Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala färdigheter. I livsl å ngt l ä rande har sociala f ä rdigheter en viktig funktion. Vi har visat p å fyra strategier f ö r att fr ä mja livsl å.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala färdigheter. I livsl å ngt l ä rande har sociala f ä rdigheter en viktig funktion. Vi har visat p å fyra strategier f ö r att fr ä mja livsl å."— Presentationens avskrift:

1 Sociala färdigheter

2 I livsl å ngt l ä rande har sociala f ä rdigheter en viktig funktion. Vi har visat p å fyra strategier f ö r att fr ä mja livsl å ngt l ä rande i v å rt koncept: sj ä lvreglerad inl ä rning produktiv inl ä rning kooperativ inl ä rning erferenhetsbaserad inl ä rning L ä rande inom dessa och andra metoder kr ä ver sociala f ä rdigheter.

3 Sociala f ä rdigheter Att behärska sociala färdigheter har blivit livsviktigt i ett samhälle som beskrivs som postmodernt eller senmodernt (t.ex. Ulrich Beck and Zygmunt Bauman). V å rt samh ä lle ä r otryggt och fientligt och kan endast f ö rb ä ttras genom f ö rtroendefull anknytning till andra m ä nniskor. Att ö va de sociala f ä rdigheterna ä r d ä rf ö r n å got som prioriteras d å vi tr ä nar f ö r att bli livsl å nga l ä rlingar rent allm ä nt och i synnerhet i omgivningar f ö r socialt utsatta grupper.

4 Sociala färdigheter Vår definition på sociala färdigheter Sociala färdigheter är färdigheter och beteenden som bidrar till att rikta fokus på det egna beteendet bort från sig själv och mot en gemensam linje med andra individer. Socialt kompetent beteende kombinerar individens mål med värderingar och mål i en social grupp. Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp- dynamisk process Konflikthantering

5 Sociala färdigheter Aspekter av sociala färdigheter är: Samarbete och förmåga att arbeta i grupp: Öppenhet och tolerans, sociabilitet, användning av sociala resurser, genomförande av förhandlingar, ledarskapsfärdigheter, interkkulturella färdigheter; Förmågan att kommunicera: Språkfärdigheter, aktivt lyssnande, feedback, empati, att ge och ta emot erkännande; Konfliktlösning / förmågan att kompromissa Grupp-dynamiska processer Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp- dynamisk process Konflikthantering

6 Sociala färdigheter I Pro-Skills-konceptet är sociala färdigheter kopplade till olika sociala omgivningar och fokuserar på förmågan att vara en aktiv och självständig del av dessa olika sammanhang. Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp- dynamisk process Konflikthantering

7 Sociala färdigheter Vårt mål med att utbilda sociala färdigheter är att starta processen och att utveckla deltagarna till; aktiva och självständiga medborgare att kunna knyta an till andra personer att kunna hålla med och vara av avvikande åsikt Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp- dynamisk process Konflikthantering

8 Sociala färdigheter För att nå detta mål definierar Pro-Skills- konceptet två stora centrala områden som man ska fokusera på i utbildningen av sociala färdigheter: förtroende anknytande Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp- dynamisk process Konflikthantering

9 Sociala f ä rdigheter Vi kan definiera fyra aktiva dimensioner i spel då vi beskriver fenomenet tillit: 1. Förutsägbarhet, det här hör ihop med vår känsla av sammanhållning och det innebär att föreställa sig vilket instrument man får för att påverka sitt öde. Återigen, detta kan även vara uppbyggt på misstro. 2. Utbyte av värderingar, det här är på ett sätt rationellt beslutsfattande, baserat på din förutsägelse vid värderingen. Detta kan antingen vara att ändra villkoren eller att undvika att bli straffad.

10 Sociala f ä rdigheter 3. Fördröjd ömsesidighet, detta motsvarar vad vi kallar solidaritet; solidaritet är inte att dela välstånd av godhjärtade skäl, det är en handling mellan likvärdiga parter som även räknar med att få samma uppmärksamhet på ett ospecifierat sätt och på ospecifierad tid. 4. Utsatt sårbarhet, kopplad till vårt behov av att knyta an och tas om hand. Detta behov är så stort att vi kan utsätta oss själva för att bli illa behandlade. Även då vi resonerar rationellt blir vi tvungna att välja att vara del av något, även om det skadar oss.

11 Sociala f ä rdigheter Förutsägbarhet Utbyte av värderingar Fördröjd ömsesidighet Utsatt sårbarhet Kommunikation Grupp-dynamik Konflikthantering Kooperativ inlärning Produktiv inlärning Erferenhetsbaserad inlärning Livslångt lärande

12 Sociala f ä rdigheter Om vi kan skapa f ö rtroende i en p å litlig milj ö (v å r utbildning), skapar det ä ven m ö jligheter f ö r att p å visa p å litlighet. Detta bidrar med en plattform f ö r att kunna knyta an till andra, b å de p å kort och p å l å ng sikt. Genom att l ä ra ut hur man knyter an f ö rs ö ker vi skapa en solid grund f ö r sj ä lvst ä ndig handling i olika sociala sammanhang och skapa m ö jligheter till f ö rtroende och till p å litlighet. Förutsägbarhet * Utbyte av värderingar Fördröjd ömsesidighet * Utsatt sårbarhet Kommunikation Grupp-dynamik Konflikthantering Kooperativ inlärning Produktiv inlärning Erferenhetsbaserad inlärning Livslångt lärande

13 Sociala f ä rdigheter


Ladda ner ppt "Sociala färdigheter. I livsl å ngt l ä rande har sociala f ä rdigheter en viktig funktion. Vi har visat p å fyra strategier f ö r att fr ä mja livsl å."

Liknande presentationer


Google-annonser