Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.fhi.se Att samtala med ungdomar om tobak. ”Egencentrerat förhållningssätt” Man utgår i första hand från yrkesmässiga värderingar, sina egna värderingar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.fhi.se Att samtala med ungdomar om tobak. ”Egencentrerat förhållningssätt” Man utgår i första hand från yrkesmässiga värderingar, sina egna värderingar,"— Presentationens avskrift:

1 www.fhi.se Att samtala med ungdomar om tobak

2 ”Egencentrerat förhållningssätt” Man utgår i första hand från yrkesmässiga värderingar, sina egna värderingar, samhällets värderingar osv Man utgår från att det finns ”rätta” och ”felaktiga” beteenden Man styr, värderar och moraliserar individens beteende

3 ”Individcentrerat förhållningssätt” Man utgår i första hand från individens synpunkter och uppfattning om sin situation Man utgår inte från att det finns ”rätta” och ”felaktiga” beteenden Man är nyanserad, lyhörd, ger inte pekpinnar och moraliserar inte

4 Individcentrerat förhållningssätt Ha som målsättning att individen tar ställning till sitt beteende Utgå från individens synpunkter och situation Ta reda på individens föreställningar Ge neutrala faktakunskaper utan värderingar Diskutera för och nackdelar Ställ frågor för att bygga upp den inre motivationen Hjälp individen att tro på den egna förmågan

5 Motivationsprocessen Ett intresse för förändring och en tro på att man kan göra förändringen måste växa fram När man är beredd gör man ett val - tar ett beslut Om ett verkligt beslut har fattats följer handling

6 Motivationsprocessens fem stadier 1. Ointresserad inte beredd 2. Intresserad osäker 3. Förberedelse beredd 4. Handling 5. Vidmakthållande Återfall

7 Motivationsskalor Hur beredd till förändring är du? 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 inte allsmycket Hur viktigt är det för dig? 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 inte allsmycket Hur stor är din förmåga att göra förändringen? 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 inte allsmycket

8 Osäkerhet - ambivalens Ambivalens = dubbel giltighet Väga för och emot ”ambivalenskorset”

9 Utveckla ambivalensen fördelar och nackdelar med status quo och förändring Vad är positivt med nuvarande beteende? Vad är mindre bra? Vad är mindre bra med en förändring? Vad är positivt?

10 Ambivalens = dubbel giltighet

11 Fokus 1. OINTRESSERAD / INTE BEREDD fokusväcka intresset 2. INTRESSERAD / OSÄKER fokusväga för och emot, hinder och lösningar 3. FÖRBEREDELSE / BEREDD fokusbeslut och planering 4. HANDLING fokushur gör man för att må bra efter rök/snusstoppet 5. VIDMAKTHÅLLANDE fokushålla fast vid beslutet

12 Vad händer när vi samtalar? Vad den som talar säger Vad den som talar menar Vad den som lyssnar hör Vad den som lyssnar tror att talaren menar

13 Samtalsteknik Öppna frågor att ställa frågor som inte kan besvaras med ja eller nej ex: Hur ser du på att du röker? Vad skulle kunna få dig att sluta röka? Reflektivt lyssnande att spegla/bekräfta Sammanfattning att sammanfatta och omformulera

14 Hur kan vi gå vidare i samtalet - vilket fokus? Det är svårt att sluta, jag har försökt Jag kan sluta när jag vill Jag vill inte gå upp i vikt De flesta röker/snusar Jag slutar när jag ska ha barn

15 Motiverande samtalsmetodik sammanfattning Öppna frågor Reflektivt lyssnande Sammanfatta gärna Försök bedöma motivationsnivån (0-10 skala) Försök styra samtalet mot viktiga fokus Erbjud information som kan behövas (utforska / fråga) Individen väljer väg : självmotiverande uttalanden

16 Övning - det motiverande samtalet Sitt i grupper om 4. Två av er genomför ett rollspel där en är en flicka/pojke och den andra ska utgå från sin egen yrkesroll. Två är observatörer. Genomför rollspelet och diskutera utfallet. Byt roller och genomför ett rollspel till. Använd pratmallen ”Hälsosamtal - tobak” och tidningen”Fimpa Nu!”

17 Ex på fallbeskrivningar att använda vid rollspelsövningar Har du egna exempel från din verklighet – använd gärna dem i denna övning Fall 1, Sara 16 år: Började röka som 13-åring. Har rökt regelbundet i två år. Mamma röker. Får röka hemma. Mamma köper cigaretter. Har försökt att sluta flera gånger och varit utan cigaretter som längst i 10 dagar. Faller på att humöret blir dåligt. Känner sig ganska uppgiven och vet inte riktigt vad hon vill Fall 2, Robert 15 år: Snusar ½-1 dosa i veckan. Känner sig lite tuff. Flera kompisar snusar. Idrottar en hel del. Har inte funderat över sitt snusande så mycket. ”Det är ju inte så farligt” Fall 3, Sofie: Röker på fester och har även prövat att snusa lite. Hon tänker bara röka ett tag. Tycker att det är kul och att det hör till när man är på fest. Det händer att hon röker även när hon träffar sina kompisar på ett fik.

18 ” Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer.” S. Kirkegaard


Ladda ner ppt "Www.fhi.se Att samtala med ungdomar om tobak. ”Egencentrerat förhållningssätt” Man utgår i första hand från yrkesmässiga värderingar, sina egna värderingar,"

Liknande presentationer


Google-annonser