Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att utveckla barns förståelse med hjälp av återberättande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att utveckla barns förståelse med hjälp av återberättande"— Presentationens avskrift:

1 Att utveckla barns förståelse med hjälp av återberättande
Syfte: Att utveckla barnens förståelse och lust att läsa med hjälp av genomarbetade stödstrukturer, lässtrategier, modelleringar och samtal. Dela upp undervisningen i olika perioder. Återberätta – en strategi i att utveckla barns förståelse. © 2009 Britta Stensson, Göteborg

2 Tankestrategier Kopplingar Frågor till texten Inre bilder
själv – själv andra texter världen Frågor till texten Inre bilder Göra inferenser, göra slutledningar, tolka mellan raderna Göra förutsägelser Bestämma vad som är viktigt i texten Återberätta, summera, göra synteser

3 VARFÖR ÅTERBERÄTTA TEXTER?
För att vi ska kunna gå in i berättelsen, minnas den, kunna berätta den för andra. Återberättandet är en del i tänkandet och skapandet av berättelsen. Detta sker hela tiden under läsningen och inte bara när man läst färdigt. Att återberätta är ett sätt att tänka igenom vad som hänt. Man märker om man förstått och man tvingas att mentalt organisera sina idéer. Då vi återberättar blir vi medvetna om berättelsens struktur och uppbyggnad. Det hjälper oss att föra samtal om texter. Då vi är medvetna om textens element kan vi lättare förutsäga vad som ska hända. Då vi återberättar går vi in i karaktärerna och kan fördjupa vår förståelse av dem och deras sätt att angripa livets dilemman. Då vi återberättar får vi hjälp att hitta textens budskap och den egna tolkningen av detta budskap. Då vi återberättar tvingas vi att välja ut det som är viktigt i texten, textens händelser och nyckelidéer När läraren lyssnar på ett barns återberättande kan hon få en aning om vad barnet förstår av det hon läser. © 2009 Britta Stensson, Göteborg

4 Nivåer i berättandet Återberätta en text (som man hört) med hjälp av bilderna i boken Återberätta en kort text man läst själv. Återberätta en kronologisk berättelse logiskt utifrån händelserna med hjälp av berättelsens element. (Karaktärens namn, plats, problem, händelser med balanserade detaljer och med användande av tidsord som först, sen, plötsligt, till slut). I ord, i bild, i drama, i skrift. Återberätta en berättelse med parallellhandlingar ex Rödluvan, Guldlock, Hahn Lundbergs deckare. Kort sammanfatta en berättelse. Den här boken handlar om…. 3 meningar. Återberätta utifrån en karaktärs perspektiv. (En karaktärs problem, hur det löses, karaktärens utveckling från början till slut. Förändringar i personligheten. Vad förändrar, när hur?) Händelserna berättas med hjälp av fraser som därför att, på grund av, orsaken till, huvudproblemet är. Återberätta texter där det finns tillbakablickar, minnen, drömmar, framtidssyner. MacLachhlan, Annika Holm. Återberätta en text utifrån idéer och tolkningar. Författarens perspektiv? Läsarens? Vad vill texten säga? Vad menar läsaren att texten säger? © 2009 Britta Stensson, Göteborg

5 En workshop består av Högläsning, modellering Minilektion Egen läsning
Vägledande samtal Kompissamtal Återsamling © 2009 Britta Stensson, Göteborg

6 Högläsning - modellering
Läsa kort berättelse. Modellera först – mitt –slut. Läsa högt kort berättelse med tydlig struktur. Återberätta den med hjälp av berättelsens element. Introducera berättelsekarta. Du läser högt och fyller med barnen i berättelsekartan allteftersom. Du stannar upp i berättelsen du läser och tänker högt: Vad var det som hände, vad handlar om, varför gör hon så? Läser högt en berättelse som barnen får återberätta tvåoch två. En berättar, den andre ställer frågor. Du läser högt. Skissar berättelsen i ca fem rutor. Du läser högt första kapitlet i högläsningsboken och återberättar, läser sedan andra delen och låter barnen återberätta tvåoch två. Du läser högt och modellerar ett återberättande utifrån en karaktär. Du läser en berättelse och summerar den i 3 meningar. Du läser högt och visar på mer komplicerade berättelsestrukturer. © 2009 Britta Stensson, Göteborg

7 Mini-lektion Anknytning: Undervisningsmoment, visa: Pröva på:
Koppla till det fortsatta arbetet: © 2009 Britta Stensson, Göteborg

8 Minilektioner koppas till modellektionen
Början – mitt – slut Följa textens händelser Hur balansera detaljer Berättelsekarta Återberätta två och två Använda tidsord Summera © 2009 Britta Stensson, Göteborg

9 Vägledande samtal Göra klart målet för samtalet.
Förstå en kronologisk text och kunna återberätta den med berättelsens delar. Be barnet återberätta en tunn bok, ett kapitel i boken hon läser, läsa några sidor samtidigt med barnet över axeln och barnet återberättar. Läraren lyssnar hur barnet berättar och försöker finna nivån. (se min bok s. 66). Läraren antecknar boktitel och datum samt skriver kort ned stödord kring berättandet. Utifrån detta bestämmer sig läraren för vad barnet behöver gå vidare med. Vilken är nästa nivå? Läraren undervisar. Om barnet har svårt att berätta undersök vad det beror på? Ligger det på ordnivå eller textnivå? Ordnivå: Barnet klarar inte att läsa ut 95% av orden på sidan. Då behöver barnet en lättare text. Textnivå: Barnet läser flytande men kan inte berätta. Har svårighet att integrera delarna till en helhet. Behöver hjälp med strategier, stanna upp och tänka. Övergången från en tunn bok till kapitelbok svår. Vad förväntar man sig att hitta i första kapitlet? © 2009 Britta Stensson, Göteborg

10 Kompissamtal Skapa regler för samtalet.
Dela på talutrymmet. Lyssna på varandra. Ställa frågor. Person 1 återberättar. Person 2 ställer frågor och tvärtom © 2009 Britta Stensson, Göteborg

11 Återsamling Koppla samman lektionen utifrån begynnelsen.
Några barn kan få återberätta delar av böcker eller hela boken som bokpresentation. Förbereda uppgifter som ska göras nästa dag som dramatiseringar, bilduppgifter …. © 2009 Britta Stensson, Göteborg

12


Ladda ner ppt "Att utveckla barns förståelse med hjälp av återberättande"

Liknande presentationer


Google-annonser