Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen. Risken för en unge att dö var större av en timmes ensamhet på savannen än av hunger eller törst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen. Risken för en unge att dö var större av en timmes ensamhet på savannen än av hunger eller törst."— Presentationens avskrift:

1 Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen. Risken för en unge att dö var större av en timmes ensamhet på savannen än av hunger eller törst = att hålla sig nära modern / motsvarande mycket betydelsefullt. Människan har flera medfödda beteendesystem bland annat anknytnings- systemet. Anknytning färdig vid ca 12-18 månader

2 Anknytning = varför vi är en relationell primat. Syftet med anknytning är röra sig bort från fara men röra sig mot det som ger trygghet! •Trygg anknytningca 65 % •Otrygg ambivalentca 5-10 % •Otrygg undvikandeca 15 % •Desorganiseradca 15 % •Tydligt samband mellan störda anknytningar och senare utveckling av psykisk ohälsa. •Anknytningar går att utveckla i t ex terapi.

3 Vägen in – resultat flödesschema Mycket komplicerad och skör grupp som helhet. Åtta (8) deltagare har startat om 198 deltagare har startat 60 ♂ 138 ♀ 27 deltagare fortsatt sjukskrivna på försörjningsstöd 6 ♂ 21 ♀ 26 deltagare har fått S/A 11 ♂ 15 ♀ 29 deltagare är i arbete eller studier 12 ♂ 17 ♀ 78 deltagare är i fortsatt Arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiv fungerande planering finns och framsteg görs. 17 ♂ 61 ♀ 38 deltagare har återvänt till sjukförsäkringen 10 ♂ 28 ♀ 102 deltagare har Gått hela vägen in 36 ♂ 66 ♀

4 Hur ser våra patienter/deltagare ut?? ( presen 2. Nordiska konferensen om arbetslivsinriktad rehabilitering) 2012 •Åtta (8) patienter med relativt likartad muskel / psykitrisk / magtarmproblematik intervjuas. •Åtta skådespelare återger berättelserna på en video som sen bedöms av 40 specialister i allmänmedicin. •Resultat - 23 olika huvuddiagnoser! •Slutsats –patienterna ger en väldigt mångtydlig bild

5 Elefanten ser olika ut beroende på varifrån man ser den!

6 Rädsla och ångest! (och medicinska besvär)

7 Morfar blev uppäten….

8 Beteendemedicinskt grupp - gemensam resurs och metodutvecklingsmodul •Kognitiva strategier för att hantera ångest och undvikanden. •Muskulär integrering och medveten närvaro. •Existentiella strategier. Detta för att orka hantera besvär från olika kroppsområden som finns och delvis förstärks under individens resa mot en ny tillvaro.

9 Affekter och känslor •Affekter är medfödda biologiska system. Finns: nyfikenhet, glädje, förvåning, rädsla, ledsnad, ilska, skam, avsky, avsmak. Känslor är när affekterna når medvetandet och tolkas. Många känslor hålls borta från medvetandet och fastnar i andra organ som blodtryck eller muskulär smärta

10 Viktiga steg i medveten närvaro är •att observera. Att vara uppmärksam på händelser, tankar, känslor kroppsreaktioner i nuet. •att beskriva. Att sätta ord på det vi uppmärksammat. •att inte värdera och döma. att inte resonera i kategorier som bra, dåligt, borde, borde inte osv.

11 Den existentiella dimensionen för hälsa •Coping - som innebär en individs förmåga att hantera påfrestningar. •Self-efficacy - saknar svensk översättning men handlar konkret om individens tilltro till sin egen förmåga. Upplevd self-efficancy innebär att individen har en tilltro till den egna förmågan att genom egna handlingar påverka sitt eget liv. = Den existentiella dimension innebär att våra val är menings- skapande och det är utifrån valen vi bygger oss själva som individer dvs vår bild av vår förmåga och våra resurser.


Ladda ner ppt "Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen. Risken för en unge att dö var större av en timmes ensamhet på savannen än av hunger eller törst."

Liknande presentationer


Google-annonser