Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studenter Lär Av Studenter ”SLAS”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studenter Lär Av Studenter ”SLAS”"— Presentationens avskrift:

1 Studenter Lär Av Studenter ”SLAS”
Karim Daho Januari 2007

2 Mål att fler studenter klarar sin tentamen höjda betyg
minska antalet avhopp - fler studenter slutför sin utbildning

3 SLAS Syftet med metoden är att faddrar (äldre studenter) hjälper de nya studenterna i deras självstudier och fungerar som förebilder. Detta leder till att de studerande får ökat självförtroende och bättre förutsättningar att klara kursen. SLAS är INGEN EXTRA UNDERVISNING. SLAS är ett komplement till den ordinarie undervisning. Den är frivillig och öppen för ALLA!

4 SLAS-faddern visar studenterna på Var och Hur kunskap kan inhämtas
uppmuntrar samarbete i gruppen stimulerar till diskussion och kritiskt tänkande

5 Att ge svar på… Hur skulle vi lösa det här problemet?
Låt oss gå igenom föreläsningsanteckningarna Kan vi lättare förstå detta i läroboken?

6 Studenten Genom att delta i SLAS-möten:
Kan den lära sig studieteknik och kanske förbättra förståelse för matematik Tillfälle att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp och utveckla sin egen studiefärdighet Lättare att ta eget ansvar för sina studier Möjligheten att nå bättre resultat ökar

7 Att lösa övningsuppgifterna
Några små frågor du ställa dig själv då du löser övningsuppgifterna är: Varför skall jag lösa denna uppgift? Vad skall jag lära av den? Vilken del av teorin skall uppgiften belysa? Kan man ha en uppfattning om svaret utan att först lösa uppgiften? Då du löst en uppgift: är svaret rimligt? Kan man lösa uppgiften på fler sätt? Hur ändras lösningen och svaret om man ändrar vissa parametrar/värden/uttryck? Har jag förstått lösnings idén? Är idén allmängiltig? Har jag förstått teorin uppgiften skall belysa? Då du är klart med uppgifterna till ett visst avsnitt: Finns det något jag behöver träna mer på? Något som inte kommit med?

8 Möte: SLAS (Studenter Lär Av Studenter)
Dela eleverna i homogena grupper av högst fyra elever och låta dessa lösa en uppgift tillsammans under ledning av en fadder (som går högst i tvåan). Varje fadder får högst 16 elever dvs 4 homogena grupper Faddern skall inte lösa uppgiften men hjälper via att uppmuntra eleverna att kolla kursboken, föreläsningsanteckningar, osv... Varje grupp får olika uppgifter. När en grupp är färdig skall gruppen demonstrera sitt lösningsförslag på tavlan medan övriga grupper skall uppmuntras av faddern att komma med frågor till den grupp som demonstrerar sitt lösningsförslag. Den grupp som demonstrera sitt lösningsförslag är lärare åt andra grupper. Fadderns roll är att kolla att allt gå rät till, t ex alla i gruppen skall vara aktiva och delta vid lösningsdemonstrationen. Varje grupp skall demonstrera sitt lösningsförslag. Om tiden inte räcker till (under passet) så skall grupperna förtsätta själva att demonstrera sina lösningsförslag för övriga, ev. utan fadder.

9 Vill bli SLAS ledare Vi tycker att SLAS var absolut en av de bästa
inlärningsmetoderna med kursen. Det man lärde sig där fastnade verkligen i huvudet på en. I det lilla klassrummet så kände man nästan alla och man behövde inte skämmas för att fråga någonting, jag tror att det inte bara är jag som är rädd för att fråga saker i Aulan. Det är så STORT! Men i klassrummet så har man sina vänner samlade och man diskuterar problemen i grupper så man inte sitter där själv och fastnar utan att ha någon att fråga. Löser man inte det i gruppen kan man stå vid tavlan och så hjälps alla åt i klassrummet och löser problemet. Superbra! Vi vill gärna sprida vidare till dessa nya ettor och visa att SLAS verkligen är värt att gå på. De två timmarna gör verkligen skillnad! (J.Wong IT06 & A Karlsson IT05)


Ladda ner ppt "Studenter Lär Av Studenter ”SLAS”"

Liknande presentationer


Google-annonser