Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2004 KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips 2007-03-15 av Sara Näsmark Safemind AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2004 KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips 2007-03-15 av Sara Näsmark Safemind AB."— Presentationens avskrift:

1 1 2004 KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips 2007-03-15 av Sara Näsmark Safemind AB

2 2 2004 syfte Syftet med denna presentation är att lyfta fram vissa moment i en intervju som är bra att hantera Beroende på erfarenhet hos intervjuaren/kandidaten kommer vissa delar naturligt medan andra får nötas in Intervjun ska ej vara en fråga/svar kommunikation utan fungera som ett samtal/diskussion med syfta att se om kandidaten är rätt för en roll hos ”Teknikbolag Q”

3 3 2004 Övning ger färdighet - Alla är nybörjare i början

4 4 2004 Huvudområden 1.Öppning 2.Kort beskrivning av kandidat (ev. gå vidare till nästa punkt) 3.CV historik  Arbete, Projekt, Utbildning 4.Inställning 5.Personligt  Livssituation och fritid  Personliga egenskaper (självinsikt)  Gruppegenskaper 6.Mål och ambitioner 7.Återkoppling till sökta tjänsten 8.Avslut och nästa steg Öppning Kandidat beskriv Avslut Återkoppling CV Inställning Person Mål

5 5 2004 1 Öppning  Icebraker >Få kandidaten att känna sig välkommen  Kort pres. av intervjuaren själv >Oftast ej för avslöjande. Intervjuaren vill ha överläget  Kort pres. av Bolaget och tjänst (du kommer förmodligen få en fråga vad du vet om bolaget)  Genomgång av intervjuupplägget och hur mycket tid som finns till förfogande

6 6 2004 2 Kort presentation av kandidaten  Kandidaten får kortfattat presentera sig själv >Ej för djup. Intervjuaren analyserar hur personen klarar att presentera sig. Var beredd på att intervjuaren ibland kan bli tyst för att se hur du klarar av en sådan situation >Ibland är det viktigare att se hur kandidaten kan hantera en presentation snarare än innehållet.  Avvakta lite med djupa frågor

7 7 2004 3 CV Historik - Arbete  Genomgång av respektive arbete  Byten >Se ett mönster om hur det kommer sig att han/hon byter ofta >Hur en person får ett arbete kan ge svar på initiativförmåga men även om man är 1 av 200 som fick arbetet >Försök förstå om det finns vissa delar på tidigare arbetsgivare som han ej trivs med  Typ av företag >Ger en bild om man är van arbeta i snabbväxande företag eller om det är förvaltning etc. >Ger en bild om vilken kultur och värderingar man är van vid  Roller >Ansvar eller ensam >Förändrat under tiden?

8 8 2004 3 CV Historik - Projekt  Projektgenomgång >Ska ge svar på om det är nyutveckling / förvaltning >Stort eller litet? >Typer av projekt, teknik markand etc. >Ska ge svar om han/hon kan arbeta mot tidsbestämda mål >Vilken roll i projekt? Se om det förändrats över tiden. Visar på ambition att utvecklas

9 9 2004 3 CV Historik - Utbildning  Högskola >Ger svar på om det var ett medvetet val och om personen har en målmedvetenhet. Hur tänker kandidaten? >Få ut vad personen trivdes bäst med och varför? >Övriga aktiviteter under studietiden. Ger svar på motivation och driv >Typ av studier. Kan ge svar på om det var social eller merit >Få förståelse om betygen ger en rättvis bild av vad personen kan  Andra utbildningar >Vidareutbildning. Kan ge svar på intressen och sätt att tänka

10 10 2004 4 Inställning till arbetet  Vad personen vet om bolaget, mindset >Ger en bild av hur intresserad personen är och påläst >Har han/hon sökt många arbeten. Ger svar på om det finns intervjuerfarenhet, om det finns en trötthet att prata om sig själv, om det är en upprepning  Övrigt >Varför personen söker tjänsten >Vad personen söker hos ett företag >Finns det tveksamheter i rollen? >Vad verkar svårt? >Vilka skäl finns det till att anställa just honom/henne? >Vad kommer han/hon göra om han/hon inte får arbetet?

11 11 2004 5 Personligt – Livssituation/fritid  Familj >Har personen familj. >Vad får personen att trivas och utvecklas?  Fritid >Vad gör personen på fritiden? Försök se om det finns några konflikter med arbetet. Se att det finns en balanserad syn. Tar intressen mycket tid i anspråk >Vad vill person helst undvika på fritiden >Föreningar?

12 12 2004 5 Personligt – Självinsikt  Allmän beskrivning av kandidaten själv >Ger svar på hur de ser på sig själva  Vilka främsta egenskaper >Kan visa på självförtroende på sina färdigheter och kunskaper  Svaga egenskaper >Finns det en realistiskt syn på sig själv  Vilka egenskaper har gjort att han/hon har nått framgång >Ger en mix mellan merit och egenskaper  Finns det saker som ej kommit fram?

13 13 2004 5 Personligt – Gruppegenskap  Hur ska en bra person vara för att han/hon ska trivas att arbeta med i grupp. >Kan ge en bild av sig själv?  Hur är en person som han/hon har svårt att arbeta med? >Bra att se hur bolagets individer är  Tar han/hon plats i en grupp och på vilket sätt? >Hur upplevs han/hon av andra i gruppen  Föredrar personen att arbeta själv eller i grupp?

14 14 2004 6 Mål och Ambition  Vilka mål finns på lång sikt >Ger svar på vad lång sikt är och hur hans/hennes tankeprocess är >Vilka delmål finns 1 år 3 år etc. >Karriärsmål?  Vad behöver utvecklas för att nå dit? >Egenskaper, färdigheter  Vilken person vill han/hon vara om ett par år  Största framgång >Få en bild av prioriteringar  Största misslyckandet  Hur vill han/hon att en framtida arbetsplats ska vara >Bra att se om Bolaget kan svara upp

15 15 2004 7 Återkoppling Återkoppling till rollen >Intervjuaren beskriver rollen mer detaljerat >Intervjuaren går in på de områden som han/hon kände sig osäker på >Intervjuaren kan ha en diskussion om något exempel över bolagets dagliga verksamhet och problem. Detta görs för att undersöka hur kandidaten skulle hantera detta Företag >Beskrivning av bolaget mer noggrant >Intervjuaren går in på värderingar och mappar mot kandidaten

16 16 2004 8 Avslut och Nästa steg Summering >Intervjuaren summera mötet och de stora punkterna >När kan kandidaten börja? >Referenser >Löneanspråk Nästa steg >När man har för avsikt att återkomma och hur. Kandidatens tid är också värdefull så >Genomgång hur processen ser ut kring urvalet

17 17 2004 Tips från coachen… Tystnad >Intervjupersonen kan ibland vara tyst ett tag. Kan komma intressanta svar efter en tystnad. Testar även stress Lyssna >Var närvarande och ta dig tid att svara på frågorna Intervjupersonen tittar även på kroppsspråk och blick Försöker leta efter personens drivkraft >Vad får personen att stiga upp på morgonen och gå till arbetet Håller koll på motsägelser >Försöker personen svara ”rätt”

18 18 2004


Ladda ner ppt "1 2004 KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips 2007-03-15 av Sara Näsmark Safemind AB."

Liknande presentationer


Google-annonser