Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Capital of Scandinavia 2014-06-22 RINKEBYSKOLAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Capital of Scandinavia 2014-06-22 RINKEBYSKOLAN."— Presentationens avskrift:

1 The Capital of Scandinavia 2014-06-22 RINKEBYSKOLAN

2 2014-06-22 Sida 2 MAUS ett dialogiskt läsprojekt

3 •”Ännu en berättelse om förintelsen. Det räcker!” •”Det är ju en seriebok. Jag har svårt för serier och en seriebok stimulerar inte mina elevers läsförmåga.” •”Den är för tjock.” 2014-06-22 Sida 3 Tre orsaker till varför man kanske tvekar att läsa MAUS

4 •Nyskapande •Attraherande berättarform •Serieformen inte lika krävande för dagens unga •Fångar även ovilliga läsare •Lätt att ta sig igenom •Komplex berättarstruktur •Engagerar läsaren •Perfekt för ämnesövergripande studier 2014-06-22 Sida 4 Flera skäl att ÄNDÅ läsa MAUS

5 •Född 1948 i Stockholm •Lever och verkar i Queens, New York •Utbildad på konstskolor •Arbetat med underground Comix •Fick Pulitzer Prize 1992 för ”Maus” •Boken är en stor klassiker i USA 2014-06-22 Sida 5 Art Spiegelman

6 Består av två berättelser 1.Artie intervjuar sin far för att göra en seriebok om honom som utspelar sig i USA. 2.Vladek berättar om tiden kring 2:a världskriget och förintelsen i Polen. 2014-06-22 Sida 6 MAUS

7 2014-06-22 Sida 7

8 2014-06-22 Sida 8 "Först gav jag boken ingen chans, men när jag väl kom in i boken så var den intressant och bra. Nu ser jag andra världskriget på ett annat sätt.” Fatima 9B

9 2014-06-22 Sida 9 Dialogisk undervisning

10 •Alla får möjlighet att komma till tals •Elever engagerar sig mer i undervisningen •Elever lär sig mer •Elever lär sig att samarbeta och lyssna till varandra 2014-06-22 Sida 10

11 •Styra gruppsammansättningen •Skapa stödstruktur genom metodisk integrering av läsning, skrivande, samtal och reflektion •Inta en vägledande och objektiv roll under samtalen •Ställa öppna frågor •Engagera, uppmuntra och berömma 2014-06-22 Sida 11 Pedagogens roll

12 2014-06-22 Sida 12 ”Undervisningen framstår som en lämplig undervisning både för de högpresterande och för de lågpresterande eleverna. Dessutom har studien kunnat konstatera att undervisningen behagade såväl de tystlåtna som de mer talföra eleverna.” Alexander Alexander Bylund, vfu-student C-uppsats vt-2012

13 2014-06-22 Sida 13 Varvandet av läsning, skrivande, egen reflektion,

14 2014-06-22 Sida 14 gruppdiskussion,

15 2014-06-22 Sida 15 reflektion och klassdiskussion…

16 2014-06-22 Sida 16 …skapar medvetenhet om det egna lärandet och en fördjupad förståelse.

17 2014-06-22 Sida 17 ”Vissa frågor var svåra som jag inte förstod. När vi hade gruppsamtal hade jag inte svarat på alla frågor och då hjälpte de mig och förklarade, och då skrev jag ner allt och jag förstod kapitlet mycket bättre.” Daniela 9A

18 2014-06-22 Sida 18 ”…det kan finnas flera korrekta svar. Det beror på hur man tänker.” Jamila 9A

19 2014-06-22 Sida 19 "Man förstår situationen bättre och lättare med bilder som förklarar." Josef 9B

20 2014-06-22 Sida 20 ”I det dialogiska klassrummet är kunskapen Inte given på förhand utan istället öppen för en egen tolkning och kritisk granskning. Elevernas Inlärning utgår inte från någon auktoritativ källa utan vägen till kunskap utgår istället från den Kunskap eleven konstruerar i samspelet med stoffet, klasskamraterna och med läraren.” Dysthe, 1996, Det flerstämmiga klassrummet

21 2014-06-22 Sida 21 ”…när man diskuterar pratar man ju med läraren och när man har svarat kommer hon ofta med en ny fråga som får oss att tänka mera.” Josef 9A

22 2014-06-22 Sida 22 "En spännande bok som tar tag i dig enda till sista sidan." Osman 9B


Ladda ner ppt "The Capital of Scandinavia 2014-06-22 RINKEBYSKOLAN."

Liknande presentationer


Google-annonser