter vi slöjden Som professionella bedömare lyfter vi fram våra elevers kunskaper!


Ladda ner ppt "@ Kajsa Borg Kajsa Borg Docent i pedagogiskt arbete, FD"

Liknande presentationer


Google-annonser