Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år

2 Kronobergs Län 186 160 invånarna, varav ca 27000 i ålder 6-18 år

3 Driftorganisation – centrum

4 Landstinget Kronoberg
Akutcentrum Kirurgicentrum Medicincentrum Barn och kvinnocentrum Psykiatricentrum Medicinskt servicecentrum Tandvårdscentrum Primärvård & Rehab centrum Servicecentrum

5 Verksamhetens syfte och mål
Förebygga psykisk ohälsa i samverkan med andra aktörer. Behandla lindrig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

6 Uppdrag Samverka med andra verksamheter som riktar sig till barn och unga. Handleda personal inom landstinget runt prevention och tidiga insatser gällande barns och ungas psykiska ohälsa. Förmedla ny kunskap och medverka vid utbildningar.

7 Barnet/ungdomens fokus i fokus
Tillgänglighet Helhetsfokus Flexibilitet Kommunikation Salutogenes Snabbt få ett gott bemötande och hjälp för sina bekymmer Vi jobbar med de bekymmer som klienterna beskriver och visar upp i möte hos behandlaren Liten enhet med kompletterande och hög kompetens som samverkar kring de som behöver vår insats, prestigelöshet Miljön, lokalens läge och lokalens inredning ska vara paritet med verksamhetens uppdrag

8 Remittera eller brygga vidare
Ett annat sätt att remittera? Familjen ska inte behöva navigera på egen hand i det organisatoriska landskapet! Vi ska hjälpa dem att hitta rätt

9

10

11 Barn- och Ungdomshälsan
Åldersfördelning pojkar/flickor Inkomna ärenden januari-december 2013

12

13

14 Mobil APP för ungdomar Syfte med förstudie
Kan en mobilapp stödja verksamhetsutveckling? Beslutsunderlag till Barn- och ungdomshälsan och Landstinget Kronoberg. Mål med hela projektet Utveckla behandlingen och öka effektiviteten inom Barn- och ungdomshälsan Utvecklingen av appen ska involvera ungdomarna/ patientgruppen Bygga en närmare relation med ungdomarna/patientgruppen

15 Behandlingsprocessen
Mellan mötena testas idén Första mötet Andra mötet En mobilapp ska kunna: Påminna att utföra ”idén” Beskriva ”idén” Underlätta rapportering Kännas stärkande Utveckla behandlingen Idé på vad som kan fungera Vad funkade? Vad förstärkte? Barn och ungdomshälsan arbetar framgångsrikt med att hjälpa och stötta barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa Det finns en följsamhetsproblematik och att hemuppgifter inte alltid utförs Barn och Ungdomar använder mobilen 24/7 Resultatet av förstudien visar att det finns behov av en mobilapp som stöttar processen. BoUH tror också att hemuppgifterna kan utvecklas med hjälp av en mobilapp och ge ännu bättre behandlingar.

16 Arbetssätt Barn- och ungdomshälsan arbetar med att hjälpa och stötta barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa Det finns en följsamhetsproblematik och att hemuppgifter inte alltid utförs Barn och Ungdomar använder mobilen 24/7 Resultatet av förstudien visar att det finns behov av en mobilapp som stöttar processen. Barn- och ungdomshälsan tror också att hemuppgifterna kan utvecklas med hjälp av en mobilapp och ge ännu bättre behandlingar.

17 Ungas mobilvanor De flesta går hellre utan ytterjacka än utan mobiltelefon. Hur ofta tittar ungdomarna på mobilen? Barn och ungdomshälsan arbetar framgångsrikt med att hjälpa och stötta barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa Det finns en följsamhetsproblematik och att hemuppgifter inte alltid utförs Barn och Ungdomar använder mobilen 24/7 Resultatet av förstudien visar att det finns behov av en mobilapp som stöttar processen. BoUH tror också att hemuppgifterna kan utvecklas med hjälp av en mobilapp och ge ännu bättre behandlingar.

18 Öka medvetenhet av olika känslor

19 Några framgångsfaktorer
Var nyfiken och våga pröva Identifiera utvecklingsbehov och avgränsa Ta in ny kunskap och annan kompetens Småskaligt och hanterbart Användardriven process – involvera användarna (behandlare och ungdomar) Utvecklingsarbete behöver utrymme i verksamheten – det kräver engagemang och tid både hos ledning och personal

20 Samarbete med elevhälsan
”Genom vårt samarbete har vi fått tydligare bilder, bekräftelser på att ex. relationsproblematik, samspelsproblematik är områden som elever söker hjälp inom. Vi kan på så sätt jobba mer i ett generellt förebyggande perspektiv inom detta område. ”. Barn- och ungdomshälsan delar med sig och förmedlar kunskap, erfarenhet och medverkar vid olika former av utbildningar, erfarenheten från detta första år är att ”ingenting är omöjligt”. Citat från Anders Olsson, verksamhetschef elevhälsan, Alvesta kommun

21 Citat från Sören Kirkegaard
Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.

22 Vi vill göra en skillnad för barn och unga i Kronobergs län, nu och i framtiden

23 Kontaktuppgifter till Barn- och Ungdomshälsan
Annie-Lie Jarhult, avdelningschef Telefon: Barn- och ungdomshälsan Webbsida: entrum/BKC/Barn--och- ungdomskliniken/Barn--och- ungdomshalsan-6-18-ar/ Officiell e-postadress: barn-och-ungdomshalsan-


Ladda ner ppt "Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år"

Liknande presentationer


Google-annonser