Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredande text - källkritik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredande text - källkritik."— Presentationens avskrift:

1 Utredande text - källkritik

2 Källkritik Tro inte på allt du ser och hör! Krav E C A Källkritik
Du motiverar varför källorna är pålitliga eller inte. Du skriver mer omfattande med exempel, rätt begrepp och i flera led om varför dessa källor är pålitliga. Du jämför och granskar kritiskt dina källor med tydliga exempel. Du resonerar i flera led och ur olika perspektiv om källornas trovärdighet.

3 Perspektiv Är som att se på källan med olika typer av glasögon.

4 Tid Tidsperspektiv Hur gammal är källan?
Ofta är den senaste forskningen mest trovärdig, men viss gammal fakta går att använda även idag. Saknas uppgifter sjunker trovärdigheten.

5 Syfte Syftesperspektiv Varför har informationen publicerats?
Texter eller bilder publiceras för att informera, underhålla, väcka känslor, påverka, ge fakta eller propagera. Texter eller bilder som är gjorda i syfte att ge fakta eller informera är mest trovärdiga.

6 Fakta Faktaperspektiv Är källan full med fakta eller åsikter?
Källor med mycket åsikter är inte trovärdiga. Faktabaserade källor är trovärdigare om källans fakta stämmer. Vill man vara helt säker är det bra att titta om det går att hitta samma fakta någon annanstans.

7 Avsändar Avsändarperspektiv Vem har gjort texten/bilden?
Ta reda på uppgifter om vem som skapat källan. Myndigheter, specialister inom olika ämnen, professorer och forskare brukar ha hög trovärdighet. Okunniga personer har lägre trovärdighet. Saknas uppgifter sjunker trovärdigheten.

8 Källkritik Exempel E: Dina källor Tidsperspektiv Syftesperspektiv
Faktaperspektiv Avsändarperspektiv Trovärdighet på skala 1-3. Där 1 är lägst.  Aftonbladet  Artikeln är till för att informera folket om avgaser.  3  Kissies blogg  Är inte någon expert inom avgaser och tycker bara massa egna saker.  1 Resonemang om källornas trovärdighet (Bestäm om du tycker att källorna är trovärdiga och för E motivera för högre betyg resonera i flera led) Jag anser att min Aftonbladetkälla är trovärdig eftersom artikeln är till för att informera folken. Min Kissiekälla är inte trovärdig alls eftersom hon tycker massa saker och är inte expert på ämnet.

9 Källkritik Exempel A: Dina källor Tidsperspektiv Syftesperspektiv
Faktaperspektiv Avsändarperspektiv Trovärdighet på skala 1-3. Där 1 är lägst.  Aftonbladet  Skriven 1999  Artikeln är till för att informera folket om avgaser.  Inga åsikter alls.  Skriven av Al Gore.  2  Kissies blogg  2013  Att människor ska gå in på bloggen.  Massor med åsikter.  Är inte någon expert inom avgaser och tycker bara massa egna saker.  1 Resonemang om källornas trovärdighet (Bestäm om du tycker att källorna är trovärdiga och för E motivera för högre betyg resonera i flera led) Aftonbladet källa: Om man ser på källan utifrån ett syftesperspektiv är den trovärdig eftersom den är till för att informera vilket leder till att folk inte påverkas att tycka något utan de får själva skapa en åsikt med hjälp av informationen. Om man ser ur ett avsändarperspektiv så är den också trovärdig eftersom den är skriven av Al Gore som är en amerikan som åker runt och föreläser om avgasers påverkan på miljön vilket har lett till att han blivit både omtyck och granskad av andra. Om man ser ur ett tidsperspektiv är den skriven 1999 vilket gör texten mindre trovärdig då det var 14 år sedan eftersom det kan ha kommit massor med mer fakta under dessa år. Tidsperspektivet drar ner källans trovärdighet men utifrån de övriga perspektiven är källan trovärdig.

10 Uppgift: Var källkritisk mot texten genom att fylla i källkritiksmallen och föra ett resonemang.


Ladda ner ppt "Utredande text - källkritik."

Liknande presentationer


Google-annonser