Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportskrivning – rep.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportskrivning – rep."— Presentationens avskrift:

1 Rapportskrivning – rep.
I rapporten skall följande delar finnas med:  Framsida med din skola, din klass, ditt namn, handledares namn, inlämningsdatum samt titel (se nästa sida!).Var gärna kreativ och skapa en snygg framsida!  Inledning med syfte och frågeställningar Dels en mer allmän intresseväckande text som lockar till fortsatt läsning, dels en redogörelse för rapportens syfte och frågeställningar. (ex. Syftet med det här häftet är att förklara hur man skriver en vetenskaplig rapport. Frågeställningar: Hur ställer man upp en korrekt framsida? Vad ska finnas med under metod och material? Hur och varför skriver man en källförteckning? o.s.v.) Här kan du också förklara varför du valde just detta ämne. Metod och material Här beskriver du hur du har gått tillväga och diskuterar de källor du har använt. Är de pålitliga? Aktuella? o.s.v. 

2 Resultat/Faktadel Under denna rubrik presenterar och sammanställer du den information/fakta du har hittat. Tänk på att inte skriva av eller kopiera direkt från källorna utan försöka skriva om med egna ord. Infoga också lämpliga (ej för stora!) bilder, t ex på produkter. I denna del av arbetet ska du vara objektiv (=opartisk, inte tycka själv). Diskussion Här ska du diskutera och reflektera över resultatet och koppla till dina frågeställningar. Till skillnad från undersökningsdelen ska du här vara subjektiv och tala om vad du själv tycker och tänker om ämnet. Inga nya faktauppgifter får dock komma fram här.   Källförteckning Här anger du samtliga källor: böcker, internet, tidnings- artiklar, ev. intervjuer och lektioner. Om du har använt olika slags källor skrivs källförteckningen som en lista med olika underrubriker (Böcker, Artiklar, Internet etc.). Se separat blad för mer detaljerad info.  Bilagor Här kan du t ex lägga större bilder. Observera att rapporten inte behöver innehålla bilagor.

3 Personbilstillverkningen i Sverige förr och nu
Sjödalsgymnasiet Rapport TE Karl Karlsson  Personbilstillverkningen i Sverige förr och nu  - en jämförelse mellan 50-tal och 00-tal Handledare: Richard Waldron, Yuping Wang, Åsa Skotheim......


Ladda ner ppt "Rapportskrivning – rep."

Liknande presentationer


Google-annonser