Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Journalistens text Det journalistiska uppdraget. ”Med ord beskriva och berätta om verkligheten” (Medieboken) • WIKIPEDIA • Journalistik kallas den framställning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Journalistens text Det journalistiska uppdraget. ”Med ord beskriva och berätta om verkligheten” (Medieboken) • WIKIPEDIA • Journalistik kallas den framställning,"— Presentationens avskrift:

1 Journalistens text Det journalistiska uppdraget

2 ”Med ord beskriva och berätta om verkligheten” (Medieboken) • WIKIPEDIA • Journalistik kallas den framställning, insamling, urval och bearbetning av innehåll som präglas av rapportering från verkliga, och ofta aktuella, händelser, nyheter. Materialet sammanställs av journalister och sprids genom press, etermedia eller via internet och anses vara en av de främsta källorna till information och åsikter i det nutida samhället, vilket ofta brukar sammanfattas med att media är dentredje statsmakten.nyheterjournalisterpressetermediainternetinformationtredje statsmakten

3 Tredje statsmakten ???? • WIKIPEDIA • Tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. [1] [2] Ibland antas riksdagen vara den första. [3] Den tredje statsmaktens uppgift anses vara att granska de två andra. Andra menar att riksdagen är första statsmakten, de verkställande organen ( polis, militär, domstolar, skolverk mm) den andra statsmakten och massmedia den tredje.massmediaregeringenriksdagen [1] [2] [3] • Likartade uttryck förekommer även på andra håll – i den engelskspråkiga världen finns fourth estate 'fjärde ståndet' och på den europeiska kontinenten quatrième pouvoir, vierte Gewalt och quarto potere 'fjärde makten'.

4 Arbetsmetoder • Rapportera en nyhet objektivt och begripligt. • Referera vad människor tycker och tänker. • FAKTA och material insamling • Sammanställning och analys • Utskrift • Korrekturläsning • A) Motläsning • B) Kria rättningKria rättning • PUBLICERING

5 NYHETSARTIKLAR • Svarar på frågorna : Vad • När • Vem • Var • Hur • Varför

6 Disposition • Viktigast först RUBRIK • Sammanfattning Ingress • Bakgrundsfakta Brödtext • Kring resonemangBrödtext • Styckeindelning • Mellanrubriker • Det minst viktiga sist om texten skall redigeras av någon annan då man stryker från slutet.

7 Rubrik • Marknadsför din text. • Informerar om vad som kan väntas i texten. • Lockar till läsning. • Ställer frågor ? • Väcker nyfikenhet • Speglar vinklingen på texten • Överdriv inte detta • Görs ofta av en redigerare

8 Ingress • Kort sammanfattning av artikelns innehåll. • Högst ett par utgångar (nya stycken) • Tjockfet stil • Väcker nyfikenhet på resten av texten och vilja att läsa vidare. • Sammanfattning, 5-6 rader • Punktingress • Pratminus ingress -Jag dog nästan sa……………

9 Notiser • Svårast att skriva. • En notis är ungefär samma sak som en nyhetsartikel fast mycket kortare. Här finns inte någon ingress, utan innehåller direkt all fakta som läsaren behöver för att förstå sammanhanget. En ingress ska vara kort, informativ, effektiv och direkt.

10 Nyhetsartikel • En nyhetsartikel är alltid skriven journalistiskt, antingen där den publiceras, eller på annan plats. Vilket naturligtvis blir mer vanligt nu då man i princip kan skicka artiklar var som helst ifrån. En nyhetsartikel brukar vara lätt att känna igen. Den består av rubrik, ingress och brödtext och berättar om en nyhet, något som har hänt eller kommer att hända.

11 Innehåll i nyhetsartikel • Händelser • Åsiktsartikel Ledare,Blogg,Debattartikel,Krönika,Kåseri,Recension • Fakta artikel • Referat Ett referat kan man beskriva som striktare än en nyhetsartikel i formen. Här handlar det enbart om att återge vad någon sagt eller något som har hänt, utan att lägga in några värderingar. Det kan till exempel finnas referat från fotbollsmatcher, tal eller rättegångar. • Reportage Ett reportage skiljer sig från en nyhetsartikel och notis eftersom texten är mycket längre och mer detaljrik. I reportaget ska man kunna uppleva miljön, personerna och händelserna, gärna med sinnen som doft, syn och hörsel. Detaljerna är viktiga,.

12 Intervjuer • Intervju = utfråga, förhöra sig hos. • ” Intervjuare äger makt och inflytande av ett aldrig tidigare skådat slag” Denis Brian 1973 • Mera öra än tunga • ”Inget är värre än en oförberedd intervjuare” • Om genomförandet ” En ödmjuk attityd kan bädda för intressanta fördjupningar” • Kort – åsikter, tidsbilder, stämningar • Lång – berättande, bra frågor, bra ställda frågor, följdfrågor, samspel, nyhet, identifikation.

13

14 Aktuell status • Vad har hänt sedan den senaste milstolpen? o Vilka aktiviteter har slutförts? o Vilka problem har lösts? o Vilka nya problem har uppstått?* • Hur går projektet just nu: enligt schema, före schema eller efter schema? o Om projektet försenas, hur ser "plan B" ut?

15 Problem och lösningar • Beskrivning av problemet • Hur löstes det? • Vad bestod det i, och hur påverkade det projektet? o Tid o Kostnad o Annat

16 Tidslinje

17 Datum 1 Datum 2 Datum 3 Datum 4 Tidslinje

18 Datum 1 Datum 2 Datum 3 Datum 4 Tidslinje

19 Framtiden • När inträffar nästa milstolpe? • Vilka är de förväntade slutprodukterna? • Kända risker och problem o Är tidsåtgången för att undersöka problemen känd? • Vilka är de omedelbara steg som nu ska tas?

20 Beroenden och resurser Projekt Leverantörer Tillverkning Försäljning Teknik Fjärrteam

21 Bilaga

22 • Budget • Konstruktionsdokument • Marknadsföringsplan • Ytterligare dokument • Kontaktinformation


Ladda ner ppt "Journalistens text Det journalistiska uppdraget. ”Med ord beskriva och berätta om verkligheten” (Medieboken) • WIKIPEDIA • Journalistik kallas den framställning,"

Liknande presentationer


Google-annonser