Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åk 2 Elit Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1.Begrepp 2.Koncentration i din idrott 3.Praktisk övning 4.Verktyg 5.Avrundning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åk 2 Elit Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1.Begrepp 2.Koncentration i din idrott 3.Praktisk övning 4.Verktyg 5.Avrundning."— Presentationens avskrift:

1 Åk 2 Elit Välkomna!Idrottspsykologi

2 Dagens innehåll: 1.Begrepp 2.Koncentration i din idrott 3.Praktisk övning 4.Verktyg 5.Avrundning

3 1. Begrepp Association Refokuseringsförmåga Uppmärksamhet Bred/Smal uppmärksamhet Inre/Yttre uppmärksamhet Disassociation Fokusering Distraktioner

4 Inre Bred Yttre Smal Nideffer & Sagel 2001 1. Begrepp

5 Viss fokus är viktigare än andra, beroende på idrott och situation (Nideffer & Sagel, 2001).  yttre - föremål eller händelser (ex. vädret, publiken, andra deltagare i tävling, tränaren) eller  inre - känslor och föreställningar (ex. positiva/negativa tankar och känslor så som lågt självförtroende, el. typ av motivation, anspänning).  smal - fokusering då personen fokuserar på en eller två saker.  bred - Fokus är på flera saker samtidigt. 1. Begrepp

6 Inre Bred Yttre Smal 1. Begrepp Nideffer & Sagel 2001

7 2. Koncentration i din idrott

8 Alla idrotter ha olika koncentrationsfas. Ett bra sätt att bli medveten om vilka krav som ställs i din idrott är att utgå från Niderffers modell. Ställ följande frågor Vilka delar av din idrott kräver;  Smalt inre fokus?  Smalt yttre fokus?  Brett inre fokus?  Brett yttre fokus?  Är det viktigt att kunna skifta fokus snabbt? 2. Koncentration i din idrott

9  1. Riktar sin uppmärksamhet mot någonting  2. Anpassar uppmärksamheten på ett adekvat sätt  3. Upprätthåller uppmärksamheten över tid och med en hög intensitet 1. Begrepp

10  Viktigt att kunna reglera sin spänningsnivå  Upprätthålla uppmärksamheten över tid  Rikta uppmärksamheten åt rätt håll  Återta koncentrationen efter störning (refokusering) 1. Begrepp

11 Refokusering Förmåga att rikta uppmärksamheten mot det relevanta efter det att vi blivit distraherade Självmedvetenhet ”Varningssystem” 1. Begrepp

12 Övning 3. Praktisk Övning

13 Övning 3. Praktisk Övning

14 InreYttre  Tankar och känslor och inre upplevelser så som smärta och trötthet  Ljud i omgivningen, väder, publik mfl yttre omständigheter 1. Begrepp

15  Idrottare måste vilja koncentrera sig  Idrottare kan bara fokusera på en sak i taget  Idrottare är fokuserade när de koncentrerar sig på specifika och relevanta saker under deras kontroll  Idrottare tappar koncentrationen när de fokuserar på irrelevanta saker utanför deras kontroll  Nervositet och ängslan stör koncentrationen 4. Verktyg

16  Association Lyssna på kroppens signaler  Disassiociation Medvetet försöka tänka på annat 4. Verktyg

17  Mentala föreställningar  Gör en koncentrationsplan  Skaffa dig rutiner  Använd ”tankeparkering”  Forma en refokuseringsplan  Forma posetiva koncentrationsaffirmatio ner ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 4. Verktyg


Ladda ner ppt "Åk 2 Elit Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1.Begrepp 2.Koncentration i din idrott 3.Praktisk övning 4.Verktyg 5.Avrundning."

Liknande presentationer


Google-annonser