Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så tycker SPFs medlemmar För distrikten under februari 2014 Stina Nordström och Stickan Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så tycker SPFs medlemmar För distrikten under februari 2014 Stina Nordström och Stickan Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Så tycker SPFs medlemmar För distrikten under februari 2014 Stina Nordström och Stickan Carlsson

2 Seniorpanelen – så tycker Sveriges seniorer •Vi på SPF har vänt oss till ett urval av våra cirka 270 000 medlemmar – Seniorpanelen – för att ta reda på vad svenska seniorer prioriterar inför valet 2014 •Totalt var det 2 076 personer som fullföljde undersökningen som pågick mellan den 21 oktober och 1 november 2013

3 Vilka är de viktigaste valfrågorna? •Panelen fick gradera de tre frågor de ansåg vara viktigast •Sjukvård, skola/utbildning och äldreomsorg är de viktigaste valfrågorna –Fick flest förstahandsval •Äldreomsorg har det bredaste engagemanget –Fick flest val totalt

4 Vad tycker seniorerna i sakfrågorna?

5 Äldreomsorg •Vinster i välfärden delar –37 procent är positivt inställda till att privata företag ska få bedriva äldrevård mot 35 procent som är negativa •Övermedicinering – tydliga regler för uppföljning efterfrågas –70 procent är positivt inställda till att införa obligatorisk genomgång av patienters läkemedelsanvändning minst en gång i kvartalet för personer över 65 år. •Stöd för vård av anhörig är en självklarhet även för pensionärer –3 av 4 är positivt inställda till att ersättning till den som vårdar en anhörig i hemmet ska kunna betalas ut även till vårdgivare som är pensionärer.

6 Pensionsfrågor •Nej till pensionärsskatten –Nio av tio i instämmer i påståendet att skatt på arbete och skatt på pension bör vara lika •Bromsen ska bort –Åtta av tio är positivt inställda till att ta bort bromsen i pensionssystemet •PPM-systemet starkt ifrågasatt –55 procent är positivt inställda till att avveckla PPM-systemet

7 Arbetsmarknadsfrågor •Delade meningar om höjd pensionsålder –26 procent är positiva och 36 procent är negativa till höjd pensionsålder –Män är generellt något mer positiva än kvinnor till en höjning av pensionsåldern •Äldre ska ha rätt att arbeta –Sex av tio vill att äldre ska ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden •Försiktigt positiva till föräldradagar åt mor- och farföräldrar –Nästan hälften är positiva till att föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar till mor- och farföräldrar –Osäkerheten är dock stor då en tredjedel svarade vet ej eller varken eller.

8 Så tycker SPF - SPFs Tio punkter för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

9 Valfrihet 1.Gärna pensionering men först ett rejält arbetsliv –Äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden 2.Hemma är där jag hänger min hatt –Bygg bostäder av olika typ och med olika upplåtelseformer, inklusive trygghetsboenden 3.Vid 90 ska alla få välja –Valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år: Bo kvar hemma med eller utan stöd eller flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut

10 Trygghet 4.Fel att backa in i livets spurt –Ändra pensionssystemet så att pensionen inte kan sänkas per automatik. 5.Jämlik vård och omsorg i hela landet –En lag, en huvudman och avveckla landstingen 6.Fem piller är fler än fyra tabletter –Sjukvården måste minst en gång per år gå igenom läkemedelsanvändningen för patienter som fyllt 75 år

11 Rättvisa 7.Pension är uppskjuten lön –Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika 8.I nöd och lust –Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning

12 Inflytande 9.Var fjärde seniorernas –Fler äldre behövs i politiken 10.Den råd lyder är vis –Lagstifta om pensionärsråd i alla kommuner, landsting och regioner

13 Att diskutera •Vilket av manifestets delar är viktiga för ditt distrikt? –Kan man hitta lokala historier, personer som kan illustrera? •Hur för man ut manifestet till medlemmarna i föreningarna? •Hur kan man använda det politiska läget för att skapa synlighet för frågor som rör äldre? •Ni har påverkat partierna- hur motivera väljarna att kryssa en senior?

14 Våra talespersoner Margareta Gärdestad Expert på pensioner och skatter för äldre samt talesperson i pensionsfrågor Karl Erik Olsson Ordförande SPF och talesperson i arbetsmarknadsfrågor Gösta Bucht Professor i geriatrik och talesperson för SPF i äldreomsorgsfrågor


Ladda ner ppt "Så tycker SPFs medlemmar För distrikten under februari 2014 Stina Nordström och Stickan Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser