Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiska konsekvenser av missnöje med utseendet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiska konsekvenser av missnöje med utseendet."— Presentationens avskrift:

1 Psykiska konsekvenser av missnöje med utseendet

2

3 Överblick Varför människor kan vara förlägna – påminnelse Konsekvenser Emotionella - känslor Kognitiva - tankar Beteende

4 Många orsaker till att människor kan vara förlägna över sitt utseende... Till exempel: akne ärrbildning

5 Många orsaker till att människor kan vara förlägna över sitt utseende... Till exempel: “Portvinsfläckar” hudskillnad

6 Många orsaker till att människor kan vara förlägna över sitt utseende... Till exempel: Vikt/storlek (verklig eller inbillad)

7 Psykiska konsekvenser

8 De tre dimensionerna man ska ta hänsyn till

9 Emotionella konsekvenser – vad som känns Ångest – speciellt social ångest “en rädsla att utsättas för sociala situationer...... rädsla, förvirring, bultande hjärta, svettningar, skakningar, rodnad, muskel- spänningar, orolig mage.”

10 Emotionella konsekvenser – vad som känns Depression “sorgenhet, förlust av intresse eller glädje, skuldkänslor eller låg självkänsla, störd sömn eller aptit, trötthets- känslor och dålig koncentration.” Vanligare hos de med vikt/storleksskillnader än de med andra synliga skillnader

11 Emotionella konsekvenser – vad som känns Skam Internaliserad och/eller externaliserad skam

12 Emotionella konsekvenser – vad som känns Internaliserad skam “accepterande av att man har personliga attribut (t.ex. kroppsform, storlek eller texturer) som är underlägsna/oattraktiva och som kommer resultera i avvisande”

13 Emotionella konsekvenser – vad som känns Externaliserad skam “medvetenheten om att man är medlem av en stigmatiserad grupp”

14 Emotionella konsekvenser – vad som känns Isolering – fysisk och känslomässig distans Upplevd känsla av isolering, och riktig distans – Främlingar – Kollegor – Vänner – Familj

15 Emotionella konsekvenser – vad som känns Känslan av att höra hemma någonstans är ett grundläggande mänskligt behov.

16 Emotionella konsekvenser – vad som känns Känna sig “onormal”/ “annorlunda” Att inte höra till Vara på utsidan, titta in

17 Emotionella konsekvenser – vad som känns Fysisk aggression Verbal aggression Ilska Fientlighet Observeras ibland som en reaktion på att ha ett annorlunda utseende

18 Emotionella konsekvenser – vad som känns Aggression Maskerar ofta underliggande rädsla och ångest Ångest är inte alltid medveten

19 Kognitiva konsekvenser – vad som tänks Rädsla för negativ bedömning Jag förväntar mig att du ska tänka illa om den jag är och hur jag ser ut

20 Kognitiva konsekvenser – vad som tänks – Upptagen med sitt eget/andras utseende (framför allt känsliga “särdrag”) Jag tänker ofta på hur jag ser ut

21 Kognitiva konsekvenser – vad som tänks Tolkningen av tvetydigheter I sociala situationer förväntar jag mig att du ska reagera på mitt utseende (även om du faktiskt inte alls gör det)

22 Kognitiva konsekvenser – vad som tänks Tolkning av tvetydigheter T.ex. när någon passeras av en vän på gatan utan att bli igenkänd: a)vännen är kanske mycket distraherad, har bråttom, etc. – eller b)aktiv ignorans av personen. En förlägen person tror oftast (b)

23 Kognitiva konsekvenser – vad som tänks Uppmärksammar potentiella sociala hot Jag skannar av den sociala världen för att kontrollera möjligheten för människor att stirra på mig, tala med mig, lägga märke till mig

24 Att förstå stirrande Stirrande, att folk “hajar till” (på engelska double takes), förstulna blickar Negativ anpassning – förutsätter illvilliga skäl (t.ex. ogillar utseendet, avsmak, o.s.v.)

25 Att förstå stirrande Stirrande, att folk “hajar till”, förstulna blickar Positiv anpassning – förutsätter vänliga skäl (t.ex. nyfikenhet, det är naturligt att märka skillnader o.s.v.)

26 Medvetenhet om jaget Utlösare: publik, spegel, kamera Negativ känsla (ångest, depression) Självfokus Medvetande om känslorna Intensiteten hos känslorna

27 Beteendemässiga konsekvenser – vad som görs/inte görs Undviker sociala situationer – Restauranger, barer – Affärer – Kollektivtrafiken – Arbete/intervjuer

28 Beteendemässiga konsekvenser – vad som görs/inte görs Undviker sociala situationer En kortsiktig strategi Förknippas med dåliga resultat

29 Beteendemässiga konsekvenser – vad som görs/inte görs Minskad social kontakt Förlust av sociala förmågor

30 Beteendemässiga konsekvenser – vad som görs/inte görs Rädsla och ångest Förväntar sig negativa resultat Socialt undvikande

31 Social kompetens Exempel på studie: deltagarna värderade (1) alla deras sociala interaktioner som varade > 10 min, under en treveckorsperiod (2) sin egen kroppsuppfattning Samspelskvaliteten förknippas med kroppsligt självförtroende

32 Social kompetens Resultat: En positiv kropps- uppfattning var förknippat med större upplevd intimitet & socialt självförtroende i sociala interaktioner Samspelskvaliteten förknippas med kroppsligt självförtroende

33 Sociala färdigheter förbättrar kroppsuppfattningen Öka den sociala kompetensen genom att öva – Öppnande/fortsättande/avslutande av samtal – Förmågor att utveckla social intimitet – Förmågor som specifikt rör utseendet Hur hanterar direkta frågor om utseende Hur man hanterar stirrande, att folk “hajar till” o.s.v. Ökad social kompetens förbättrar kroppsuppfattningen Förbättrad kroppsuppfattning ökar den sociala kompetensen

34 Fundera nu på... Hur kan förlägenhet över utseendet manifesteras vid olika tidpunkter i livet? Hur kan problemen och beteendet hos ungdomar jämföras med det hos äldre vuxna?

35 Fundera nu på... Hur kan förlägenhet över utseendet manifesteras vid olika sammanhang? Tänk på hemmet, in nära relationer, i offentliga miljöer, på arbetet och i utbildning?

36 Fundera nu på... Kan det någonsin finnas några positiva konsekvenser för den berörda personen av att ha ett “annorlunda” och stigmatiserat utseende? Vad skulle detta kunna vara?

37 Fundera nu på... Kan det någonsin finnas några positiva konsekvenser för den berörda personen av att ha ett “annorlunda” och stigmatiserat utseende? Exempel: för vissa har ett ovanligt utseende lett till funderingar på livets verkliga värden. “Nu vet jag vad som verkligen är viktigt i livet, jag vet vilka mina riktiga vänner är, och vad som verkligen betyder något för mig”

38 Sammanfattning: Annorlunda utseende ökar risken för... Ångest, depression, skam Isolering, undvikande av andra människor Föga hjälpsamma tankar Konsekvenserna varierar beroende på sammanhang och tidpunkt

39 Tips till lärare Var medveten om att missnöje med utseendet kan ses genom beteende, annorlunda tankar eller känslomässiga reaktioner Lägg märke till de onda cirklarna som förknippas med negativa konsekvenser av utseendet – hjälp kunderna identifiera och bryta dessa Lägg märke till potentiella goda cirklar – hjälp kunderna etablera dessa (t.ex. genom ökade sociala förmågor)


Ladda ner ppt "Psykiska konsekvenser av missnöje med utseendet."

Liknande presentationer


Google-annonser