Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham."— Presentationens avskrift:

1 Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham

2 Modellen rent grafiskt  Kvadrant 1 Känt av jaget, känt av andra  Kvadrant 2 Okänt av jaget, känt av andra  Kvadrant 3 Känt av jaget, okänt av andra  Kvadrant 4 Okänt av jaget och av andra Återföring ExponeringExponering

3 Ruta 1 Det öppna jaget  Den del av relationen som står för ömsesidig förståelse och gemensam information  Sägs styra hur produktiv relationen är  Relationens produktivitet/effektivitet står i direkt proportion till storleken

4 Ruta 2 Det blinda jaget  Ju större ruta ju större nackdel  Det blir närmast omöjligt att förstå andras agerande eftersom de utgår från information som personen är omedveten om ges  Svårighet att samarbeta med andra

5 Ruta 3 Det dolda jaget  Stor ”ruta” här hämmar även den personliga relationer  Men här till individens ”fördel”  Är den skyddsfasad som hindrar nära relationer  Informationen döljs ofta beroende på rädsla, maktbegär eller annan orsak

6 Ruta 4 Det okända jaget  Här finns information om:  Okända möjligheter  Omedvetna ”ritualer”  Oanvända resurser  Allt detta kan bli känt om relationen utvecklas på ett givande och effektivt sätt

7 Slutsats  Informationen i rutorna kan vara av alla slag  Känslor  Fakta  Fördomar  Antaganden  Färdigheter  OBS ingen statisk situation utan modellen förändras hela tiden!!

8 Typ A  Minimal användning av både exponering och återföring  Särdragen är:  Tillbakadraget sätt  Motvilja mot att ta risker  Osäkert uppträdande i grupp  Undviker personligt engagemang  Balans mellan exponering och återföring Öppna jaget Blinda jaget Dolda jaget Okända jaget Återföring ExponeringExponering

9 Typ B  Motvilja mot exponering men önskan om relationer  Särdragen är:  Ytligt intresse av andra  Övergår sedan till mer kallsinnigt till slut fientligt beteende  Obalans mellan exponering och återföring Öppna jagetBlinda jaget Dolda jagetOkända jaget Återföring ExponeringExponering

10 Typ C  Överanvändning av exponering  Särdragen är:  Självupptagen inställning  Tvivel på andras förmåga  Värderar auktoritet  Skapar känslan av ”omyndigförklaring” hos andra  Obalans mellan exponering och återföring Öppna jaget Blinda jaget Dolda jaget Okända jaget Återföring ExponeringExponering

11 Typ D  Balans mellan återföring och exponering  Särdragen är:  Uppriktighet  Kreativitet  Känsla för andras behov att vara delaktiga Öppna jagetBlinda jaget Dolda jagetOkända jaget Återföring ExponeringExponering

12 Tolkningspunkter 1. Storleken på det öppna jaget • ”Idealet” är 80% x 80% 2. Formen på det öppna jaget • Balanserat förhållande att föredra max 20% skillnad mellan återföring och exponering 3. Bristen på balans • Vertikal eller horisontal obalans, se typ B och C


Ladda ner ppt "Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham."

Liknande presentationer


Google-annonser