Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år

2 Kronobergs Län 186 160 invånarna, varav ca 27000 i ålder 6-18 år •Kronobergs län

3 Driftorganisation – centrum

4 Landstinget Kronoberg AkutcentrumKirurgicentrumMedicincentrumBarn och kvinnocentrumPsykiatricentrumMedicinskt servicecentrumTandvårdscentrumPrimärvård & Rehab centrumServicecentrum

5 Verksamhetens syfte och mål •Förebygga psykisk ohälsa i samverkan med andra aktörer. •Behandla lindrig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

6 Uppdrag •Samverka med andra verksamheter som riktar sig till barn och unga. •Handleda personal inom landstinget runt prevention och tidiga insatser gällande barns och ungas psykiska ohälsa. •Förmedla ny kunskap och medverka vid utbildningar.

7 Barnet/ungdomens fokus i fokus • Tillgänglighet • Helhetsfokus • Flexibilitet • Kommunikation • Salutogenes

8 Remittera eller brygga vidare •Ett annat sätt att remittera? •Familjen ska inte behöva navigera på egen hand i det organisatoriska landskapet! •Vi ska hjälpa dem att hitta rätt

9

10

11 Barn- och Ungdomshälsan Åldersfördelning pojkar/flickor Inkomna ärenden januari-december 2013

12

13

14 Mobil APP för ungdomar Syfte med förstudie •Kan en mobilapp stödja verksamhetsutveckling? Beslutsunderlag till Barn- och ungdomshälsan och Landstinget Kronoberg. Mål med hela projektet •Utveckla behandlingen och öka effektiviteten inom Barn- och ungdomshälsan •Utvecklingen av appen ska involvera ungdomarna/ patientgruppen •Bygga en närmare relation med ungdomarna/patientgruppen

15 Behandlingsprocessen Första mötetAndra mötet Idé på vad som kan fungera Vad funkade? Vad förstärkte? Mellan mötena testas idén En mobilapp ska kunna: o Påminna att utföra ”idén” o Beskriva ”idén” o Underlätta rapportering o Kännas stärkande o Utveckla behandlingen

16 Arbetssätt  Barn- och ungdomshälsan arbetar med att hjälpa och stötta barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa  Det finns en följsamhetsproblematik och att hemuppgifter inte alltid utförs  Barn och Ungdomar använder mobilen 24/7  Resultatet av förstudien visar att det finns behov av en mobilapp som stöttar processen.  Barn- och ungdomshälsan tror också att hemuppgifterna kan utvecklas med hjälp av en mobilapp och ge ännu bättre behandlingar.

17 Ungas mobilvanor  De flesta går hellre utan ytterjacka än utan mobiltelefon.  Hur ofta tittar ungdomarna på mobilen?

18 Öka medvetenhet av olika känslor

19 Några framgångsfaktorer •Var nyfiken och våga pröva •Identifiera utvecklingsbehov och avgränsa •Ta in ny kunskap och annan kompetens •Småskaligt och hanterbart •Användardriven process – involvera användarna (behandlare och ungdomar) •Utvecklingsarbete behöver utrymme i verksamheten – det kräver engagemang och tid både hos ledning och personal

20 Samarbete med elevhälsan •”Genom vårt samarbete har vi fått tydligare bilder, bekräftelser på att ex. relationsproblematik, samspelsproblematik är områden som elever söker hjälp inom. Vi kan på så sätt jobba mer i ett generellt förebyggande perspektiv inom detta område. ”. Barn- och ungdomshälsan delar med sig och förmedlar kunskap, erfarenhet och medverkar vid olika former av utbildningar, erfarenheten från detta första år är att ”ingenting är omöjligt”. Citat från Anders Olsson, verksamhetschef elevhälsan, Alvesta kommun

21 Citat från Sören Kirkegaard •Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. •För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.

22 Vi vill göra en skillnad för barn och unga i Kronobergs län, nu och i framtiden

23 Kontaktuppgifter till Barn- och Ungdomshälsan •Annie-Lie Jarhult, avdelningschef Telefon: 0709-84 44 31 annie-lie.jarhult@ltkronoberg.se annie-lie.jarhult@ltkronoberg.se •Barn- och ungdomshälsan 0470-582030 •Webbsida: http://www.ltkronoberg.se/C entrum/BKC/Barn--och- ungdomskliniken/Barn--och- ungdomshalsan-6-18-ar/ http://www.ltkronoberg.se/C entrum/BKC/Barn--och- ungdomskliniken/Barn--och- ungdomshalsan-6-18-ar/ •Officiell e-postadress: barn-och-ungdomshalsan- 6-18ar@ltkronoberg.se barn-och-ungdomshalsan- 6-18ar@ltkronoberg.se


Ladda ner ppt "Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år."

Liknande presentationer


Google-annonser