Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENKÄT AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation 2011-12-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENKÄT AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation 2011-12-05."— Presentationens avskrift:

1 ENKÄT AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation 2011-12-05

2 Bakgrund och Syfte  Enkäten har vänt sig till alla medlemmar i föreningen Aktiespararna Östersund.  Syftet med Enkäten är  att bli förvissade om att den verksamhet vi bedriver tilltalar och passar dig  Målet är att förbättra och utveckla vår lokala verksamhet för dig som medlem samt att attrahera nya medlemmar

3 Bakgrund och Syfte Studiens syfte  Huvudsyftet med enkäten är att få reda på medlemmarnas uppfattningar om den verksamhet vi bedriver idag tilltalar och gagnar medlemmen.  I undersökningen vill Aktiespararna Östersund veta den allmänna attityden och uppfattningen om aktieträffarna.  Vidare vill vi veta; Hur många aktieträffar man besökt Anledning till att man inte besökt någon aktieträff Skälen till att man går på aktieträffar Om vald dag (måndag) för aktieträffar är en bra dag Om det är skäligt att ta ut en avgift om 20 kr för kaffe och bröd vid aktieträffar Vilket betyg i en skala från 1 till 5 man sätter på den lokala verksamheten Vilket betyg i en skala från 1 till 5 man sätter på den lokala verksamheten Vilka utbildningar man är intresserad av som Aktiespararna tillhandahåller

4 Bakgrundsvariabler  KönKvinnaMan  Ålder 65 år  Medlem 1 år 2-3 år > 3 år Ej medlem Ej medlem

5 Metod Målgrupp och Genomförande  Med utgångspunkt i syftet för undersökningen har en Enkät skickats ut via brev och e-post till samtliga medlemmar (ca 600) i Aktiespararna Östersund.  Målgrupp för den nu genomförda undersökningen har varit medlemmar kvinnor och män, 65 år  Totalt har 138 svar inkommit av 600 utskick motsvarande 23 %, under perioden maj – juni 2011.  24 kvinnor och 109 män har svarat 5 personer har ej angett kön  En kvinna var under 30 år, 12 kvinnor mellan 30 och 65 år och 11 kvinnor var över 65 år  Två män var under 30 år, 50 män mellan 30 och 65 år och 57 män över 65 år  De som ej angett kön var > 65 år

6  RESULTAT

7 Spontant om Aktiespararna Östersund Ni gör ett jättebra jobb med många trevliga aktiviteter Bolagsbesök är viktigast Mina ungdomar 16 och 18 år vill gå på kurs i aktiekunskap Är medlem för att kunna handla hos Aktieinvest Jag läser tidningen med stort intresse den är väldigt bra Långa avstånd och hög ålder 88 år Mer info om börsläget, aktiebeskattning och framtidsvisioner

8 Spontant om Aktiespararna Östersund Ni gör ett jättebra jobb med många trevliga aktiviteter Förslag: Aktieträff med stora/intressanta bolag via internet/storbildsTV Stort aktieintresse men ont om tid Läser tidningen med stort intresse för gammal för kurser 85 år Kämpa på Ni gör ett jättebra jobb Tack för Ert arbete Roligt med verksamhet i Östersund Om varje medlem tog med sig en kompis skulle medlemsantalet öka Bra Va

9 Medlem > 3 år  Kvinnor  9 kvinnor > 65 år medlem > 3 år  10 kvinnor mellan 30 och 65 år medlem > 3 år  79 % av kvinnorna medlem > 3 år  Män  55 män > 65 år medlem > 3 år  45 män mellan 30 och 65 år medlem > 3 år  92 % av männen medlem > 3 år

10 Aktiviteter Män  34 män oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 eller flera aktiviteter  75 män oavsett ålder och medlemskap har inte besökt någon aktivitet  11 män oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 aktivitet  9 män oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 2 och 3 aktiviteter  14 män oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 4 och 9 aktiviteter

11 Aktiviteter Kvinnor  10 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 eller flera aktiviteter  14 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har inte besökt någon aktivitet  1 kvinna oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 aktivitet  7 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 2 och 3 aktiviteter  2 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 4 och 9 aktiviteter

12 Aktiviteter Kvinnor och Män  4 kvinnor tycker att dag tid inte passar  6 kvinnor har angett annan anledning  1 kvinna har angett saknar intresse  17 män tycker att dag/tid inte passar  17 män har angett annan anledning  9 män har angett saknar intresse Fullt upptagen som barnförälder Avstånd Sjukdom Dåliga kommunikationer Fått barnbarn Andra aktiviteter Arbetar annan ort

13 Aktiviteter Kvinnor och Män  13 kvinnor kommer för sociala biten, få aktietips, intressant företag eller ämne  55 män kommer för sociala biten, få aktietips, intressant företag eller ämne

14 Vald dag för aktieträffar och betalning  100 kvinnor och män tycker att måndag är en bra dag  Förslag finns på tisdag, onsdag, torsdag och fredag från ett mindre antal personer  123 kvinnor och män tycker det är ok att betala 20 kr för kaffe med bröd

15 Betyg på den lokala verksamheten skala 1 - 5  41 personer ger verksamheten betyg 4  39 personer ger verksamheten betyg 3  9 personer ger verksamheten betyg 5  5 personer ger verksamheten betyg 2  1 person ger verksamheten betyg 1  43 personer har inte fyllt i eller vet ej

16 Utbildningar  67 personer, 52 män och 15 kvinnor, är intresserade av utbildningar inom olika områden och kombinationer av områden UTBUD Grundutbildning lärarledd och internet Fortsättningsutbildning lärarledd och internet Hitta kursvinnare lärarledd och internet Teknisk analys lärarledd och internet

17 Sammanfattning  Medlemmarna ger verksamheten ett gott betyg  Förslag lämnas av medlemmarna på förbättringar  Tidningen aktiespararen får ett gott betyg  Efterfrågan på utbildningar är stor

18 Aktiviteter 2012  Aktieträffar med intressanta företag  Utbildningsmöten  Deklarationsspecial  Aktie och Analyskväll

19 Medlem  Att bli medlem kostar 465 kr per år  3 års medlemskap kostar 1029 kr  Ständigt medlemskap 4900 kr  Många medlemsförmåner och erbjudanden

20 Tack från styrelsen


Ladda ner ppt "ENKÄT AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation 2011-12-05."

Liknande presentationer


Google-annonser