Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys."— Presentationens avskrift:

1 Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys.

2  1988  Verklighetsskildring  Nominerad till 6 oscars

3  Mississippi 1964  Tre medborgarrättsaktivister förfölja och mördade  En av USA:s mest uppmärksammade  KKK  http://www.youtube.com/ watch?v=SUtlJwfNEtI http://www.youtube.com/ watch?v=SUtlJwfNEtI

4  Mississippi 1950-60  Svart & vit – rassegregerad lagstiftning  Medborgarrättsrörelsen  Flera nya lagar

5  “J ag försöker nå en hel generation som inte vet någonting om dessa historiska händelser. Jag vill att människor ska reagera känslomässigt på filmen för att kunna tolka all den rasism som är runt dem nu. Och detta är omöjligt att uppnå utan utsmyckningar. Detta är en tillräcklig anledning till utsmyckningar och smärre modifikationer av sanningar.” – Alan Parker ’’Den som inte kan historien kommer vara tvungen att återuppleva den’’ – Citat från Auschwitz

6  Blev film 2007  Khaled Hosseini

7  Amir och Hassan  Afghanistan  Rik & fattig  Vänskap, svek, lojalitet & rötter  http://www.youtube.com/watch?v=S5tDxIqS _4k http://www.youtube.com/watch?v=S5tDxIqS _4k

8  Talibanerna tar över makten  Förbjuder drakflygning  Många har flytt till USA och Pakistan  Hosseini är född i Kabul

9  Visa världen?  I ett försök att förändra

10  Konflikt  Handlingen eller problemet  Vändpunkt  VP gör att handlingen ändras och kan komma framåt eller avslutas  Upplösning  Slutet

11  Parallellhandling  Handlingar som utspelar sig bredvid varandra  Vilka livsvillkor belyser filmen?  Hur lever de människor som beskrivs? Finns skillnader mellan människorna? Mellan vilka människor? Varför?

12  Den skriver skriver/regisserar  Författare, regissörer, skribenter etc  Den som tar emot det skrivna/ser filmen.  Publiken, du  Sammanhang är den omgivning handlingen skrivs i. Det som sker i världen runt om. Det som sker i författarens liv.

13  Motiv  Varför man gör något. Blandas ofta ihop med budskapet som hör ihop med motivet. Motivet med en bok kan vara att författaren vill visa hur samhället ser ut och samtidigt förmedla sitt budskap ”samhället skapar medborgaren”.  Syfte  Liknar motiv men skillnaden är att författarens syfte med boken är att förändra samhället utifrån det han/hon skriver.  Budskap  Någon författaren vill framföra till mottagaren. T.ex. ”Samhället skapar medborgaren, dåligt samhälle, dåliga medborgare.” ”Fungerande samhälle ger fungerande människor.”.  Tema  Ett ord eller fåtal ord som sammanfattar handlingen, t.ex. mobbing, krig & fred, samhällsproblem.

14  Vem är det som berättar i filmen? Finns det en berättare eller berättas allt av någon som inte finns med i handlingen alls? Kan man se berättaren?  Notera att författaren och berättaren inte alls behöver vara samma person!!!


Ladda ner ppt "Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys."

Liknande presentationer


Google-annonser