Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriva för att lära Skriva för att lära - en väldokumenterad metod att öka sin förståelse genom skrivande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriva för att lära Skriva för att lära - en väldokumenterad metod att öka sin förståelse genom skrivande."— Presentationens avskrift:

1 Skriva för att lära Skriva för att lära - en väldokumenterad metod att öka sin förståelse genom skrivande

2 Skriva för att lära – så gör du  Ställ öppna frågor  ”Skriv allt du vet” - förförståelsen  Utgå från elevens frågor  Utveckling sker genom: Utkast – respons – omarbetning  Kortskrivande runt nya begrepp  Lärlogg, reflektioner

3 Responsen – nyckeln till framgång  Syftar alltid till att stärka  Möt varje individ på rätt nivå  Gradvis mer detaljerad  ”Rätta” inte språk i början  Leta guldkorn  Respons elev-elev, alla är lärare

4 Konsten att förstå nya begrepp 1 – Exemplet vind: Varför blåser det? 1. Skriv i 5 min ner allt du vet om vind 2. Sitt i grupper och läs upp vad ni skrivit 3. Anteckna vad du visste men inte skrev 4. Återsamling – allmän frågestund 5. Läraren antecknar frågorna. OH, tavla. 6. Läs artiklar, kursbok, Internetsidor

5 Konsten att förstå nya begrepp 2 – Exemplet vind: Varför blåser det? 7. Lektion utgående från frågorna 8. Skriv ner vad du nu vet 9. Ny gruppomgång och nya frågor 10. Fler lektioner på centrala begrepp 11. Förklara för varandra 12. Skriv förklaring för 10-åring 13. Fler lektioner?

6 Konsten att skriva en rapport 1 – En bra modell att arbeta efter 1. Lista ämnen som intresserar dig. OH. 2. Välj ett ämne 3. Skriv allt du vet om ämnet 4. Begränsa ämnet (samtal, smågrupper) 5. Diskutera omfattningen med läraren 6. Skriv de frågor du vill ha svar på

7 Konsten att skriva en rapport 2 – En bra modell att arbeta efter 7. Finns fler frågor? (Smågrupp) 8. Planering av sökning. Översikt. 9. Omarbeta ämnet: begränsa eller byt 10. Fråga=kapitel, följdfråga=underrubrik 11. Markera citat, referat, sammanfattning 12. Sök: cd, böcker, Internet, intervju …

8 Konsten att skriva en rapport 3 – En bra modell att arbeta efter 13. Utkast: rubriker, nyckelord, källor 14. Omarbeta (smågrupp) 15. Respons från lärare. Omarbeta! 16. Slutputsning (utseende, språk …) 17. Lämna in för bedömning


Ladda ner ppt "Skriva för att lära Skriva för att lära - en väldokumenterad metod att öka sin förståelse genom skrivande."

Liknande presentationer


Google-annonser