Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-08-30 Undersökning om svenskarnas brottsbenägenhet på Internet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-08-30 Undersökning om svenskarnas brottsbenägenhet på Internet."— Presentationens avskrift:

1 2007-08-30 Undersökning om svenskarnas brottsbenägenhet på Internet

2 2007-08-30 Om undersökningen Undersökningen är genomförd av United Minds, med hjälp av datainsamlingsföretaget Cint, på uppdrag av Forma Books. Totalt intervjuades 1 087 personer (åldrarna 14 år och äldre) genom en e-postenkät. Urvalet av respondenter är gjort via kvoturval för att nå nationell representativitet vad gäller ålder, kön, geografisk hemvist. Resultaten ger en representativ bild av värderingar, attityder och beteenden hos den del av svenska folket som har tillgång till Internet och mobiltelefon.

3 2007-08-30 Skumt beteende på nätet… Fråga: Har du någon gång gjort något av följande? Andel i procent (%)

4 2007-08-30 Män laddar ner och kollar upp Män har laddat ner musik från nätet utan att betala i betydligt högre utsträckning än vad kvinnor gjort. 52 % av männen, och 36 % av kvinnorna. (Film: 39 % jämfört med 22 %). I Övre Norrland har totalt 53 % någon gång laddat ner musik från nätet utan att betala för sig. Motsvarande andel i Sydsverige är 37 %. Fler män än kvinnor har någon gång letat fram privat information om andra på Internet (36 % jämfört med 29 %)

5 2007-08-30 Ärligare i verkliga livet… Fråga: Har du någon gång gjort något av följande? Andel i procent (%)

6 2007-08-30 …men finns fortfarande skamfläckar. I Mellersta Norrland tjyvläser man andras personliga brev i högre utsträckning än i övriga regioner. 13 % har tjyvläst någon annans post, vilket kan jämföras med 6 % i Östra Mellansverige. 19 % av männen och 15 % av kvinnorna anger att de haft flera parallella kärleksrelationer i verkliga livet. 23-35 åringar är den ålderskategori som i störst utsträckning haft flera relationer samtidigt (21 %) utanför Internet.

7 2007-08-30 Unga dejtar hej vilt på nätet… 22 % av både kvinnor och män har någon gång dejtat/flirtat med flera personer samtidigt på nätet. Bland 14-22 åringarna har 40 % dejtat/flirtat med flera personer samtidigt på Internet. Men bara 13 % har haft flera parallella kärleksrelationer i verkliga livet… 23-35 åringarna är inte bara aktiva i verkliga livet när det gäller kärleksrelationer. 39 % har också dejtat flera samtidigt på nätet.

8 2007-08-30 Gränserna flyter på Internet Laddat ner musik från Internet utan att betala Snattat en skiva i en musikaffär Letat fram privat info. om ngn på Internet Ringt Skattemyndigheten om uppgifter om ngn Laddat ner film från Internet utan att betala Snattat en film i en butik Konverserat under annat namn på Internet Använt dig av falsk identitet i verkligheten Dejtat/flirtat med flera personer samtidigt Haft flera parallella kärleksrelationer Tjyvläst någon annans e-post Öppnat och tjyvläst ngn annans personliga brev Andel i procent (%)

9 2007-08-30 3 av 10 okejar skällsord på nätet… 30 % av svenskarna tycker att det är mindre allvarligt att tilltala någon med skällsord på Internet, än i verkliga livet. Män mer aggressiva i sitt tilltal på Internet än kvinnor (36 % jmf med 24 %) Ålderskategorin 14-22 år i särklass när det gäller benägenheten att tilltala någon på Internet med skällsord. Varannan (50 %) tycker att det är mer ok än i verkligheten. Kan jämföras med kategorin 56+ där andelen är 22 %.

10 2007-08-30 Överdrivna egenskaper i nätdejtingen 34 % av respondenterna anger att sannolikheten är större att de överdriver sina positiva egenskaper när de dejtar på nätet, jämfört med i verkliga livet. Män är mer benägna än kvinnor att överdriva sina positiva egenskaper (38 % jmf med 31 %). Mest självglorifierande är respondenter i Övre Norrland (44 %), och minst i Västsverige (28 %).

11 2007-08-30 Skamligt på Internet, mer ok för män Totalt håller 23 % med om att det inte är lika allvarligt att ge skamliga förslag till någon annan än sin partner på Internet jämfört med verkliga livet. 30 % av männen är öppna för det skamliga beteendet, jämfört med 17 % av kvinnorna

12 2007-08-30 Extrapengar på Internetkontot rockar! 67 % bedömer att de med större sannolikhet skulle behålla 10 000 kronor som placerats på deras Internetkonto av misstag, än att de skulle behålla 10 000 kronor som tappas framför dem i busskön. Endast i ålderskategorin 14-22 år bedömer en majoritet (60 %) att man med större sannolikhet skulle behålla pengarna från busskön, än de som placerats på kontot av misstag.

13 2007-08-30 Pinsamma saker köps med fördel på Internet… 65 % köper hellre pinsamma saker på Internet än i en vanlig butik (kvinnor 67 %, män 64 %) Hänger ihop med ålder och självsäkerhet..? 78 % av 14-22 åringarna köper hellre pinsamma saker på Internet, jämfört med 49 % i åldersgruppen 56+.

14 2007-08-30 Mindre brottsligt med nedladdning… 56 % anser att det är ett mindre allvarligt brott att ladda ner musik från Internet utan att betala för den, än att stjäla musik i en musikaffär. Män anser i högre utsträckning än kvinnor att nedladdning från Internet är ett mindre allvarligt brott (61 % jämfört med 52 %). 67 % i åldersspannet 14-35 år tycker att det är mindre brottsligt att ladda ner musik från Internet än att stjäla i en musikaffär. Nedladdningen bedöms vara minst brottslig i Småland (67 %), och mest i Mellersta Norrland (47 %).

15 2007-08-30 Brotten på Internet kommer öka! 91 % av svenskarna tror att brott med Internet som verktyg kommer att öka åren framöver. Ju äldre man är desto dystrare framtidsbild. 87 % av 14-22 åringarna, och 94 % bland 56+, tror att brott med Internet som verktyg kommer att öka framöver.

16 2007-08-30 4 av 10 skulle välja Internet för sitt brott 40 % av svenskarna bedömer att de skulle ha lättare att begå ett brott på Internet än i verkliga livet. Bland 14-22 åringarna anger 65 % att de skulle ha lättare att begå sitt brott på Internet.

17 2007-08-30


Ladda ner ppt "2007-08-30 Undersökning om svenskarnas brottsbenägenhet på Internet."

Liknande presentationer


Google-annonser