Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara kritisk mot källorna. Vad ett reportage är. Att Avicii heter Tim i förnamn Jag har lärt mig lite om Avicii. Lite om hur man skriver ett reportage.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara kritisk mot källorna. Vad ett reportage är. Att Avicii heter Tim i förnamn Jag har lärt mig lite om Avicii. Lite om hur man skriver ett reportage."— Presentationens avskrift:

1

2 Att vara kritisk mot källorna. Vad ett reportage är. Att Avicii heter Tim i förnamn Jag har lärt mig lite om Avicii. Lite om hur man skriver ett reportage. Vad vi ska göra i nästa arbetsområde. Hur arbetsområdet kommer se ut. Hur man känner igen ett reportage.

3 Socrativefrågor Frågor angående förra lektionen Lite hur man ska skriva ett reportage. Vad man ska tänka på för att det ska bli bra. Hur man så noggrant som möjligt ska kunna granska en källa. Vad som behövs för att få ett A.

4 Tro inte på allt du ser och hör! AspektECA Källkritik Du motiverar trovärdigheten i dina källor utifrån ett perspektiv. Du resonerar mer omfattande kring trovärdigheten i båda dina källor med exempel, rätt begrepp, i flera led samt utifrån minst två perspektiv. Du resonerar kring trovärdigheten i båda dina källor genom att jämföra källorna med andra källor, använda rätt begrepp, ge exempel, resonera i flera led och se på källan utifrån minst tre perspektiv.

5 Perspektiv Är som att se på källan med olika typer av glasögon.

6 Tidsperspektiv Hur gammal är källan? Ofta är den senaste forskningen mest trovärdig, men viss gammal fakta går att använda även idag. En artikel som är skriven för tio år sedan är inte lika aktuell som en som är skriven för en vecka sedan. Saknas uppgifter sjunker trovärdigheten.

7 Syftesperspektiv Varför har informationen publicerats? Texter eller bilder publiceras för att informera, underhålla, väcka känslor, påverka, sälja, ge fakta eller propagera. Texter eller bilder som är gjorda i syfte att förmedla fakta eller information är mest trovärdiga.

8 Jämförelseperspektiv Stämmer källans information med andra källor? Om du hittar samma information i andra (trovärdiga) källor ökar källans trovärdighet.

9 Avsändarperspektiv Vem har gjort texten/bilden? Ta reda på uppgifter om vem som skapat källan. Myndigheter, specialister inom olika ämnen, pålitliga personer, professorer och forskare brukar ha hög trovärdighet. Okunniga personer har lägre trovärdighet. Om det saknas uppgifter sjunker trovärdigheten.

10 Exempel E: Resonemang om källornas trovärdighet: Jag anser att min Aftonbladetkälla är trovärdig eftersom artikeln är till för att informera folket. Min Kissiekälla är inte trovärdig alls eftersom hon tycker massa saker och är inte expert på ämnet. Dina källorTidsperspektivSyftesperspektiv Jämförelseperspek tiv Avsändarperspekti v Trovärdighet på skala 1-3. Där 1 är lägst. Aftonbladet Artikeln är till för att informera folket om avgaser. 3 Kissies blogg Är inte någon expert inom avgaser och tycker bara massa egna saker. 1

11 Exempel A: Resonemang om källornas trovärdighet Aftonbladet källa: Om man ser på källan utifrån ett syftesperspektiv är den trovärdig eftersom den är till för att informera vilket leder till att folk inte påverkas att tycka något utan de får själva skapa en åsikt med hjälp av informationen. Om man ser ur ett avsändarperspektiv så är den också trovärdig eftersom den är skriven av Al Gore som är en amerikan som åker runt och föreläser om avgasers påverkan på miljön vilket har lett till att han blivit både omtyck och granskad av andra. Om man ser ur ett tidsperspektiv är den skriven 1999 vilket gör texten mindre trovärdig då det var 14 år sedan och det kan ha kommit massor med mer fakta under dessa år. Tidsperspektivet drar ner källans trovärdighet men utifrån de övriga perspektiven är källan trovärdig. Dessutom finns informationen även på Nationalencyklopedin. Dina källorTidsperspektivSyftesperspektiv Jämförelseperspekt iv Avsändarperspektiv Trovärdighet på skala 1-3. Där 1 är lägst. Aftonbladet Skriven 1999 Artikeln är till för att informera folket om avgaser. Informationen finns även i Nationalencykloped in. Skriven av Al Gore. 2 Kissies blogg 2013 Att människor ska gå in på bloggen. Det går inte att hitta informationen på andra ställen. Är inte någon expert inom avgaser och tycker bara massa egna saker. 1 Slutsats

12 Uppgift: • Ni delas in i grupper. • Varje grupp ser på texten utifrån ett eller två perspektiv. • Ni läser samma text. • Fyll i mallen. • Alla grupper får lyfta sina tankar.

13 Exit tickets • Gå in på hemsidan och fyll i. http://grindskolanklass8.se


Ladda ner ppt "Att vara kritisk mot källorna. Vad ett reportage är. Att Avicii heter Tim i förnamn Jag har lärt mig lite om Avicii. Lite om hur man skriver ett reportage."

Liknande presentationer


Google-annonser