Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semiotik SIGN - tecken, består av en fysisk komponent som vi kan uppfatta med våra sinnen, hänvisar till något annat än sig själv CODE - kod, tecken organiseras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semiotik SIGN - tecken, består av en fysisk komponent som vi kan uppfatta med våra sinnen, hänvisar till något annat än sig själv CODE - kod, tecken organiseras."— Presentationens avskrift:

1 Semiotik SIGN - tecken, består av en fysisk komponent som vi kan uppfatta med våra sinnen, hänvisar till något annat än sig själv CODE - kod, tecken organiseras till system som kallas koder. CULTURE - kultur, inom vilken tecken och koder existerar.

2 Charles C.Peirce (USA, 1839-1914)
Tecken beskrivs ofta som en triangel. Enligt modeller av C.S.Peirce, och Ogden & Richards, står de tre hörnen för tecknet, det som tecknet refererar till, och dem som använder tecknet.

3 Charles Sanders Peirce
f d Interests: Metaphysics, Logic, Epistemology, Mathematics, Science

4 Ferdinand de Saussure De tre elementen i Saussures modell är:
tecknets fysiska form dess mentala begrepp och den yttre verkligheten.

5 Ferdinand de Saussure 1857 - 1913

6 Saussure delade in språk i två delar.
Langue = grammatik, regler och koder som behövs för att det ska gå att kommunicera. Parole = själva talandet eller skrivandet, språkets yta. Strukturalism = Hans studier av språket på en djupare strukturell nivå

7 Saussure: SIGNIFIER - det betecknande (tecknets fysiska form, t.ex. ord, teckenbärare) SIGNIFIED - det betecknade (mental föreställning)

8 Tecknen: tre kategorier
ICON - ikon, liknar det som betecknas ex. foto, karta INDEX - index, har ett samband med det som betecknas, ex. rök / eld, nysning / förkylning SYMBOL - symbol, koppling till det som betecknas bygger på konvention, överenskommelse, ex. ord, röda korset, siffror.

9 Tecken organiseras i koder
PARADIGM - paradigm, en uppsättning tecken som man kan välja mellan, ex. alfabetet, former för trafikmärken, ordförråd. SYNTAGM - syntagm, som är ett urval tecken ur paradigmet som kombineras, en mening, ett trafikmärke, en kombination av kläder. Alternativ medför betydelse - vi väljer något, och väljer bort något, valet styrs av konventioner.

10 Koder delas i två huvudtyper
koder för beteende (spelregler, etikett etc) och betecknande koder (signifying codes). Semiotik koncentrerar sig på den andra typen, koder som förmedlar betydelse.

11 Analoga / digitala koder
Analoga är en fortlöpande skala, t.ex. en klocka med visare, eller musik. Digitala koder kan uppdelas i enheter skilda från varandra, ex. digital klockas siffror.

12 Återgivande / framställande
REPRESENTATIONAL - återgivande, text, meddelanden som fungerar självständigt PRESENTATIONAL - framställande, som inte kan stå för något självständigt utan är en del av den som de representerar. Ex. ansiktsuttryck, utseende

13 Non-verbal kommunikation
Kroppskontakt, beröring Närhet Placering (vinkel) Utseende (hår, kläder, längd) Nickar Ansiktsuttryck Gester Kroppsställning Ögonkontakt Non-verbala aspekter av tal

14 Avancerade / begränsade
Koder kan vara ELABORATED (utvecklade, avancerade) eller RESTRICTED (begränsade), ex. högre utbildade högre abstraktionsnivå, mer komplicerade budskap. Koder kan vara BROADCAST (breda) eller NARROWCAST (smala) beroende på om de riktar sig till en bred masspublik, eller en mindre, specialiserad publik.

15 Roland Barthes TWO ORDERS OF SIGNIFICATION, två slag av beteckning: DENOTATION - ordboksdefinition KONNOTATION - de känslor och associationer ett begrepp väcker. MYTER SYMBOLER

16 METAPHORS - metaforer, bilder, liknelser, jämförelser.
METONYMS - metonym, en del representerar helheten, symbolspråk används ofta i film.


Ladda ner ppt "Semiotik SIGN - tecken, består av en fysisk komponent som vi kan uppfatta med våra sinnen, hänvisar till något annat än sig själv CODE - kod, tecken organiseras."

Liknande presentationer


Google-annonser