Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referat En sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referat En sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Referat En sammanfattning

2 Referat Sammanfattning av en text. Egna ord. Kortare än originalet.
Bara det viktigaste. - man ska inte behöva läsa originaltexten! Ange källan. - skriv vilken bok du har läst!

3 Referat Var saklig: Du får inte lägga in dina egna åsikter i referatet. Du ska bara berätta om vad någon annan har sagt eller skrivit, oavsett hur bra eller dåligt du tycker att det är. Du får inte göra så att originaltexten verkar bättre eller sämre än vad den är.

4 Referat Du får inte skriva av det som står i originaltexten – använd egna ord. Om du ändå vill ha med något som står i originaltexten utan att skriva om det, markera det med citattecken ”…” och ange vilken sida det kommer från (s.).

5 Checklista Rubrik: Finns det en passande rubrik till ditt referat?
Källa: Finns det en tydlig källhänvisning i början av din text? Omfång: Är referatet kortare än originaltexten? Saklighet: Uttrycker ditt referat samma huvudtanke som originaltexten? Egen åsikt: Har du fått med dina egna åsikter i referatet? I så fall, ta bort dem! Avskrift: Finns det meningar i ditt referat som ser nästan likadana ut som i originaltexten? I så fall, skriv om dem! Citat: Om du använt citat, se till att tydligt markera dem med citattecken!

6 Uppgift del 1 Skriv ett referat om din bok.
Använd boken och stödmallen. Vad handlade boken om? Vilka personer var med i berättelsen? Var befann de sig? Vad hände?

7 Du tolkar och återger väl valda delar av textens handling.
Kunskapskrav E C A Du sammanfattar med egna ord textens handling i stora drag genom att ange delar från textens början, mitt och slut. När du sammanfattar visar du att du förstår hur händelserna eller delarna i texten hänger samman, t.ex. genom att ange händelser i kronologisk ordning. Du sammanfattar med egna ord textens handling på ett övergripande sätt genom att ange delar och detaljer från textens början, mitt och slut. När du sammanfattar visar du att du förstår hur händelserna, delarna och textens idéer hänger samman, t.ex. genom att tydliggöra textens idéer såsom kärlek, mobbing, död. Du tolkar och återger väl valda delar av textens handling. Du balanserar mellan översiktliga beskrivningar och detaljer på ett väl fungerande sätt där du medvetet beskriver viktiga händelser mer precist och detaljerat och mindre viktiga händelser mer översiktligt.

8 Uppgift del 2 Resonera (diskutera) om din bok.
Använd boken, stödmallen och information om författaren. Hur kan man se i boken att författaren har påverkats av händelser i sitt liv? Hur kan man se i boken att författaren har påverkats av historiska händelser i världen? Hur kan man se i boken att författaren har påverkats av sin kultur? Texten får totalt vara på max 600 ord!

9 Kunskapskrav E C A Du resonerar i ett led och utifrån ett perspektiv om ett verk. Du använder få exempel från texten. Perspektiv: Upphovsman, historia, kulturella sammanhang. Du resonerar i minst två led och utifrån minst två perspektiv om ett verk. Du använder fler relevanta exempel från texten. Du resonerar i flera led än två och utifrån flera än två perspektiv om ett verk. Du använder många relevanta exempel från texten.


Ladda ner ppt "Referat En sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser