Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-syfte -innehåll -disposition.  Att rapportera och ge en fördjupad bild av verkligheten, att underhålla.  Se, lyssna, intervjua, undersöka  Samla och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-syfte -innehåll -disposition.  Att rapportera och ge en fördjupad bild av verkligheten, att underhålla.  Se, lyssna, intervjua, undersöka  Samla och."— Presentationens avskrift:

1 -syfte -innehåll -disposition

2  Att rapportera och ge en fördjupad bild av verkligheten, att underhålla.  Se, lyssna, intervjua, undersöka  Samla och återge kunskap och intryck.  Ska ge läsaren en bild av verkligheten men också upplevelse, känsla, detaljrika beskrivningar.  Ny kunskap.

3  Sammanslagning av tre texttyper: - Beskrivning - Intervju - Referat o Beskrivning av miljö. Fem sinnen. o Förarbete: information, bilder, faktatexter, intervjufrågor. o Beskrivningar, referat, intervjuer – tydlig röd tråd.

4  Början: ett intressant ämne presenteras, något händer, någon dyker upp på en spännande plats.  Presentation: läsaren får veta mer om person och/eller miljö. Bakgrundsfakta.  Fördjupning: läsaren får fler detaljer och får veta varför ämnet är intressant.  Upptrappning: Går mot sin höjdpunkt, fler och fler detaljer.  Upplösning: läsarna får veta hur det går och lär sig något nytt, får en ny bild av verkligheten. Sammanfattning, kommentar, budskap.

5  Uppbyggd med rubrik, ingress, brödtext.  Tydlig början, mitten, slut.  Beskrivningar, intervju, referat.  Bakgrundsfakta: källkritiskt granskat.  Reportern ska synas i texten och dela med sig av personliga reflektioner.  Reporterns personliga språk lyser igenom.

6 Du ska skriva ett reportage om din prao. Detta ska finnas med:  Referat, miljöbeskrivning, egna upplevelser, intervju med en person. Förberedelser:  Ta reda på fakta om arbetsplatsen.  Förbered frågor att ställa.  Anteckna egna upplevelser fortlöpande under veckan.

7  Läs ett reportage, notera innehåll och disposition.  Läs ett reportage där du själv markerar de olika delarna i texten.  Förbereda intervjufrågor.

8  Innehåller ofta författarens personliga reflektioner  Innehåller fakta som är källkritiskt granskade.  Har som syfte att underhålla och ge en bild av verkligheten.  Texten är saklig och objektiv.  Uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext.  Uppbyggd som berättelse med början, mitten och slut.  Relativt kort med enkelt språk.  Alla ska få komma till tals.  Innehåller person- och miljöbeskrivningar.  Har som syfte att rapportera något som nyligen hänt.

9 -Undvik ja/nej frågor. -Frågeord: Vem? Vad? Hur? Varför? När? Var? -Ställ bara en fråga åt gången. -Undvik ledande frågor. - Följdfrågan: Hur då menar du? - Ha ögonkontakt med den du talar med. - Anteckna stödord. - Ställ följdfrågor. - Visa dig intresserad av vad personen berättar.

10  Bestäm dig för några huvudfrågor, de som är viktigast att få svar på.  Begränsa frågor till syftet med ditt reportage.

11  Tala om varför du vill göra intervjun och hur den sedan kommer att presenteras.  Berätta gärna hur lång tid intervjun kommer att ta.  Glöm inte! - Presentera dig. - Lyssna uppmärksamt. - Låta den som svarar tala till punkt. - Tacka för att du fått göra intervjun.


Ladda ner ppt "-syfte -innehåll -disposition.  Att rapportera och ge en fördjupad bild av verkligheten, att underhålla.  Se, lyssna, intervjua, undersöka  Samla och."

Liknande presentationer


Google-annonser