Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reportage Något som bärs eller förs tillbaka!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reportage Något som bärs eller förs tillbaka!"— Presentationens avskrift:

1 Reportage Något som bärs eller förs tillbaka!
-syfte -innehåll -disposition

2 Syfte Att rapportera och ge en fördjupad bild av verkligheten, att underhålla. Se, lyssna, intervjua, undersöka Samla och återge kunskap och intryck. Ska ge läsaren en bild av verkligheten men också upplevelse, känsla, detaljrika beskrivningar. Ny kunskap.

3 Innehåll Sammanslagning av tre texttyper: Beskrivning Intervju Referat
Beskrivning av miljö. Fem sinnen. Förarbete: information, bilder, faktatexter, intervjufrågor. Beskrivningar, referat, intervjuer – tydlig röd tråd.

4 Disposition Början: ett intressant ämne presenteras, något händer, någon dyker upp på en spännande plats. Presentation: läsaren får veta mer om person och/eller miljö. Bakgrundsfakta. Fördjupning: läsaren får fler detaljer och får veta varför ämnet är intressant. Upptrappning: Går mot sin höjdpunkt, fler och fler detaljer. Upplösning: läsarna får veta hur det går och lär sig något nytt, får en ny bild av verkligheten. Sammanfattning, kommentar, budskap.

5 Sammanfattning Uppbyggd med rubrik, ingress, brödtext.
Tydlig början, mitten, slut. Beskrivningar, intervju, referat. Bakgrundsfakta: källkritiskt granskat. Reportern ska synas i texten och dela med sig av personliga reflektioner. Reporterns personliga språk lyser igenom.

6 Reportage från prao Du ska skriva ett reportage om din prao.
Detta ska finnas med: Referat, miljöbeskrivning, egna upplevelser, intervju med en person. Förberedelser: Ta reda på fakta om arbetsplatsen. Förbered frågor att ställa. Anteckna egna upplevelser fortlöpande under veckan.

7 Uppgift v.14 Läs ett reportage, notera innehåll och disposition.
Läs ett reportage där du själv markerar de olika delarna i texten. Förbereda intervjufrågor.

8 Vad vet du om reportage? Innehåller ofta författarens personliga reflektioner Innehåller fakta som är källkritiskt granskade. Har som syfte att underhålla och ge en bild av verkligheten. Texten är saklig och objektiv. Uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext. Uppbyggd som berättelse med början, mitten och slut. Relativt kort med enkelt språk. Alla ska få komma till tals. Innehåller person- och miljöbeskrivningar. Har som syfte att rapportera något som nyligen hänt.

9 Intervjuteknik Undvik ja/nej frågor.
Frågeord: Vem? Vad? Hur? Varför? När? Var? Ställ bara en fråga åt gången. Undvik ledande frågor. - Följdfrågan: Hur då menar du? - Ha ögonkontakt med den du talar med. - Anteckna stödord. - Ställ följdfrågor. - Visa dig intresserad av vad personen berättar.

10 Vad? Bestäm dig för några huvudfrågor, de som är viktigast att få svar på. Begränsa frågor till syftet med ditt reportage.

11 Information till den du intervjuar:
Tala om varför du vill göra intervjun och hur den sedan kommer att presenteras. Berätta gärna hur lång tid intervjun kommer att ta. Glöm inte! Presentera dig. Lyssna uppmärksamt. Låta den som svarar tala till punkt. Tacka för att du fått göra intervjun.


Ladda ner ppt "Reportage Något som bärs eller förs tillbaka!"

Liknande presentationer


Google-annonser