Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder"— Presentationens avskrift:

1 Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder
September 2007 Per Hörnsten, Carin Wegenius Demoskop

2 ATTITYD TILL BOENDET September 2007 2

3 Antal år i området? Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Hur länge har du bott i <området>? September 2007 3

4 Attityd till boendet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Hur nöjd är du med ditt boende? Mycket nöjd/ Ganska nöjd 73% 68% 80% 74% 70% September 2007 4

5 Bo kvar om 3 år? Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Tror du att du bor kvar i <området> om 3 år? September 2007 5

6 Bo kvar om 7 år? Bas: Bor kvar om 3 år, 567 intervjuer.
Tror du att du bor kvar i <området> om 7 år? September 2007 6

7 Bo kvar om 7 år? Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Andel ja Tror du att du bor kvar i <området> om 7 år? % September 2007 7

8 OMDÖMEN September 2007 8

9 Omdöme om lägenheten Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Hur upplever du följande delar av boendemiljön? Lägenheten… Medelvärden 3,74 3,67 3,80 3,73 3,76 September 2007 9

10 Omdöme om huset Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Hur upplever du huset du bor i? Medelvärden 3,46 3,24 3,47 3,53 3,55 September 2007 10

11 Bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Hur upplever du bostadsområdet? Medelvärden 3,33 3,08 3,65 3,38 3,24 September 2007 11

12 Stadsdelen Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Hur upplever du stadsdelen? Medelvärden 3,46 3,38 3,69 3,48 3,32 September 2007 12

13 Omdöme boendemiljön Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Medelvärden Omdöme boendemiljön Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Hur upplever du följande delar av boendemiljön? September 2007 13

14 Bäst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Vad tycker du är bäst med att bo i <området>? [Kodning av öppna svar] % September 2007 14

15 ”Det finns folk från olika kulturer, det känns mycket trevligare så.”
Bäst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Vad tycker du är bäst med att bo i <området>? ”Det finns folk från olika kulturer, det känns mycket trevligare så.” ”För egen del känns det bra att bo här. Det är ganska billig hyra till exempel. Det är bra med kommunikationer här. Nära till både buss och tunnelbana.” ”Personligen känner jag mig säker här. Jag känner till området och känner de flesta människorna omkring området.” ”Lätt att ta sig till stan utan byten, låg hyra, det fungerar bra med Svenska Bostäder om det blir fel i lägenheten eller annat i huset för åtgärder.” ”Närheten till Kista Galleria och Ikea Barkarby, sam- tidigt nära till Stockholm” Samtliga svar redovisas i appendix September 2007 15

16 Sämst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Vad tycker du är sämst med att bo i <området>? [Kodning av öppna svar] % September 2007 16

17 ”Mycket smuts i hissen, på vägar, i centrum.”
Sämst med Järvaområdet – öppna kommentarer Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Vad tycker du är sämst med att bo i <området>? ”Dåligt underhåll av husen. Lång väntetid om något måste repareras. Dålig kontakt med hyresvärden, som inte uppfyller det han lovar.” ”Den stora segregeringen som skett de sista tio åren. Det borde vara en större blandning mellan svenskar och invandrare i området.” ”All förstörelse, man törs inte åka tunnelbana efter 21. Brottsligheten.” ”Det är dåligt med sophantering, speciellt under helgerna. Det har blivit allmänt skräpigare. Det finns ingen service, ingen bankomat.” ”Mycket smuts i hissen, på vägar, i centrum.” Samtliga svar redovisas i appendix September 2007 17

18 ATTITYD TILL RENOVERING
September 2007 18

19 Behov av lägenhetsrenovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Tycker du att det finns ett behov av omfattande renovering/upprustning av lägenheten? September 2007 19

20 Behov av fastighetsrenovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Tycker du att det finns ett behov av omfattande renovering/upprustning av huset där du bor? September 2007 20

21 Behov av renovering av bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Tycker du att det finns ett behov av omfattande renovering/upprustning av bostadsområdet? September 2007 21

22 Behov av renovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Andel ja Behov av renovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Tycker du att det finns behov av omfattande renovering/upprustning av…? % September 2007 22

23 TRYGGHET September 2007 23

24 Tryggheten i bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Hur upplever du tryggheten i ditt bostadsområde? Medelvärden 3,29 3,05 3,49 3,19 September 2007 24

25 Tryggheten i bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Medelvärden Tryggheten i bostadsområdet Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Hur upplever du tryggheten i ditt bostadsområde? September 2007 25

26 ÅTGÄRDER OCH SATSNINGAR
September 2007 26

27 Önskade åtgärder och satsningar Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Vilka åtgärder/satsningar skulle du helst se genomföras i ditt bostadsområdet? [Spontant!] % September 2007 27

28 Inställning till rivning och upprustning Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Vad skulle du tycka om följande förändringar i Järvaområdet? Rivning av några hus för att möjliggöra upprustning av området? Medelvärden 3,12 3,18 3,01 3,10 3,16 September 2007 28

29 Inställning till mer varierad bebyggelse Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Vad skulle du tycka om följande förändringar i Järvaområdet? Mer varierad bebyggelse (nya radhus etc.)? Medelvärden 3,68 3,82 3,73 3,66 3,54 September 2007 29

30 Inställning till fler bostadsrätter Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Vad skulle du tycka om följande förändringar i Järvaområdet? Fler bostadsrätter? Medelvärden 3,20 3,25 3,31 3,09 3,13 September 2007 30

31 Behov av renovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Medelvärden Behov av renovering Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Vad tycker du om följande förändringar i Järvaområdet? % September 2007 31

32 Mycket positivt/ Ganska positivt
Inställning till fler privata bostadsbolag Bas: Samtliga, 1008 intervjuer. Hur tror du att det skulle påverka området att få in fler privata bostadsbolag/bostadsrättsföreningar som ägare till bostäderna i området? Mycket positivt/ Ganska positivt 42% 47% 44% 33% 41% September 2007 32

33 Inställning till fler privata bostadsbolag Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Andel ”Mycket positivt” och ”Ganska positivt” Hur tror du att det skulle påverka området att få in fler privata bostadsbolag/bostadsrättsföreningar som ägare till bostäderna i området? % September 2007 33

34 KÄNNEDOM JÄRVALYFTET September 2007 34

35 Kännedom Järvalyftet Bas: Se nedan.
September 2007 35

36 Aktörer bakom Järvalyftet Bas: Hört talas om Järvalyftet, 215 intervjuer.
Känner du till vilken eller vilka aktörer som står bakom Järvalyftet? [Spontant!] September 2007 36

37 Informationskanaler - Järvalyftet Bas: Hört talas om Järvalyftet, 215 intervjuer.
Hur fick du information om Järvalyftet? [Spontant! Fler svar möjliga.] % September 2007 37

38 DEMOGRAFI September 2007 38

39 Demografi Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Snittålder: 45 år Bas: (826) 39

40 Demografi Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
Genomsnittligt hushåll: 2,8 personer Bas: (826) 40

41 Demografi Bas: Samtliga, 1008 intervjuer.
73 % med utländsk bakgrund Bas: (826) 41

42 Demografi Bas: Ej född i Sverige, 737 intervjuer.
42

43 Demografi Bas: Båda föräldrar födda utanför Sverige, 77 intervjuer.
43


Ladda ner ppt "Boendeundersökning Järvaområdet Svenska Bostäder"

Liknande presentationer


Google-annonser