Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Karriärsutveckling - fördjupning icke normativa övergångar (fokus skador) 2. Verktyg/Praktisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Karriärsutveckling - fördjupning icke normativa övergångar (fokus skador) 2. Verktyg/Praktisk."— Presentationens avskrift:

1 NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi

2 Dagens innehåll: 1. Karriärsutveckling - fördjupning icke normativa övergångar (fokus skador) 2. Verktyg/Praktisk anknytning 3. Avrundning

3 Hur kommer det sig att positiva tankar och känslor bidrar till minskad risk för skada och förbättrad rehabilitering?

4 Bild från: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article1577841.ab Kajsa Bergqvist Total hälsenereptur 14 Juli 2004, världsmästare 8 augusti 2005

5 Normativ övergång: Generella steg som är relativt förutsägbara och kan urskiljas. Biologisk, ålderrelaterad, sociala, känslomässig händelser/förändringar som ses likt en process. Ex. Från junior – senior Icke normativ övergång: Situationsrelaterade övergång, som är oförutsägbar ex. sjukdom eller skada.

6 Mina resurser (styrkor) * Mina resurser (styrkor) * Krav. Ev. fallgropar: * Krav. Ev. fallgropar: * 2013 2012 2011 Långtidsmål

7 Coping : ”Tankar och beteendemässiga tillvägagångssätt som en idrottare använder sig av vid händelser och förändringar (Stresshantering). Kan vara positiva eller negativa strategier”. Coping, stresshantering vid skada: 2 3 1 4 Förlitar sig helt på hjälp från andra under rehabiliteringen Accepterar och försöker aktivt bearbeta skadesituationen Tar personligt ansvar under rehabiliteringen Tar avstånd och distanserar sig från skadesituationen.

8 ”Varje förändring i det fysiologiska tillståndet leder som regel till motsvarande förändring på det psykologiska planet” Psykologisk perspektiv på uppkomst av skada -Upplevt självförtroende, känsla av att ej vara på topp eller tillräckligt bra. -Anspänning, upplevelsen av stress - Sinnesstämning (glad, tillfreds, ledsen, arg 0.s.v) -Koncentration

9 Tre kategorier (tid):  Lätta (1-7 dagar)  Medel (1-4 v.)  Svåra (1 mån el. mer) Två olika typer av skada:  Akuta eller  Belastningsskada/överträning Delar att ta hänsyn till som påverkar upplevelsen av skadan Psykologiska reaktioner vid skada

10 Kognitiv tolkningsmodell av skada (Brewer) Personlighetsfaktorer (Inre) Situationsfaktorer (Yttre) Kognitiv tolkning Känslomässig respons Beteende Psykologiska reaktioner vid skada

11 Känslomässig respons (reaktion) (Sorgemodell; Kubler-Ross) 1.Misstro och förnekelse 2.Isolering 3.Irritation, ilska 4.Nedstämd (depression) 5.Acceptans Psykologiska reaktioner vid skada

12 Adaptiva reaktioner Maladaptiva reaktioner

13 Förebyggande Målsättningsarbete (både idrottsliga och i livet utanför Stresshantering - helhet Avslappning (kroppslig och kognitiv) Uppbyggnad av socialt nätverk Träning självförtroende och självkänsla Skriv dagbok (”kritiskt” ) för att kunna se mönster Balans träning & Återhämtning Under/efter Målsättningsarbete (både idrottsliga och i livet utanför Socialt stöd Stresshantering - helhet Visualisering Skriv dagbok – hantera dina tankat och känslor Balans träning och återhämtning

14 Hur vet du när dina tankar och känslor är positiva? Det är en subjektiv upplevelse, ex. på ”mätinstrument” för tankar & känslor : -Samtal (familj, tränare Idrottspsykologisk Rådgivare) -Standardiserade självskattningsskalor (Ex. EmRecQ, genomförs nästa lektion) -Frågeformulär -Strukturerad dagbok m.m.

15 TQR Total Questionary Recovery

16

17 Debrifing - Hamburgaren 1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga. Brödet i botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som idrottare. 2. Konstruktiv kritik Köttet : Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du känner att du vill utveckla eller förbättra. 3. Positiv energi! Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar med dig ifrån dagens tillfälle!


Ladda ner ppt "NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Karriärsutveckling - fördjupning icke normativa övergångar (fokus skador) 2. Verktyg/Praktisk."

Liknande presentationer


Google-annonser