Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett reportage om företaget där du gör din praktik!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett reportage om företaget där du gör din praktik!"— Presentationens avskrift:

1 Ett reportage om företaget där du gör din praktik!

2 Reportaget  Ett reportage är en lite längre artikel. Jämfört med en nyhetsartikel är ett reportage mer levande.  Miljöbeskrivningar och intervjuer med människor är två viktiga delar i ett reportage.  Ett reportage består av en bild, rubrik, en ingress och brödtext.

3 Rubriken  Rubriken är namnet på ditt reportage!  Den kan bestå av ett eller flera ord som har något med innehållet i din text att göra!  Rubriken skrivs i fetstil.  Ett reportage kan även ha s.k. underrubriker.

4 Ingressen  Ingressen är viktig för ett reportage. Den är det första man läser och den ska locka människor att läsa just din artikel.  Ingressen är en sammanfattning av texten du skriver. Den ger en bild av vad reportaget handlar om.  Du avslöjar bara lagom mycket för att locka läsaren att läsa mer!

5  Förslagsvis börjar du med ingressen. Den är ca 3-5 meningar och skrivs i fetstil.  Det hjälper dig att ordna dina tankar och resten av texten blir lättare att skriva.  Det går att vänta med ingressen till sist. Gör som det passar dig!

6  Brödtexten  Brödtexten är övrig text!  Brödtexten i ett reportage innehåller:  De olika textdelarna, med underrubriker, intervjuer, citat, miljöbeskrivningar, och bilder.  Reportaget ska även innehålla bilder!

7 Innehållet  Ett reportage kan egentligen handla om vad som helst!  Ditt reportage ska dock handla om företaget där du gör din praktik.  Intervjufrågor som du ska använda dig av får du under genomgången i samhällskunskap.  Ditt reportage ska vara ca 1-2 sidor lång.

8 Samla information!  Skriv ned de tankar du får, när du är på din praktikplats. Hur ser det ut? Hur luktar det?  Vad får du för intryck av platsen och människorna?  Intervjua någon på företaget.  Läsaren ska få en känsla av att vara där på plats!  Informationen du samlar under praoveckan använder du sedan när du börjar skriva ditt reportage.

9  Efter praon, när du börjar skriva reportaget behöver du tänka på följande:  1. I vilken ordning ska alla delar i ditt reportage komma?  2. Byt plats på textdelarna och se vad som händer!  3. Hur låter det? Blir det bättre?  4. Var det bättre innan? Ska du ändra tillbaka! Prova dig fram vad som låter bäst!

10 Citat  Du måste inte ha med allt från dina intervjuer.  Svaren som uttrycker känslor är de som blir de bästa pratminusen ( – ).  När du citerar är det viktigt att återge så korrekt som möjligt dvs. så att de stämmer in på det personen faktiskt sa under intervjun.

11 Reportagespråk  I ett reportage har du möjlighet att använda ett mer målande språk. (intervjuer, miljöbeskrivningar, syn, doft etc.)  Läs andra reportage för att få en bild av hur det kan se ut och för att hämta inspiration!  Använd inte för svåra ord eller invecklade meningar eftersom det kan leda till att läsaren tappar intresset!

12  Framförallt, använd inte ord du själv inte förstår, men tänk ändå på hur du formulerar dig. Det är skillnad på talspråk och skriftspråk.  Skriftspråket är mer städat och grammatiskt korrekt än talspråket. Ramen för vad som är tillåtet är snävare i skriftspråket än i talspråket.  (När du haft muntlig framställning har du kanske märkt att du behöver ändra den skriftliga texten så att det blir smidigt att berätta den.)  Variera långa meningar med korta och variera även korta och långa stycken. Det ger din text en fin rytm.

13 Avslutningen  I den avslutande delen sammanfattas reportagets huvudpunkter.  Bilder ska finnas med och ska visa ett sammanhang till varför de är med!  Du ska ha med referenser som visar upp dina källor!  Alla rubriker och underrubriker ska ha ett tydligt samband med textens innehåll att göra!

14  Lycka till!


Ladda ner ppt "Ett reportage om företaget där du gör din praktik!"

Liknande presentationer


Google-annonser