Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A survey with a focus on periodontology.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A survey with a focus on periodontology."— Presentationens avskrift:

1 A survey with a focus on periodontology.
The activity of disability organisations in Sweden. A survey with a focus on periodontology. Claes Virdeborn Karolinska Institutet Odontologiska Institutionen Stockholm 2004 1

2 Resultat enkät 3 69 % svarar “ja” 31 % svarar “nej”
Tycker du att du får tillräcklig information om tandlossning av din tandläkare? 69 % svarar “ja” 31 % svarar “nej” 2

3 Resultat enkät 3 50 % svarar “ja” 50 % svarar “nej”
Känner du ett behov att veta mer om tandlossning? 50 % svarar “ja” 50 % svarar “nej” 3

4 Behandling Motivation Resultat Samtal kommunikation Skapa en relation
4

5 En god relation kännetecknas av att
-patienten inser nyttan av det vi gör och säger. -patienten litar på oss och det vi gör -Vi har gemensamma mål och visioner. -det finns en överenskommelse om ett nästa steg. 5

6 Bemötandet. -Många olika moment. -Icke-verbal kommunikation
-gör patienten mottaglig för vårt budskap 6

7 Inge förtroende genom att:
Vid bemötandet. Inge förtroende genom att: -Ta bort störande moment -Inte verka stressad -Ha ett bra samarbetsklimat -Lyssna på patienten. 7

8 Vad säger SBU? 8

9 Uppgifterna i mötet med patienten är att:
”skapa en relation till patienten, undersöka och utforska problemet tillsammans med pat, informera patienten om bedömning och komma överens med denne om eventuell behandling” (SBU Ottosson 1999) 9

10 Behandling Motivation Resultat Samtal kommunikation Skapa en relation
10

11 Språket är en karta över verkligheten
-Emic – man uppfattar kulturen inifrån -Etic – man uppfattar kulturen utifrån. 11

12 Etic - Utanförperspektiv Emic – Innanförperspektiv Verklighet
Kommunikationen sker på mottagarens villkor Etic - Utanförperspektiv Emic – Innanförperspektiv Verklighet 12

13 Samtalet med patienten
-Lyssna är basen i all kommunikation. -Utforska och undersök patientens problem. -Ge information om resultatet av undersökningen. Ställ öppna frågor: -vad vet du om..? -vad skulle du vilja veta mer om…? -Reflektera, omstrukturera, summera -Komplettera gärna skriftligt (Cochrane. Johnson 2003) -Överenskommelse om eventuell behandling 13

14 ”Att uppfatta patientens berättelse och relatera
den till våra erfarenheter och kunskaper och använda dessa i patientens tjänst är kärnan i den kliniska kompetensen.” (Rudebeck 2002) 14

15 Patientcentrering -Utifrån patientens situation diskutera sig fram till vad som är bäst Acceptera patientens synsätt Patienten definierar själv sitt behov av förändring Använd inte onödig information 15

16 ”Patienten bör komma till egen insikt, vilja och
aktivitet i förebyggandet och inte bli passiva objekt för återkommande omhändertagande av tandvårdspersonalen” Brita Forsman 1975 16

17 Empowerment Self efficacy 17

18 ”Patient empowerment är patientutbildning.
Det handlar om jämlikhet mellan patient och vårdpersonal, där patienten blir en medlem i vård-eller rehabiliteringsteamet. En upplyst och välutbildad patient är en förutsättning för jämlikhet.” Brattberg 2005 18

19 Self Efficacy -tilltro till den egna förmågan vid en specifik
situation, t ex att sluta dricka läsk -uppmuntra små förändringar. Öka svårighetsgraden. 19

20 Motivationens delar -Yttre och inre motivation
-Vilja – ska kopplas till något positivt. -Tro att man kan -Rätt tidpunkt. 20

21 Motiverande samtal -patientcentrerad samtalsmetodik.
-används för livsstilsförändringar -coachande förhållningssätt. -erbjud patienten hjälp och behandling. ”- Är det ok om jag undrar om dina läskvanor?” ” -Ett förslag jag har kan vara att…” -att ”säga åt” kan ha motsatt effekt -ställ öppna frågor - Vad skulle kunna få dig att ändra vanor? - Hur tänker du kring dina läskvanor? -reflektera, sammanfatta. 21

22 Hur motiverad är patienten?
0 – 3 = låg beredskap 4 – 7 = medelhög beredskap 8 – 10 = hög beredskap 22

23 Avslutning av samtalet
Kan pat själv göra förändringsyttrande. -Följ upp med återkoppling, stöd och uppmuntran. -Se misslyckanden som en del av behandlingen. 23

24 Mål och delmål ska vara:
Att sätta mål. Mål och delmål ska vara: Realistiska. -Acceptabla. -Mätbara. -Tidsbestämda 24

25 Målen för en patient ska alltid sättas tillsammans
med patienten och vara önskvärda tillstånd, ha en viss dragningskraft, vara realistiska, angelägna, kännas positiva,vara mätbara och gärna något utmanande (Klang Söderkvist 2001) 25

26 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt
mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Sören Kierkegaard 26


Ladda ner ppt "A survey with a focus on periodontology."

Liknande presentationer


Google-annonser