Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala färdigheter I livslångt lärande har sociala färdigheter en viktig funktion. Vi har visat på fyra strategier för att främja livslångt lärande i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala färdigheter I livslångt lärande har sociala färdigheter en viktig funktion. Vi har visat på fyra strategier för att främja livslångt lärande i."— Presentationens avskrift:

0 Sociala färdigheter

1 Sociala färdigheter I livslångt lärande har sociala färdigheter en viktig funktion. Vi har visat på fyra strategier för att främja livslångt lärande i vårt koncept: självreglerad inlärning produktiv inlärning kooperativ inlärning erferenhetsbaserad inlärning Lärande inom dessa och andra metoder kräver sociala färdigheter. 1

2 Sociala färdigheter Att behärska sociala färdigheter har blivit livsviktigt i ett samhälle som beskrivs som postmodernt eller senmodernt (t.ex. Ulrich Beck and Zygmunt Bauman). Vårt samhälle är otryggt och fientligt och kan endast förbättras genom förtroendefull anknytning till andra människor. Att öva de sociala färdigheterna är därför något som prioriteras då vi tränar för att bli livslånga lärlingar rent allmänt och i synnerhet i omgivningar för socialt utsatta grupper. 2

3 Relationell grupp-dynamisk process
Sociala färdigheter Vår definition på sociala färdigheter Sociala färdigheter är färdigheter och beteenden som bidrar till att rikta fokus på det egna beteendet bort från sig själv och mot en gemensam linje med andra individer. Socialt kompetent beteende kombinerar individens mål med värderingar och mål i en social grupp. Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp-dynamisk process Konflikthantering

4 Relationell grupp-dynamisk process
Sociala färdigheter Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp-dynamisk process Konflikthantering Aspekter av sociala färdigheter är: Samarbete och förmåga att arbeta i grupp: Öppenhet och tolerans, sociabilitet, användning av sociala resurser, genomförande av förhandlingar, ledarskapsfärdigheter, interkkulturella färdigheter; Förmågan att kommunicera: Språkfärdigheter, aktivt lyssnande, feedback, empati, att ge och ta emot erkännande; Konfliktlösning / förmågan att kompromissa Grupp-dynamiska processer

5 Relationell grupp-dynamisk process
Sociala färdigheter I Pro-Skills-konceptet är sociala färdigheter kopplade till olika sociala omgivningar och fokuserar på förmågan att vara en aktiv och självständig del av dessa olika sammanhang. Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp-dynamisk process Konflikthantering

6 Relationell grupp-dynamisk process
Sociala färdigheter Vårt mål med att utbilda sociala färdigheter är att starta processen och att utveckla deltagarna till; aktiva och självständiga medborgare att kunna knyta an till andra personer att kunna hålla med och vara av avvikande åsikt Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp-dynamisk process Konflikthantering

7 Relationell grupp-dynamisk process
Sociala färdigheter För att nå detta mål definierar Pro-Skills-konceptet två stora centrala områden som man ska fokusera på i utbildningen av sociala färdigheter: förtroende anknytande Samarbete & gruppfärdigheter Kommunikation Relationell grupp-dynamisk process Konflikthantering

8 Sociala färdigheter Vi kan definiera fyra aktiva dimensioner i spel då vi beskriver fenomenet tillit: 1. Förutsägbarhet, det här hör ihop med vår känsla av sammanhållning och det innebär att föreställa sig vilket instrument man får för att påverka sitt öde. Återigen, detta kan även vara uppbyggt på misstro. 2. Utbyte av värderingar, det här är på ett sätt rationellt beslutsfattande, baserat på din förutsägelse vid värderingen. Detta kan antingen vara att ändra villkoren eller att undvika att bli straffad. 8

9 Sociala färdigheter 3. Fördröjd ömsesidighet, detta motsvarar vad vi kallar solidaritet; solidaritet är inte att dela välstånd av godhjärtade skäl, det är en handling mellan likvärdiga parter som även räknar med att få samma uppmärksamhet på ett ospecifierat sätt och på ospecifierad tid. 4. Utsatt sårbarhet, kopplad till vårt behov av att knyta an och tas om hand. Detta behov är så stort att vi kan utsätta oss själva för att bli illa behandlade. Även då vi resonerar rationellt blir vi tvungna att välja att vara del av något, även om det skadar oss. 9

10 Sociala färdigheter Livslångt lärande
Kooperativ inlärning Produktiv inlärning Erferenhetsbaserad inlärning Kommunikation Grupp-dynamik Konflikthantering Förutsägbarhet Utbyte av värderingar Fördröjd ömsesidighet Utsatt sårbarhet 10

11 Sociala färdigheter Om vi kan skapa förtroende i en pålitlig miljö (vår utbildning), skapar det även möjligheter för att påvisa pålitlighet. Detta bidrar med en plattform för att kunna knyta an till andra, både på kort och på lång sikt. Genom att lära ut hur man knyter an försöker vi skapa en solid grund för självständig handling i olika sociala sammanhang och skapa möjligheter till förtroende och till pålitlighet. Livslångt lärande Kooperativ inlärning Produktiv inlärning Erferenhetsbaserad inlärning Kommunikation Grupp-dynamik Konflikthantering 11 Förutsägbarhet * Utbyte av värderingar Fördröjd ömsesidighet * Utsatt sårbarhet

12 Sociala färdigheter 12


Ladda ner ppt "Sociala färdigheter I livslångt lärande har sociala färdigheter en viktig funktion. Vi har visat på fyra strategier för att främja livslångt lärande i."

Liknande presentationer


Google-annonser