Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar Ulf Selin, Nätverket Aktiv Senior på Framtidens 55-plusboende Hillesgården 2013-09-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar Ulf Selin, Nätverket Aktiv Senior på Framtidens 55-plusboende Hillesgården 2013-09-24."— Presentationens avskrift:

1 Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar Ulf Selin, Nätverket Aktiv Senior på Framtidens 55-plusboende Hillesgården

2 Varför 55+ • Alternativt boende börjar efterfrågas – Barnen har flyttat ut – Bostaden börjar bli onödigt stor – Arbetsamt att underhålla trädgård och hus – Tillgänglighetsproblem – Flytta närmare barnen efter pensioneringen • Större efterfrågan efter 70 och hög efter 80 år © Aktiv Senior

3 Kvarboende – en kommunal standardlösning Politiker och tjänstemän i majoriteten av landets kommuner tror sig veta hur de äldre vill bo på äldre dar – kvarboende © Aktiv Senior

4 Andra har frågat de äldre om deras prioriteringar • talet kommuner, företag och nätverket Aktiv Senior har frågat de äldre om – Hur de vill bo på äldre dar – Intresse för trygghetsboende – 60+gruppens boendeprioriteringar © Aktiv Senior

5 Intresse för trygghetsboende i Göteborg svarande i åldern år Fråga om seniorboende i allmänhet: • De flesta trivs och vill bo kvar så länge som möjligt • 2 av 10 överväger dock att flytta • 3 av 10 bedömer att det är aktuellt att flytta inom 1-4 år © Aktiv Senior

6 Intresse för trygghetsboende i Göteborg Intresse för trygghetsboende: • 2 av 10 mycket intresserade • 5 av 10 ganska intresserade • 1,5 av 10 vill flytta inom 1-2 år • 3 av 10 vill flytta inom 3-4 år 7 av 10 kan tänka sig att betala 500 kr/mån extra för att bo i trygghetsboende © Aktiv Senior

7 Intresse för trygghetsboende i Huddinge personer i åldern år • 2 av 10 intresserade av trygghetsboende • 6 av 10 kanske intresserade • 3 av 10 intresserade att flytta inom 1-4 år • 7 av 10 intresserade att flytta 5 år-senare © Aktiv Senior

8 Intresse för trygghetsboende i Båstad svarande SPF-medlemmar • 9 av 10 svarade ja på frågan om Intresse för trygghetsboende • 2,5 av 10 intresserade att flytta inom 1-2 år • 2,5 av 10 att flytta inom 3-5 år • 4 av 10 att flytta efter 5 år © Aktiv Senior

9 Hur vill du bo då du blir äldre i Laholm svarande i åldern år • Genomfördes av Aktiv Senior med stöd av Bo bra på äldre dar • Omfattade informationsmöten, direktutdelade frågeformulär, kvalitativa intervjuer och fokusgruppdiskussioner Möjlighet att jämföra de inlandsboendes prioriteringar med de kustboende © Aktiv Senior

10 Laholm: Hur vill du bo då du blir äldre? • 75 % ”vill bo kvar i nuvarande boende • 35 % resp 45 % kan tänka sig alternativt 55+boende • 41 resp 48 % upplever seniorboende intressant • Knappt 50 % finner trygghetsboende intressant • 39 % i postenkäten är intresserade av service- boende/ SÄBO och 24 % i kustenkäten © Aktiv Senior

11 Laholm: När skulle det kunna bli aktuellt att flytta? • Nästa hälften (46 %) vill bo kvar så länge som möjligt • Ca 30 % då hälsan börjar svikta • Inom 1-2 år 7 resp 5 % • Inom 3-5 år 8 resp 7 % • I framtiden 7 resp 9 % © Aktiv Senior

12 Intresse för 55+boende på Ven och svarande på Ven • 3,5 av 10 intresserade av 55+/seniorboende • 4 av 10 av trygghetsboende • 3,5 av 10 av särskilt boende • 1 av 10 intresserad att flytta inom 3-5 år • 1 av 10 i framtiden • 2,5 av 10 då hälsan börjar att svikta © Aktiv Senior

13 Intresse för 55+boende I Agunnaryd svarande representerande 42 personer • 8 av 10 intresserade av seniorboende • 4,5 av 10 av trygghetsboende • 6,5 av 10 vill kunna flytta till senior-/trygghets- boende inom 1-5 år • 2,5 av 10 då hälsan börjar att svikta © Aktiv Senior

14 Omfattande undersökningsresultat ger bra jämförelsematerial • Underlag från 50-talet undersökningar i hela Sverige under tiden • Avser även stort antal orter utöver de tidigare nämnda • Aktiv Senior har själv genomfört eller medverkat i ett 20-tal intresseundersökningar © Aktiv Senior

15 Likartade svar i de flesta undersökningarna • De flesta vill bo kvar i nuvarande boende eller liknande • Samtidigt är % intresserade av att flytta till alternativt boende (55+, senior eller trygghetsboende) • Fler intresserade av att flytta och flytta tidigare på orter med flera befintliga senior- och trygghetsboenden © Aktiv Senior

16 Tid att planera före flyttning • % 60+ intresserade att flytta inom 1-5 år och de flesta först därefter • % om de får problem med hälsan • Ca 50 % i gruppen 80+ vill flytta inom 1-2 år • % intresserade att flytta till särskilt boende då de får behov (plats för ca 5 %) © Aktiv Senior

17 Övervikt för naturnära och hyresrätt • Starkt ökande andel som vill bo naturnära än som vill bo centralt. Men helst båda delarna. • Hälften vill bo i hyresrätt medan övriga kan tänka sig bostads- eller äganderätt. 10 % intresserade av kooperativ hyresrätt. • Villaägare är beredda att betala högre hyra och insats © Aktiv Senior

18 Stort intresse för senior- och trygghetsboende Resultat Minst 25 % av personer 65 år och äldre är intresserade av att kunna flytta till alternativt boende inom 1-5 år % är intresserade av att flytta i framtiden eller om hälsan blir sämre Över 50 % av personer 80+ vill flytta inom 1-2 år © Aktiv Senior

19 Stort behov av senior- och trygghetsboende i Skåne Intresserade av senior/trygghetsboende i Skåne vid 25 % av 65+ i Skåne = st vid 25 % av 65+ i Skåne = st Att jämföra med tillgång på senior-/trygghets- boende i Skåne ca st © Aktiv Senior

20 Värdigt liv för äldre Visst är många äldre intresserade av kvarboende och många kan också klara det längre. Men det behövs också nytänkande och genom- tänkta lösningar för att även de övriga ska få möjlighet till ett värdigt boende och liv på äldre dar © Aktiv Senior

21 Om ni bara ska komma ihåg en sak av mitt föredrag bland allt det andra som sägs här idag så är det: Minst 25 % av personer 65+ skulle, enligt ett stort antal undersökningar, vilja flytta till senior- och eller trygghetsboende inom 1-4 år Lika många till eller fler är intresserade att flytta i framtiden eller då hälsan blir sämre 1 av 4 65 år eller äldre efterfrågar senior- eller trygghetsboende © Aktiv Senior

22 Nätverket Aktiv Senior Ulf Selin Projektsamordnare Nätverket Aktiv Senior © Aktiv Senior


Ladda ner ppt "Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar Ulf Selin, Nätverket Aktiv Senior på Framtidens 55-plusboende Hillesgården 2013-09-24."

Liknande presentationer


Google-annonser