Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder September 2007 Per Hörnsten, Carin Wegenius Demoskop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder September 2007 Per Hörnsten, Carin Wegenius Demoskop."— Presentationens avskrift:

1 Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder September 2007 Per Hörnsten, Carin Wegenius Demoskop

2 September ATTITYD TILL BOENDET

3 September Hur länge har du bott i ? Antal år i området? Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.

4 September Hur nöjd är du med ditt boende? Attityd till boendet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Mycket nöjd/ Ganska nöjd 73% 68% 80% 74% 70%

5 September Tror du att du bor kvar i om 3 år? Bo kvar om 3 år? Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.

6 September Tror du att du bor kvar i om 7 år? Bo kvar om 7 år? Bas: Bor kvar om 3 år, 567 intervjuer.

7 September Tror du att du bor kvar i om 7 år? Bo kvar om 7 år? Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Andel ja %

8 September OMDÖMEN

9 September Hur upplever du följande delar av boendemiljön? Lägenheten… Omdöme om lägenheten Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,74 3,67 3,80 3,73 3,76

10 September Hur upplever du huset du bor i? Omdöme om huset Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,46 3,24 3,47 3,53 3,55

11 September Hur upplever du bostadsområdet? Bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,33 3,08 3,65 3,38 3,24

12 September Hur upplever du stadsdelen? Stadsdelen Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,46 3,38 3,69 3,48 3,32

13 September Hur upplever du följande delar av boendemiljön? Omdöme boendemiljön Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden

14 September Vad tycker du är bäst med att bo i ? [Kodning av öppna svar] Bäst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. %

15 September ”Det finns folk från olika kulturer, det känns mycket trevligare så.” ”För egen del känns det bra att bo här. Det är ganska billig hyra till exempel. Det är bra med kommunikationer här. Nära till både buss och tunnelbana.” ”Närheten till Kista Galleria och Ikea Barkarby, sam- tidigt nära till Stockholm” ”Lätt att ta sig till stan utan byten, låg hyra, det fungerar bra med Svenska Bostäder om det blir fel i lägenheten eller annat i huset för åtgärder.” Bäst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Vad tycker du är bäst med att bo i ? ”Personligen känner jag mig säker här. Jag känner till området och känner de flesta människorna omkring området.” Samtliga svar redovisas i appendix

16 September Vad tycker du är sämst med att bo i ? [Kodning av öppna svar] Sämst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. %

17 September ”Den stora segregeringen som skett de sista tio åren. Det borde vara en större blandning mellan svenskar och invandrare i området.” ”All förstörelse, man törs inte åka tunnelbana efter 21. Brottsligheten.” ”Det är dåligt med sophantering, speciellt under helgerna. Det har blivit allmänt skräpigare. Det finns ingen service, ingen bankomat.” Sämst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Vad tycker du är sämst med att bo i ? ”Dåligt underhåll av husen. Lång väntetid om något måste repareras. Dålig kontakt med hyresvärden, som inte uppfyller det han lovar.” ”Mycket smuts i hissen, på vägar, i centrum.” Samtliga svar redovisas i appendix

18 September ATTITYD TILL RENOVERING

19 September Tycker du att det finns ett behov av omfattande renovering/upprustning av lägenheten? Behov av lägenhetsrenovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.

20 September Tycker du att det finns ett behov av omfattande renovering/upprustning av huset där du bor? Behov av fastighetsrenovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.

21 September Tycker du att det finns ett behov av omfattande renovering/upprustning av bostadsområdet? Behov av renovering av bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.

22 September Tycker du att det finns behov av omfattande renovering/upprustning av…? Behov av renovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Andel ja %

23 September TRYGGHET

24 September Hur upplever du tryggheten i ditt bostadsområde? Tryggheten i bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,29 3,05 3,49 3,19

25 September Tryggheten i bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Hur upplever du tryggheten i ditt bostadsområde? Medelvärden

26 September ÅTGÄRDER OCH SATSNINGAR

27 September Vilka åtgärder/satsningar skulle du helst se genomföras i ditt bostadsområdet? [Spontant!] Önskade åtgärder och satsningar Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. %

28 September Vad skulle du tycka om följande förändringar i Järvaområdet? Rivning av några hus för att möjliggöra upprustning av området? Inställning till rivning och upprustning Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,12 3,18 3,01 3,10 3,16

29 September Vad skulle du tycka om följande förändringar i Järvaområdet? Mer varierad bebyggelse (nya radhus etc.)? Inställning till mer varierad bebyggelse Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,68 3,82 3,73 3,66 3,54

30 September Vad skulle du tycka om följande förändringar i Järvaområdet? Fler bostadsrätter? Inställning till fler bostadsrätter Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Medelvärden 3,20 3,25 3,31 3,09 3,13

31 September Vad tycker du om följande förändringar i Järvaområdet? Behov av renovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. % Medelvärden

32 September Inställning till fler privata bostadsbolag Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Hur tror du att det skulle påverka området att få in fler privata bostadsbolag/bostadsrättsföreningar som ägare till bostäderna i området? Mycket positivt/ Ganska positivt 42% 47% 44% 33% 41%

33 September Hur tror du att det skulle påverka området att få in fler privata bostadsbolag/bostadsrättsföreningar som ägare till bostäderna i området? Inställning till fler privata bostadsbolag Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. % Andel ”Mycket positivt” och ”Ganska positivt”

34 September KÄNNEDOM JÄRVALYFTET

35 September Kännedom Järvalyftet Bas: Se nedan.

36 September Aktörer bakom Järvalyftet Bas: Hört talas om Järvalyftet, 215 intervjuer. Känner du till vilken eller vilka aktörer som står bakom Järvalyftet? [Spontant!]

37 September Hur fick du information om Järvalyftet? [Spontant! Fler svar möjliga.] Informationskanaler - Järvalyftet Bas: Hört talas om Järvalyftet, 215 intervjuer. %

38 September DEMOGRAFI

39 391 Bas: (826) Demografi Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Snittålder: 45 år

40 401 Bas: (826) Demografi Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Genomsnittligt hushåll: 2,8 personer

41 411 Bas: (826) Demografi Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. 73 % med utländsk bakgrund

42 421 Bas: (826) Demografi Bas: Ej född i Sverige, 737 intervjuer.

43 431 Bas: (826) Demografi Bas: Båda föräldrar födda utanför Sverige, 77 intervjuer.


Ladda ner ppt "Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder September 2007 Per Hörnsten, Carin Wegenius Demoskop."

Liknande presentationer


Google-annonser